Julkisen sektorin tilintarkastus

PwC Julkistarkastus Oy tarjoaa kunnille, kuntayhtymille, yliopistoille ja seurakunnille sekä kuntakonserniin kuuluville yhteisöille ja säätiöille riippumatonta ja laadukasta lakisääteistä tilintarkastusta sekä muita julkishallintoon ja -talouteen liittyviä tarkastus-, koulutus- ja konsultointipalveluita.

Tiedote 22.5.2019: KPMG ostaa PwC Julkistarkastus Oy:n
 

EU-, TEKES- ja muut julkisrahoitteiset hankkeet

Olemme yksi Suomen johtavista julkisrahoitteisten hankkeiden tarkastajista. Meillä on erittäin laaja ja kattava kokemus sekä julkisten että yksityisten yhteisöjen erilaisten julkisrahoitteisten hankkeiden tarkastuksista. 

Kokemuksemme kattaa mm. seuraavat keskeiset hanketyypit:

TEKES-, Suomen Akatemia, ensimmäisen tason valvonta (FLC-tarkastukset), ESR-, EAKR-, LIFE-, TACIS- ja INTERREG-hankkeet, EU- puiteohjelman hankkeet sekä Horizon2020 -hankkeet.

Autamme asiakkaitamme löytämään hankerahoituksen hallinnoinnin ja raportoinnin kannalta parhaat vaihtoehdot ja käytännöt. Hankkeiden tarkastusprosessit ja muut asiantuntijapalvelumme on suunniteltu joustaviksi ja asiakkaidemme tarpeita kuunnellen.

Kunnat ja kuntayhtymät

Suoritamme tilintarkastuksen julkishallinnon hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastus käsittää kunnan hallinnon sekä kirjanpidon ja tilinpäätöksen samoin kuin sisäisen valvonnan, riskienhallinnan ja konsernivalvonnan sekä valtionosuuksien tarkastuksen kuntalain sekä muiden tarkastusta ohjaavien normien mukaisesti.

Olemme tehneet julkisen sektorin tilintarkastusta vuodesta 1997. Tilintarkastajillamme on vahva hallinnon ja laskentatoimen osaaminen sekä kokemusta erilaisten julkisten toimijoiden erityiskysymyksistä.

Seurakunnat ja seurakuntayhtymät

Seurakuntien lakisääteinen tilintarkastus tehdään Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 §:n edellyttämällä tavalla hyvää tilintarkastustapaa noudattaen. Tilintarkastuksissa varmistetaan kirkkohallinnon ja taloudenhoidon laillisuus, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta, taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista. Samalla varmistetaan sisäisen valvonnan järjestämisen asianmukaisuus.

Yhteisöt ja säätiöt

Yhtiöiden ja säätiöiden sekä muiden yhteisöjen lakisääteiset tilintarkastukset tehdään riippumattomasti ja laadukkaasti noudattaen yhteisöjä koskevia lakeja, tilintarkastuslakia sekä hyvää tilintarkastustapaa. 

Yliopistojen tilintarkastus

Yliopistojen tilintarkastuksessa noudatetaan tilintarkastuslakia ja kansainvälisiä tilintarkastuksen standardeja. PwC on mukana useissa yliopistojen tilintarkastustoimeksiannoissa, joten meiltä löytyy kattavasti asiantuntemusta yliopistojen kirjanpitoon ja verotukseen liittyvissä asioissa.

Yliopistolain mukaan vähintään yhden tilintarkastajista tulee olla JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla JHT-tilintarkastaja ja vähintään yhden KHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö, jonka päävastuullisen tilintarkastajan tulee olla KHT-tilintarkastaja. Tilintarkastajien lukumäärä määritellään yliopiston johtosäännössä. Säätiöyliopistoissa noudatetaan tilintarkastajan valinnassa säätiö- ja tilintarkastuslakia.

Hansel – Puitejärjestely sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palveluista valtionhallinnolle

PwC on valittu valtionhallinnon puitesopimustoimittajaksi Hanselin kilpailuttamassa puitejärjestelyssä sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palveluista. Puitejärjestely koskee vuosia 2015–2019.

Meillä on pitkä ja kattava kokemus julkisen sektorin sisäisestä tarkastuksesta ja tilintarkastuksesta. Puitesopimuksen kautta tarjoamme käyttöönne kokeneet asiantuntijamme, jotka ymmärtävät julkisen sektorin vaatimat erityispiirteet tarkastustoiminnassa. Keskustelemme mielellämme kanssanne odotuksistanne, jotta pystymme huomioimaan juuri teidän tarpeenne ja suunnittelemaan arvoa luovan tarkastuksen.

Yhteystiedot:

PricewaterhouseCoopers Oy, tilintarkastusyhteisö
PwC Julkistarkastus Oy, tilintarkastusyhteisö
PL 1015
00101 Helsinki

puh. 020 787 7000 (ma–pe klo 8–16)
hansel.puitesopimus@fi.pwc.com

Hansel – Puitejärjestely sisäisen tarkastuksen ja tilintarkastuksen palveluista valtionhallinnolle

Contact us

Juha Huuskonen

CEO, PwC Julkistarkastus Oy

puh. +358 (0)20 787 7724

Seuraa ja osallistu