Julkisen sektorin veroneuvonta

Julkisella sektorilla on parhaillaan vireillä useita muutoshankkeita. Isoin niistä koskee maakuntauudistusta ja tähän liittyen sote-palvelujen järjestämisvastuun siirtämistä kunnilta perustettaville maakunnille. Uudistus toteutuessaan tulee vaikuttamaan kuntien toiminnan järjestelyihin paitsi siirtymäaikana myös jatkossa. Muutoksen johdosta muun muassa maakunnille mahdollisesti vuokrattavat kiinteistöt muuttavat kiinteistöjen arvonlisäverokäsittelyä kunnissa. Uudistus koskee myös perustettavien maakuntien myyntien ja varsinkin ostojen arvolisäverokäsittelyä.

Seuraamme koko ajan muutosprosessissa esiin tulevia toimijoihin vaikuttavia arvonlisäverovaikutuksia.

Kuntien ja kuntayhtymien veroneuvonta

Kuntakohtaista räätälöityä arvonlisäverokoulutusta.

Konsultointa ja suunnittelua mm. seuraavilla arvolisäverotuksen osa-alueilla:

 • maakuntauudistus arvonlisäverotuksen näkökulmasta kunnissa
 • terveyden- ja sairaanhoitopalvelujen sekä sosiaalipalvelujen sote-uudistus
 • yhtiöittämiset
 • toiminnan säätiöittäminen
 • kiinteistöveroselvitykset ja tietokantapäivitykset
 • kansainväliset tavara- ja palveluhankinnat
 • ostopalvelut, vähennysoikeus, kuntapalautusoikeus, laskennallinen palautusoikeus
 • oman käytön verotustilanteet kunnilla
 • kuntien ja kuntayhtymien yhteistyösopimukset ja sisäiset veloitukset.

Valtion, valtion virastojen ja maakuntien veroneuvonta

Virastokohtaista tai maakuntakohtaista räätälöityä arvonlisäverokoulutusta.

Konsultointia ja suunnittelua mm. seuraavilla arvonlisäverotuksen osa-alueilla:

 • viraston asema arvonlisäverovelvollisena
 • EU-rahoitus ja hankerahoitus yrityksille ja yhteisöille
 • ostojen arvonlisäverotus virastossa
 • kansainvälinen myynti, ostot ja projektit
 • toimintojen muuttaminen liikelaitokseksi tai yhtiöittäminen.

Ota yhteyttä

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Seuraa ja osallistu