Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysvastuukatsaus 2021

Yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikauden 1.7.2020–30.6.2021 toimenpiteistä ja tuloksista.

Lataa yritysvastuukatsaus 2021 pdf-muodossa tai tutustu sisältöön tarkemmin tällä sivulla.

Toimitusjohtaja Mikko Niemisen katsaus

Takanamme on jo yli 1,5 vuotta koronaaikaa, ja tilikauttamme 2021 värittivät edelleen jatkunut etätyösuositus ja toisaalta valmistautuminen uuteen normaaliin sekä markkinoiden piristyminen ja yrityskauppojen buumi. Etenimme hyvin strategiamme toteuttamisessa, minkä keskiössä on tarkoituksemme luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. 

Lue lisää

Yritysvastuujohtajan katsaus

PwC on kehittänyt omaa yritysvastuutaan määrätietoisesti jo yli kymmenen vuoden ajan. Yhtä kauan olemme myös raportoineet tehdystä työstä ja siinä saavutetuista tuloksista. Olemme olleet tästä ylpeitä, mutta emme ole sillä ylpeilleet. Saattaa olla, että olemme tässä syyllistyneet suomalaisten yritysten tyypilliseen ajatusharhaan, että vastuullisuutemme kyllä näkyy ilman että pidämme siitä meteliä. Niin ei välttämättä ole, joten meidän on puhuttava, viestittävä ja raportoitava vastuullisuudesta edelleenkin.

Lue lisää
 

PwC Suomen lukuja tilikaudelta 2020

Strategiamme

Tilikauden 2021 alussa julkistimme uuden nelivuotisen strategiamme, jonka kantava teema on yhdessä tekemisen voima. Strategiassamme on viisi keskeistä painopistealuetta, joita edistämme kaikilla liiketoiminta-alueillamme sekä sisäisissä palveluissamme. Nämä painopistealueet ovat toisistamme välittäminen, yhdessä tekeminen, erilaisen osaamisen yhdistäminen uusiksi palvelukokonaisuuksiksi eli integroiduiksi ratkaisuiksi, myynnin ja asiakkuuksien johtaminen sekä digi- ja datakyvykkyydet. 

Lue lisää strategiastamme raportin sivulta 9

PwC Suomen strategia 2024

Arvonluonti yrityksille

Monet yritykset ovat selvinneet toisesta koronakeväästä odotettua paremmin viime vuonna luotujen rutiinien ja uusien toimintatapojen myötä. Jos vuosi sitten arvonluonnista oltiin eniten huolissaan taloudellisen pääoman puolella, niin nyt pitkään jatkuneen etätyön vaikutukset alkavat tuntua inhimillisessä pääomassa. 

Lue arvonluonnistamme yrityksille raportin sivuilta 12
 

Korona-ajan vaikutukset ja sen mukanaan tuomat muutokset ovat jo näkyneet sekä taloudellisina, sosiaalisina että ympäristövaikutuksina.

Tiina Puukkoniemi

Arvonluonti yhteiskunnalle – Verojalanjälkemme

PwC:n toiminnan tarkoituksena on luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Luottamuksen rakentamisessa avoimuus on usein avaintekijä. Siksi mekin haluamme kertoa läpinäkyvästi siitä, mitä suoria taloudellisia seurauksia yrityksemme toiminnalla on ympäröivälle yhteiskunnalle verojen ja veroluonteisten maksujen muodossa ja miten me hoidamme näihin maksuihin liittyvät velvoitteemme. Uskomme, että oma aktiivinen dialogimme tässä muodossa rohkaisee myös muita toimijoita läpinäkyvyyteen. 

Lue lisää arvonluonnistamme yhteiskunnalle raportin sivuilta 15

 

Vastuullisuus ja sen johtaminen PwC:llä

Yritysvastuuohjelmamme neljä painopistealuetta ovat

  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Henkilöstö ja monimuotoisuus
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen
  • Ympäristövaikutusten hallinta.

SDG (Sustainable Development Goals) -tavoitteemme liittyvät koulutuksen tarjoamiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun sekä ilmastotekoihin.

Lue oman yritysvastuumme johtamisesta raportin sivuilta 17 
 

Vastuullinen liiketoiminta

Vastuullisuuden ja sen johtamisen kehittämiseen sekä siitä raportointiin yritykset tarvitsevat erikoistuneita yritysvastuun osaajia. Strategian uudistamisessa, prosessien tehostamisessa ja vaikkapa hankinta- ja tuotantoketjun kehittämisessä vastuullisuuden pitää olla keskeinen osa muita neuvontapalveluita. Tästä saimme jo muutama vuosi sitten asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltämme selkeän viestin. Toinen PwC:n vastuullisen liiketoiminnan tärkeä asia on liiketoiminnan eettisyys mukaan lukien riippumattomuuteen ja laatuun liittyvät tekijät.

Olemme vastanneet odotuksiin vastuullisuuden sisällyttämisestä palveluihimme esimerkiksi kehittämällä ESG (Environment, Social, Governance) -asioihin ja verojalanjälkeen liittyvää osaamista sekä kyvykkyyttämme tukea kokonaisvaltaisesti asiakkaitamme vähähiilisiin liiketoiminnan ratkaisuihin siirtymisessä. PwC:n liiketoimintastrategiassa vastuullisuus osana muuta PwC:n palvelutarjontaa näkyy entistä selvemmin. 

Lue lisää vastuullisesta liiketoiminnastamme raportin sivuilta 23

Henkilöstö ja monimuotoisuus

Tilikausi 2021 oli edelleen vahvasti COVID-19-pandemian värittämä. Poikkeusoloista ja pääasiallisesta etätyöstä huolimatta työmme asiakkaiden hyväksi ja kanssa jatkui keskeytyksettä. Markkinan kiihtyessä osaajien tarve korostui. Samaan aikaan tunnistimme etätyön aiheuttamat haasteet jaksamiselle ja yhteishengellemme. Panostimme virtuaalisiin kohtaamisiin, koulutimme ja tuimme esihenkilöitä ja jatkoimme avointa viestintää. Keväällä työstimme myös uudenlaisen hybridityöskentelymallin perusteita. 

Vakituinen henkilöstö

Meillä oli tilikauden päättyessä 1 213 työntekijää (1215). Tarjosimme lisäksi harjoittelupaikan 204 opiskelijalle.

Työskentely poikkeusoloissa

Jatkoimme pääosin etätöissä koko vuoden – panostimme avoimeen viestintään ja yksilöiden tukemiseen haastavassa tilanteessa.

Monimuotoisuuden edistäminen

Perustimme tilikaudella Diversity & Inclusion Steering Groupin, jonka tavoitteena on vahvistaa tasa-arvoasioiden johtamista.

Työhyvinvointi

Työelämän muutokset ja COVID-19-tilanne ovat yhdessä luoneet todella haastavan ympäristön työssä jaksamiselle. Tilikauden aikana pyrimme tukemaan työntekijöitämme erilaisin keinoin.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

PwC:llä on niin yhtiönä kuin työntekijöidemme kautta laaja kontaktiverkosto. Asiantuntemuksemme jakaminen on osa taloudellista liiketoimintaamme, mutta teemme sitä myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen näkökulmasta ja vastikkeetta. Jaamme osaamistamme, tietoa ja näkemyksiä alallemme ja elinkeinoelämälle tärkeistä aiheista kuten yrittäjyydestä, hallitustyöskentelystä, verotuksesta ja teknologian hyödyntämisestä niin vapaamuotoisen keskustelun kautta kuin luennoimalla, kirjoittamalla ja kouluttamalla. Asiantuntijaorganisaationa pystymme näin parhaiten osallistumaan ja tukemaan suomalaista yritystoimintaa usealla eri osa-alueella.

  • Teimme tiivistä yhteistyötä useiden alaamme liittyvien yhteistyötahojen, kuten Suomen Tilintarkastajien, Boardmanin, DIFin, Perheyritysten liiton, Pääomasijoittajat ry:n ja kauppakamarien kanssa.
  • Olimme mukana monissa yrittäjyyttä tukevissa hankkeissa kuten Boardman Grow’n Kaaoksesta kasvuun -hankkeessa ja Slushissa. 
  • Koronatilanteen jatkuessa läpi tilikauden järjestimme kaikki tilaisuutemme virtuaalisesti, yhteensä noin 70 tilaisuutta tai tapahtumasarjaa ylimmälle johdolle, hallitusten jäsenille, yrittäjille, yhdistyksille ja säätiöille. Osan tilaisuuksista järjestimme yhdessä yhteistyökumppanien kanssa.
  • Työntekijämme osallistuivat PwC:n tukemaan vapaaehtoistyöhön.

Lue lisää yhteiskunnallisesti osallistumisestamme raportin sivulta 34
 

Ympäristövaikutusten hallinta

Kestävän kehityksen edistäminen on vahvasti yritysvastuun agendalla PwC:llä. Päättyneellä tilikaudella olemme edistäneet strategiakaudelle asettamiamme ympäristövaikutusten hallinnan tavoitteita henkilöstön ympäristö- ja vastuullisuustietoisuuden lisäämiseksi, ympäristövaikutustemme pienentämiseksi sekä vastuullisuuden huomioimiseksi hankinnoissamme. 

 physical be well burgundy

PwC-ketju on asettanut maailmanlaajuisesti Net Zero -tavoitteen hiilineutraaliudesta vuoteen 2030 mennessä. Myös Suomen PwC on sitoutunut tähän tavoitteeseen.

 insurance burgundy

Veimme päätökseen valaistuksen vaihtamisen LED-valoihin Helsingin-toimistossamme, mikä osaltaan pienensi sähkönkulutustamme ja hiilijalanjälkeämme. Kaikkiaan sähkönkulutus Helsingin toimistossamme laski 44 %.

 consumer markets burgundy

Ympäristövaikutusten pienentämiseksi luovuimme toimitiloissamme olleista virvoitusjuomakaapeista, minkä ansiosta säästämme muovia vuosittain noin 160 000 muovipullon verran.

 book burgundy

Julkaisimme yritysvastuun käsikirjan sisäiseen käyttöön. Käsikirjasta löytyy kootusti Suomen PwC:n yritysvastuun kannalta tärkeimmät asiat, kuten ympäristöpolitiikka ja toimistojemme ympäristöasiat.

"Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä."

MIkko Nieminentoimitusjohtaja, PwC Suomi

Ota yhteyttä

Tiina Puukkoniemi

Tiina Puukkoniemi

Partner, ESG Reporting & Assurance Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7594

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

COO, Partner, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Seuraa ja osallistu