Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan tavoitteena on varmistaa organisaatioiden tavoitteiden saavuttamista ja toiminnan laillisuutta

Toimeksiannoissa arvioidaan tyypillisesti

 • asiakkaiden toiminnan, prosessien, toimintojen, palveluiden ja projektien riskienhallinnan, sisäisen valvonnan ja johtamismenettelyiden asianmukaisuutta, toimivuutta ja riittävyyttä
 • operatiivisen toiminnan tehokkuutta, tuloksellisuutta, tarkoituksenmukaisuutta ja vaikuttavuutta
 • informaation luotettavuutta sekä lakien, säännösten ja toimintaperiaatteiden noudattamista.

Asiantuntijamme auttavat julkis- ja valtionhallinnon organisaatioita seuraavilla alueilla:

 • Hyvän hallintotavan ja Corporate Governancen arvioinnit ja kehittäminen
 • Riskikartoitukset sekä riskienhallinnan arvioinnit ja kehittäminen
 • Sisäisen valvontaympäristön ja kontrollien arvioinnit, tarkastaminen ja kehittäminen
 • Prosessien, toimintojen, toiminnan ja projektien tarkastukset
 • Sisäisen tarkastuksen laatuarvioinnit.

Sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointipalvelut

Arviointipalvelujen tarkoituksena on tuottaa organisaation johdolle informaatiota kehittämisen työkaluiksi ja antaa pohjaa talousarvioasetuksen mukaisen arviointi- ja vahvistuslausuman antamiselle.

Autamme esimerkiksi seuraavien osa-alueiden arvioinnissa ja kehittämisessä:
 • riskienhallintaprosessit
 • valvontaprosessit
 • johtamisprosessit
 • hallintoprosessit
 • tehokkuus.

COSO ERM -viitekehys

Valtionhallinnossa käytettäväksi suositeltu sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan arviointikehikko perustuu rakenteeltaan ns. COSO ERM* -viitekehykseen. Olemme olleet mukana laatimassa COSO ERM -viitekehystä, joten meillä on syvällinen asiantuntemus viitekehyksen eri osa-alueiden sisällöstä ja sen käyttöönotosta.

* The Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission – Enterprise Risk Management

Hansel – PwC on valtionhallinnon sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palveluiden sopimustoimittaja

PwC on yksi valtionhallinnon sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palveluiden sopimustoimittajista. Sopimus koskee vuosia 2019–2025. PwC:n tuottamia palveluita voi hankkia Hanselin dynaamisen hankintajärjestelmän DPS:n kautta. 

Meillä on pitkä ja kattava kokemus julkisen sektorin sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta. Tarjoamme käyttöönne kokeneet asiantuntijamme, jotka ymmärtävät julkisen sektorin vaatimat erityispiirteet tarkastustoiminnassa. Keskustelemme mielellämme kanssanne odotuksistanne, jotta pystymme huomioimaan juuri teidän tarpeenne ja suunnittelemaan arvoa luovan tarkastuksen.

Yhteystiedot:

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö
PL 1015
00101 Helsinki

puh. 020 787 7000 (ma–pe klo 8–16)
asiakaspalvelu@fi.pwc.com

 

Ota yhteyttä

Jussi Sovasto

Jussi Sovasto

Internal Audit Leader, Partner, PwC Finland

puh. +358 (0)40 749 0253

Seuraa ja osallistu