Arviointiseminaari

6.–7.11.2019, Marina Congress Center, Helsinki

Ajankohtaisia kuntatalouden ja arvioinnin teemoja käsittelevä seminaari on tarkoitettu kuntien ja kuntayhtymien tarkastuslautakunnille sekä tarkastuksen ja arvioinnin viranhaltijoille.

Arviointiseminaarin 2019 teemoja

Kuntien ja kuntayhtymien tehtävät, hallinto ja talous ovat jatkuvassa muutoksessa. Tähän vaikuttavat sekä kansalliset että kansainväliset kehitystrendit ja päätökset. Talouden tuleva kehitys, mahdolliset lainsäädäntöuudistukset verotuksessa, sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä vanhuspalveluissa tulevat vaikuttamaan merkittävästi kuntien mahdollisuuksiin kuntapalvelujen järjestäjinä ja tuottajina. Lisäksi yhteistyön mahdollisuudet yritysten ja kolmannen sektorin yhteisöjen kanssa lisääntyvät. Samalla myös valvonnan ja toiminnan vaikuttavuuden arvioinnin merkitys kasvaa.

Ilmastonmuutoksen torjuminen on maailmanlaajuinen haaste, johon vastaamisessa kunnat ovat paikallistason toimijoina merkittävässä asemassa. Kunnat ovat myös mukana erilaisissa alueellisissa, kansallisissa ja kansainvälisissä ilmastoyhteistyötä tekevissä verkostoissa. Moni kunta on laatinut ympäristöjohtamisensa tueksi ilmastostrategian, ympäristöohjelman tai muun vastaavan strategisen asiakirjan, jonka perusteella ilmastotyötä tehdään. Näiden suunnitelmien ja tehtyjen toimenpiteiden arviointi on yksi tarkastuslautakunnan tehtävistä.

Laadukkaan ja vaikuttavan arvioinnin tekeminen on entistä haastavampaa. Siksi arviointityön jatkuva kehittäminen muuttuvassa ympäristössä vaatii monipuolista osaamista, asiantuntevaa valmistelua ja tasokasta raportointia. Arviointiseminaari pyrkii osaltaan palvelemaan tarkastuslautakuntia tässä mahdollisista arviointialueista.

Seminaarin luennoitsijoina on aikaisempaan tapaan useita ulkopuolisia asiantuntijoita ja PwC:n edustajia. Myös osallistujien vuoropuhelu luennoitsijoiden ja kollegojen kanssa antaa uusia näkökulmia seminaarin aiheisiin.

Seminaarin tarkempi ohjelma julkistetaan elokuussa 2019, mutta laita jo nyt ajankohta kalenteriisi!

 

Contact us

Juha Huuskonen

CEO, PwC Julkistarkastus Oy

puh. +358 (0)20 787 7724

Hilkka Salo

Arviointiseminaarin käytännön järjestelyt

puh. +358 (0)20 787 7969

Seuraa ja osallistu