Arvonlisäverotus

Autamme yrityksiä optimoimaan välillisen verotuksen vaikutuksia liiketoimintaan ja tehostamaan kassavirtahallintaa. Tavoitteenamme on lopullisten tarpeettomien veromenetysten välttäminen. Selvitämme ja optimoimme verotuksen vaikutuksia eri toimialoilla mukaan lukien ne, joissa arvonlisäverotus muodostuu kuluksi, kuten rahoitus-, vakuutus- ja kiinteistöliiketoiminnassa sekä sosiaali- ja terveystoiminnassa.

Kansainvälisellä tasolla arvonlisäverojärjestelmä on käytössä useissa eri valtioissa. Joissakin valtioissa vasta valmistaudutaan arvonlisäverojärjestelmän käyttöönottoon. Eteen voi tulla kysymyksiä mm. siitä, miten seurata arvonlisäverotuksen tai muiden vastaavien kulutusverojen muutoksia eri valtioissa, miten varmistaa menettelytapojen oikeellisuus eri valtioissa tai mistä saada apua verotarkastuksissa ja valitusprosesseissa.

Arvonlisäverotuksen palveluihimme kuuluvat:
 • alv-kartoitukset ja ohjeistukset
 • arvonlisäverotuksen hallinnointi ERP-järjestelmissä
 • arvonlisäverotuksen hallinnointi projekteissa
 • tarpeitanne varten räätälöidyt koulutukset
 • yritysjärjestelyt, logistiikka ja ulkomaantoiminnot
 • kassavirtaoptimointi
 • verotarkastukset, ennakkopäätökset ja valitusasiat
 • vaikuttaminen lainsäädäntöön
 • järjestelmien tarkastukset ja SOX-tarkastukset
 • tullisuunnittelu
 • valmiste- ja energiaverotus.

Alv-kartoitus

Tavoitteena tehokas ja taloudellinen arvonlisäverotuksen hallinnointi?

Alv-kartoituksemme avulla saat kokonaiskäsityksen yrityksesi arvonlisäverotuksen käytännöistä ja hallinnoinnista. Yrityksesi tarpeiden mukaan räätälöidyn kartoituksen avulla voimme identifioida mahdolliset arvonlisäveroriskit ja säästökohdat. Alv-kartoituksen laajuus ja kohteet sovitaan yhdessä yrityksesi tarpeiden mukaan. Kartoitus voidaan toteuttaa joustavasti konserni-, yhtiö-, toimisto-, toiminto- tai tuotekohtaisesti.

Alv-kartoituksen hyödyt:
 • selkeämpi kokonaiskuva yrityksesi arvonlisäverotuksen hallinnoinnista
 • arvonlisäveroriskien parempi kontrolli
 • arvonlisäverotuksen tehokkuustappiot säästöiksi
 • hallittu ulkomaantoimintojen ja -projektien arvonlisäverotus
 • yhdenmukainen osto- ja myyntilaskujen arvonlisäverokäsittely koko yrityksessä
 • oikeaa verokäsittelyä tukeva laskentajärjestelmä
 • selkeä käsitys säännösten noudattamisesta ja alv-raportoinnista.
Alv-kartoitus voi koskea esimerkiksi seuraavia osa-alueita:
 • tavara- ja palveluvirtojen arvonlisäverotus
 • arvonlisäverotus laskentajärjestelmässä
 • vähennysoikeuksien ja -rajoitusten oikea soveltaminen
 • kiinteistöjen arvonlisäverotus
 • kansainvälisten toimintojen ja projektien arvonlisäverotus.

Data-analyysillä tehokkuutta arvonlisäverokäsittelyyn

Data-analyysimme auttavat sinua ymmärtämään yhtiösi arvonlisäverotuksellisen statuksen, minimoimaan arvonlisäveroon sitoutuneen kassavirran sekä tunnistamaan riskit ja mahdollisuudet.

Opportunity-analyysillä tunnistamme vähentämättömien ja liikaa maksettujen arvonlisäverojen määrän. Riskianalyysillä tunnistamme poikkeamat arvonlisäverokäsittelyssä ja varmistamme kontrollien riittävyyden

Kassavirtaa ja prosessin tehokkuutta mittaavalla analyysillä varmistamme laskutukseen liittyvien prosessien tehokkuuden, jolloin arvonlisäveroon tarpeettomasti sitoutunut pääoma saadaan yrityksen muun toiminnan käyttöön.

Alv-koulutus

Aika päivittää arvonlisäverotiedot?

Olet ehkä joutunut viime aikoina käyttämään aikaasi arvonlisäverovähennysten tulkintamuutosten pohdintaan, kansainväliseen kauppaan liittyvissä kysymyksissä, sopimuksissa, toiminnanohjausjärjestelmissä, ostolaskujen käsittelyssä ja vähennysjärjestelmään liittyvissä arvonlisäverokoodeissa, raportoinnissa, eri liiketoimintaryhmien sisäisissä ohjeissa ja IT-järjestelmissä sekä kaikessa muussa, mihin arvonlisävero yrityksesi toiminnassa ulottaa vaikutuksensa.

Verohallinto on päivittänyt ohjeitaan uusien oikeustapausten ja omaverotusmenettelylain voimaan tulon johdosta. Tulkintamuutokset vaativat tietojen päivitystä toimialakohtaisesti esimerkiksi konsernien vähennysoikeuksissa, koulutuspalveluissa, terveydenhuollossa, rahoitussektorilla ja liikuntapalveluissa. Nämä saattavat vaatia toimenpiteitä yrityksessäsi.

Euroopan unionin tuomioistuimesta (EUT) tulee jatkuvasti uusia tuomioita arvonlisäverotusta koskien. Myös EU:n komissio tuottaa  arvonlisäverodirektiivin ja täytäntöönpanoasetuksen muutoksia sekä uusien ja vanhojen säännösten tulkintaohjeita. Muutokset vaikuttavat arvonlisäverokäytäntöihin. Kotimaiset tuomioistuimet eivät jää eurooppalaisia serkkujaan huonommaksi, vaan viimeaikaisissa ratkaisuissa on poikkeuksetta otettu huomioon muuttuneet tulkinnat. Monet EUT:n tuomiot ovat muuttaneet dramaattisesti vanhoja vakiintuneita tulkintoja.

Vaikka arvonlisäverolainsäädäntöä on pyritty yhdenmukaistamaan EU-tasolla, jäsenvaltiot asettavat edelleen omia vaatimuksia kansallisessa lainsäädännössään. Tiesitkö, että Portugalissa laskutusjärjestelmän on oltava sertifioitu? Tai sen, että monessa Keski-Euroopan valtiossa on käytössä tai suunnitellaan tiukkoja dokumentaatiovaatimuksia sisämarkkinakauppaan? Onko vastaasi tullut tieto siitä, että useissa maissa kännyköiden, integroitujen piirien sekä pelikonsoleiden, taulutietokoneiden ja kannettavien tietokoneiden myyntiin sovelletaan pakollista käännettyä verovelvollisuutta?

Jos haluat kuulla omaa yritystäsi koskevista ajankohtaisista arvonlisäveroasioista ammattilaisten kertomana, ota yhteyttä! Suunnitellaan yrityksellesi räätälöity ajankohtaiskatsaus arvonlisäverotuksesta. Se voi olla vaikkapa aamiaistilaisuus (2–3 tuntia) tai osa yrityksenne sisäistä koulutuspäivää. Yhtä hyvin koulutus voi kestää koko päivän, jolloin voimme tuottaa teille ennakkoperinnän tai yritysverotuksen koulutusosion samaan tapahtumaan.

Contact us

Maarit Pokkinen

Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7864

Juha Laitinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7409

Seuraa ja osallistu