Työoikeuspalvelumme

Katso miten voimme auttaa

Tarjoamme neuvontaa työoikeudellisissa kysymyksissä kuten työ- ja johtajasopimuksiin, työehtosopimuksiin, vuosilomiin, työaikaan, työnantajan velvollisuuksiin ja työsuhteen päättämiseen liittyvissä asioissa. Lisäksi avustamme mm. rajat ylittävissä työskentelytilanteissa (esim. etätyö) ja työelämän tietosuojaa koskevissa kysymyksissä.

 

Laadimme ja kommentoimme työ-, johtaja- ja toimitusjohtajasopimuksia ja neuvomme niihin liittyvissä kysymyksissä.

 

Avustamme lakisääteisten työyhteisön kehittämissuunnitelman sekä yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelmien laatimisessa samoin kuin yritysten sisäisten henkilöstöohjesääntöjen suunnittelussa sekä laatimisessa. Henkilöstöohjesääntöjä voivat olla esimerkiksi matkustusohjesääntö, päihdeohjelma tai ohjeistus kiusaamisen ja häirinnän ennaltaehkäisyyn sekä käsittelyyn.

Avustamme ja neuvomme työ- ja osakassopimuksiin sisältyvissä kilpailukieltokysymyksissä. Laadimme kilpailukieltosopimuksia ja -lausekkeita sekä kommentoimme, milloin kilpailukieltoon vetoaminen voisi tulla kyseeseen ja milloin ei.  

 

Neuvomme yhteistoimintalain mukaisen vuoropuhelun toteuttamisessa ja muutosneuvotteluissa sekä muutoinkin yhteistoimintalakiin liittyvissä kysymyksissä. Tarjoamme myös monipuolista käytännön tukea muutosneuvottelujen läpiviennissä. Laadimme dokumentteja ja koulutusta esihenkilöille. Voimme tarvittaessa osallistua neuvotteluihin.

Annamme neuvoja ja käytännönläheisiä ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi muuttaa työsuhteen ehtoja. Avustamme muutoksen käytännön toteuttamisessa (esim. muutoksen toteuttamiskeinon selvittäminen, muutosneuvottelut, neuvottelut työntekijän kanssa ja uusien työsopimusten laatiminen).

 

Neuvomme työsuhteen päättämisen eri toteuttamistavoissa ja muutosneuvotteluissa. Laadimme asiakirjoja, kuten esimerkiksi varoituskirjeitä, irtisanomisilmoituksia sekä työsuhteen päättämissopimuksia ja avustamme päättämissopimusta koskevissa neuvotteluissa tarpeen mukaan. Tuemme myös työsuhteen päättämistä koskevissa kirjallisissa riita-asioissa. Järjestämme koulutusta esihenkilöille.

 

Autamme työnantajan ja työntekijän välillä syntyvissä erimielisyystilanteissa sen kaikissa vaiheissa alkaen työntekijän varoittamisesta aina tuomioistuinprosessiin saakka. Laadimme vastineet sekä muut tarvittavat dokumentit ja ohjeistamme tilanteen hoitamisessa käytännössä. Tarjoamme lisäksi  tukea erimielisyyttä koskeviin neuvotteluihin ja tarvittaessa myös osallistumme niihin.

 

Tarjoamme neuvontaa,  koulutuksia ja workshopeja työturvallisuus- ja tietosuoja-asioissa.  Laadimme myös yrityksille asiakirjoja työturvallisuuteen ja työelämän tietosuojaan liittyvissä asioissa mukaan lukien dokumentaation EU:n tietosuoja-asetuksen mukaisten velvoitteiden täyttämiseksi.

 

Tuemme yritysjärjestelyjen suunnittelussa ja järjestelyn henkilöstövaikutusten kartoittamisessa. Neuvomme yritysjärjestelyyn liittyvässä yhteistoimintalain mukaisissa menettelyissä ja siinä, millaisia velvoitteita ja oikeuksia työnantajalle ja vastaanottavalle yhtiölle syntyy yritysjärjestelytyypistä riippuen.

Suoritamme HR due diligence -tarkastuksia, joissa käydään läpi työsuhdeasioiden lisäksi kattavasti tarvittaessa myös verotukseen liittyviä työnantajavelvoitteita sekä palkanlaskennan prosesseja.

Annamme neuvoja ja ratkaisumalleja tavoista, joilla työnantaja voi yhtenäistää työsuhteen ehtoja yritysjärjestelyn toteuttamisen jälkeen, ja laadimme uusia työsopimuksia. Tuemme myös henkilöstöön vaikuttavien muutosten käytännön toteuttamisessa ja toimimme henkilöstöhallinnon keskustelukumppanina ja liiketoiminnan tukena yritysjärjestelyn tavoitteiden saavuttamiseksi.

Neuvomme kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvissä asioissa niin tapauksissa, jossa työntekijä solmii työsopimuksen ulkomaisen työnantajan kanssa ja muuttaa ulkomaille työskentelemään, kuin tapauksissa, jossa työntekijä muuttaa Suomeen ja työskentelee paikallisen työsopimuksen perusteella. Tämän lisäksi neuvomme myös ulkomaisen työnantajan suomalaisissa työnantajavelvoitteissa.

Laadimme kansainväliseen työskentelyyn liittyviä sopimuksia ja neuvomme myös sopimuksiin liittyvissä yksittäisissä kysymyksissä.

Olemme apuna yksityishenkilöitä koskevien rekisteröinti- ja ilmoitusvelvoitteiden ja tilapäistä Suomessa työskentelyä koskevien vähimmäisehtojen (esim. palkat, työajat, vuosilomat) kartoittamisessa.

Olemme myös apuna henkilöverotukseen, sosiaaliturvaan, oleskelulupa-asioihin, työnantajavelvoitteisiin ja palkanlaskentaan liittyvissä kansainvälisissä kysymyksissä. Kauttamme saat neuvontaa myös muissa maissa työskentelyyn liittyvien velvoitteiden kartoittamisessa.

Neuvomme eri palkitsemis- ja kannustinjärjestelmiin sekä henkilöstöetuuksiin  liittyvissä työoikeudellisissa kysymyksissä. Tällaisia kysymyksiä ovat esimerkiksi työsuhteen ehtojen muuttaminen ja tasapuolisuuden sekä yhteistoimintavelvoitteen vaatimusten tapauskohtainen arvioiminen sekä tuki käytännön toimeenpanon toteuttamisessa. 

Saat meiltä käyttöösi myös kannustin- ja sitouttamisjärjestelyiden suunnittelun ja toteutuksen tuen. Lisäksi meiltä löytyy runsaasti asiantuntemusta palkitsemiseen liittyvissä verotusta, yhtiö- ja arvopaperimarkkinaoikeutta sekä työnantajavelvoitteita koskevissa seikoissa. Avustamme myös osakassopimusten laatimisessa ja corporate governancea koskevissa kysymyksissä.

Järjestämme säännöllisiä työoikeuden ajankohtaiskatsauksia. Kauttamme saat yrityksenne tarpeiden mukaan räätälöityjä koulutuksia eri teemoista.

Esimerkkejä aiheista:

  • Esihenkilökoulutukset haastavista työsuhteen tilanteista ja työsuhteen päättämisestä
  • Koulutukset HR:lle kansainvälisiin työskentelytilanteisiin liittyvistä kysymyksistä
  • Koulutukset ja workshopit lakisääteisten suunnitelmien (esim. työyhteisön kehittämissuunnitelma)  laatimiseksi ja päivittämiseksi

Käytännönläheistä tukea työsuhdeasioissa

Oletpa aloitteleva yrittäjä, omistajayrittäjä, kotimainen tai kansainvälinen toimija, eri työoikeuden osa-alueisiin erikoistuneet työoikeusjuristimme auttavat sinua työoikeudellisissa kysymyksissäsi. Olemme apunasi työsuhdeasioissa kaikissa yrityksen elinkaaren vaiheissa. Tarjoamme sinulle samanaikaisesti myös mm. yhtiö- ja vero-oikeudellista apua – saat samalla kertaa kaiken sen tiedon, jota tarvitset henkilöstöhallinnossasi ja yritystoiminnassasi.

Avustamme työ- ja johtajasopimusten laadinnassa, työsuhteen muutos- ja päättämistilanteissa, yritysjärjestelyissä (esim. liikkeen luovutukset) ja muihin yrityksen muutostilanteisiin liittyvissä henkilöstökysymyksissä. Meiltä saat apua myös yhteistoimintalain mukaisissa menettelyissä ja työnantajan velvoitteissa kattaen neuvonnan eri toteutusvaihtoehdoista sopimusten laadintaan, työntekijöiden sitouttamiseen ja menettelyssä neuvontaan. Työskentelemme aina käytännönläheisesti ottaen huomioon kunkin organisaatiosi ja toimialasi erityispiirteet ja tarpeet.

Avustamme myös yksityishenkilöitä työoikeudellisissa asioissa työsuhteen kaikissa vaiheissa.

 

 

 

Ei pelkkää juridiikkaa, vaan kokonaisvaltaisia ratkaisuja henkilöstöasioissa.

Apua työoikeuden kansainvälisissä kysymyksissä

Tuemme organisaatiotasi erilaisten työsopimusten laadinnassa sekä neuvomme yksittäisissä kysymyksissä ja paikallisissa käytännöissä. Neuvomme myös työnantajan ohjeistusten ja  prosessikuvausten laadinnassa. Tarkastelemme kansainväliseen työskentelyyn liittyviä tilanteita kokonaisvaltaisesti ja samanaikaisesti myös yksityiskohtaisesti työ-, henkilövero-, sosiaaliturva- ja lupanäkökulmista, sekä neuvomme ja autamme käytännön toimenpiteissä.

Miksi PwC?

Kokemus

Meillä on vankka kokemus työoikeudellisesta neuvonnasta ja avustamisesta sekä kotimaisissa että kansainvälisissä tilanteissa. Teemme tiivistä yhteistyötä ainutlaatuisen, yli 80 maata kattavan PwC-ketjun työoikeusjuristiverkoston kanssa. Pystymme neuvomaan samanaikaisesti myös sosiaaliturvaan, työnantajavelvoitteisiin ja henkilöverotukseen liittyvissä kysymyksissä.

Asiakaslähtöisyys

Meille on ensiarvoisen tärkeää antaa vastaukset asiakkaillemme juuri niihin kysymyksiin, joita meiltä on kysytty. Emme kuitenkaan kaihda tuoda esille oma-aloitteisesti myöskään muita seikkoja, jotka vaikuttavat asian lopputulokseen. Meillä asiakaslähtöinen ja mutkaton työskentelyote  on toimintamme perusta - olemme saaneet tästä runsaasti kiittävää palautetta.

Kokonaisvaltaisuus

Tarkastelemme tapauksia kokonaisvaltaisesti ja olemme tehokkaita projektinjohtajia. Toimimme tiiviissä yhteistyössä PwC:n muiden asiantuntijoiden (esim. yritysoikeus, liikkeenjohdon konsultointi, henkilö- ja yritysverotus, Private Wealth) kanssa, joten saat samasta paikasta ratkaisut kotimaisiin ja kansainvälisiin kysymyksiin.

 

Ota yhteyttä

Elina Kumpulainen

Elina Kumpulainen

Partner, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7907

Katja Digert

Katja Digert

Senior Manager, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8594

Tero Malmivaara

Tero Malmivaara

Partner, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7684

Seuraa ja osallistu