Toiminnan yhtiöittäminen

Onko aika yhtiöittää?

SOTE-uudistus, kilpailuneutraliteettivaatimukset, toimintojen tehostaminen, alueellinen yhteistyö sekä taloudellinen ennustettavuus saattavat edellyttää yhtiömuotoa yhä useammalta toimijalta. 

Kuntalaki edellyttää, että kuntien ja kuntayhtymien tulee yhtiöittää toiminta, jota se harjoittaa kilpailutilanteessa markkinoilla. Yhtiöittämisvelvollisuus koskee kaikkia markkinaehtoisia kilpailtuja toimintoja.

Yhtiöittämisen tavoitteena on usein edistää kilpailua, turvata markkinaperusteinen hinnoittelu sekä parantaa kustannusrakenteen läpinäkyvyyttä, taloudellista tehokkuutta ja tuloksen vertailtavuutta. Myös verotuksellisista, hankintalainsäädännöllisistä ja liiketaloudellisista syistä voi olla perusteltua harkita liiketoiminnallisten kokonaisuuksien yhtiöittämistä. 

Sosiaali- ja terveydenhuoltoalaa koskeva SOTE-uudistus tuo todennäköisesti myös mukanaan muutoksia, jotka edellyttävät tiettyjen toimintojen tai kiinteistöjen yhtiöittämistä. 

Autamme sinua yhtiöittämisprosessin läpiviennissä: lähtötilanteen selvityksessä, toteutuksen suunnittelussa, yhtiöittämisen toteuttamisessa ja uudessa yhtiörakenteessa toimimisessa.

 

Ota yhteyttä

Elina Kumpulainen

Elina Kumpulainen

Partner, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7907

Aki Blomqvist

Aki Blomqvist

Partner, Corporate Taxation, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7747

Seuraa ja osallistu