Tekoälyn hyödyntäminen

Tekoäly ei ole vain uusi työkalusetti vaan kokonaan uusi maailma. Tekoäly muuttaa kaikkea automaatiosta lisättyyn todellisuuteen.

Tekoäly — suuret mahdollisuudet

PwC:n tutkimuksen mukaan tekoälyn maailmanlaajuisesti tuottama talouskasvu tulee olemaan 15,7 biljoonaa dollaria vuoteen 2030 mennessä. Talouskasvusta hyötyvät eniten ne organisaatiot, jotka ottavat etumatkaa muihin kytkemällä tekoälyn osaksi liiketoimintastrategiaa ja lähtevät määrätietoisesti toteuttamaan sitä.

Tekoäly mahdollistaa erilaisten tehtävien ja päätösten automatisoinnin, mikä on aiemmin vaatinut ihmistä. Näistä esimerkkeinä ovat väärinkäytösten havaitseminen, asiakaspoistuman ennustaminen, puheohjattavat käyttöliittymät ja kunnossapitotarpeiden ennakointi tuotannossa.

Tutkijat ja yrittäjät ympäri maailmaa tavoittelevat itsenäistä tekoälyä, joka ei tarvitse ihmisen tukea edes tehdäkseen erittäin monimutkaisia päätöksiä. Tämä tarkoittaisi uudenlaisia liiketoimintamalleja kaikille toimialoille olipa sitten kyse taloushallinnon palveluista, terveydenhuollosta, energia-alasta, vähittäiskaupasta, valmistavasta teollisuudesta tai viihde- ja media-alasta.

Tekoälyn, kuten myös muiden teknologioiden, käyttöönotossa on riskejä, mutta me tiedämme, miten niitä voidaan hallita. Algoritmien toimintaa täytyy seurata luotettavuuden varmistamiseksi, kyberturvallisuus tulee kytkeä olennaiseksi osaksi prosessia ja algoritmien tekemiä päätöksiä tulee pystyä selittämään monissa sovelluskohteissa riittävästi. Vastuullinen tekoäly hyödyttää koko yhteiskuntaa; yksityisyyden suojaaminen ja algoritmien pitäminen luotettavina on tärkeä osa vastuullisuutta.

Tekoälypilotteja ja -projekteja on käynnissä ympäri maailmaa ja uusia käyttötapauksia syntyy päivittäin. Me PwC:llä olemme jo pitkään auttaneet asiakkaita navigoimaan uudessa tekoälyn maailmassa strategian luonnista tekoälysovellusten käytännön toteutukseen.

Playback of this video is not currently available

1:19

Forrester on nimennyt PwC:n yhdeksi johtavista tekoälypalveluita tarjoavista yrityksistä.

Lue lisää

Kuinka tehostaa tekoälyn käyttöönottoa

Organisaatioiden on tärkeää tunnistaa tekoälyhankkeet, joiden pääoman tuottoaste on korkea suhteessa toteuttamiseen vaadittaviin resursseihin. Konseptit tulisi testata ketterästi, jotta toteuttamiskelpoiset ja kannattavat projektit pystytään tunnistamaan aikaisessa vaiheessa.

Autamme asiakkaitamme alkuvaiheen mahdollisuuksien tunnistamisesta pilottihankkeiden ketterään toteuttamiseen ja muutoshankkeiden läpivientiin. Menestyäkseen pitkällä aikavälillä organisaatioiden täytyy 

  • varmistaa, että tekoälystrategia on linjassa liiketoimintastrategian kanssa
  • kehittää koko yrityksen kattavaa tekoälykyvykkyyttä
  • kytkeä tekoälysovellukset toimintamalliin ja asiakaspolkuihin konkreettisten tulosten saavuttamiseksi
  • rakentaa vakiintunut hankeportfolio tekoälyn kehittämiselle
  • kehittää tekoälylle soveltuva hallinnointitapa turvallisuuden ja riskien hallitsemiseksi.

Strategisen suunnittelun ja toimintamallikehityksen lisäksi meillä on osaamista ja kokemusta muun muassa seuraavilta osa-alueilta: koneoppiminen, syväoppiminen, luonnollisen kielen käsittely, konenäkö, simulointi, isojen datamassojen käsittely ja vastuullinen tekoäly.

Tekoälyratkaisujamme

Mullista verkkokauppasi Shopper Aidin avulla

Olemme yhteistyökumppaneidemme kanssa luoneet verkkokaupparatkaisun, joka hyödyntää tekoälyä sekä lisättyä todellisuutta luoden siten asiakkaille aidosti räätälöidyn ostokokemuksen.

Lue lisää


Poimi halutut sopimusehdot ja muut olennaiset tiedot asiakirjoista Kiran avulla

Kira on koneoppimiseen perustuva Due Diligence -työkalu, jonka avulla voidaan poimia olennaiset sopimusehdot tai muut tiedot asiakirjoista ennalta määritettyjen esimerkkien perusteella. Työkalu tekee löydöistä excel-tiivistelmän, josta olennaiset tiedot näkee yhdellä silmäyksellä. Olemme käyttäneet Kiraa useissa eri laki- ja veroprojekteissamme.

Kysy lisää Kirasta

Ota yhteyttä

Shahab Anbarjafari

Shahab Anbarjafari

Data Analytics & AI, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8090

Seuraa ja osallistu