Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysvastuukatsaus 2020

Yritysvastuukatsauksessa esittelemme yhteenvedon PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers Oy:n tilikauden 1.7.2019–30.6.2020 toimenpiteistä ja tuloksista.

Lataa yritysvastuukatsaus 2020 pdf-muodossa tai tutustu sisältöön tarkemmin tällä sivulla.

Toimitusjohtaja Mikko Niemisen katsaus

Tilikautemme 2020 päättyi kesäkuun lopussa varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa; liiketoimintamme kehittyi tavoitteiden mukaisesti alkukevääseen asti, kunnes COVID-19-pandemia muutti tilanteen niin maailmassa laajemmin kuin meillä. Muutimme toimintatapojamme käytännössä yhdessä yössä ja aloimme toimia virtuaaliorganisaationa maaliskuun puolesta välistä lähtien. Kiitos pilvipalveluihin siirtymisen edellisvuosien aikana, muutos etätyöskentelyyn sujui hyvin.

Lue lisää

Yritysvastuujohtaja Sirpa Juutisen katsaus

Huoli pandemiasta, sen vaikutuksista läheisiimme, asiakkaiden liiketoimintaan sekä laajemminkin yhteiskuntaan ja kansantalouteen leimasi tilikautemme loppuvaihetta.

Toista polttavaa maailmanlaajuista ongelmaa, ilmastonmuutosta, ei myöskään ole vielä saatu ratkaistuksi, vaikka koronan hiljentämänä esimerkiksi teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet hetkellisesti. 

Lue lisää
 

PwC Suomen lukuja tilikaudelta 2020

Strategiamme

Edistyimme 2017–2020-strategiakaudella monella toivotulla alueella: Strategiassamme oli neljä erityistä kasvualuetta, joista kaksi, yritysjärjestelypalvelut ja riskienhallintapalvelut, kasvoi merkittävästi. Kolmas kasvualue, pankki- ja rahoitusalalle suunnatut palvelut, vahvistui myös. Teknologia- ja digipalveluiden osalta emme saavuttaneet kunnianhimoisia tavoitteitamme ja organisoimme toimintaamme uudelleen strategiakauden loppupuolella. Strategiakauden liikevaihtotavoitteemme oli lähellä toteutua, mutta koronakevään takia jäimme siitä hieman. 

Lue lisää strategiastamme raportin sivulta 9

PwC Suomen strategia 2024

Kesällä päättyneen tilikauden aikana työstimme uutta strategiaamme, joka julkistettiin henkilöstölle syyskuun 2020 alussa.

Arvonluonti yrityksille

Yrityksissä on jo jonkin aikaa ymmärretty, että arvonluontiin tarvitaan muutakin kuin taloudellista pääomaa. Yrityksen arvonluonti perustuu monelle osatekijälle ja pääomanlajille. 

Korona-ajalla on ollut suuria vaikutuksia yritysten liiketoimintaan. Pandemia on vaikuttanut myös PwC:n toimintaan monen pääomanlajin kohdalla.

Lue arvonluonnistamme yrityksille raportin sivuilta 12–13
 

Korona-aika on näkynyt jo sekä taloudellisina, sosiaalisina että ympäristövaikutuksina.

Sirpa Juutinen

Arvonluonti yhteiskunnalle – Verojalanjälkemme

PwC:n toiminnan tarkoituksena (PwC:n Purpose) on luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Osana tätä tarkoitusta haluamme osallistua yhteiskunnalliseen keskusteluun yritysten taloudellisesta kontribuutiosta yhteiskunnalle verojen ja veronluonteisten maksujen muodossa. Tätä toteutamme jatkamalla verojalanjälkemme julkaisua. Haluamme kertoa avoimesti siitä, miten me PwC:llä hoidamme velvoitteemme ja millaisen taloudellisen jäljen jätämme verojen muodossa. Uskomme, että esimerkillämme rohkaisemme myös muita toimijoita käymään avointa dialogia ja rakennamme osaltamme luottamusta yhteiskuntaan. 

Lue lisää arvonluonnistamme yhteiskunnalle raportin sivuilta 14–15

 

Vastuullisuus ja sen johtaminen PwC:llä

Yritysvastuuohjelmamme neljä painopistealuetta ovat

  • Vastuullinen liiketoiminta
  • Henkilöstö ja monimuotoisuus
  • Yhteiskunnallinen osallistuminen
  • Ympäristövaikutusten hallinta.

SDG (Sustainable Development Goals) -tavoitteemme liittyvät koulutuksen tarjoamiseen, sukupuolten väliseen tasa-arvoon, ihmisarvoiseen työhön ja talouskasvuun sekä ilmastotekoihin.

Lue oman yritysvastuumme johtamisesta raportin sivuilta 16–20
 

Vastuullinen liiketoiminta

Olemme kysyneet jo muutama vuosi sitten asiakkailtamme ja muilta sidosryhmiltämme, mitä he pitävät PwC:n vastuullisuudessa tärkeänä. Kaksi asiaa nousi vahvimmin esille: meiltä odotetaan henkilöstöstämme ja sen osaamisesta huolehtimista sekä vastuullisuuden sisällyttämistä osaksi kaikkia palveluita. 

Olemme vastanneet odotuksiin vastuullisuuden sisällyttämisestä palveluihimme esimerkiksi kehittämällä ESG (Environment, Social, Governance) -asioihin ja verojalanjälkeen liittyvää osaamista sekä kyvykkyyttämme tukea asiakkaita vähähiilisiin liiketoiminnan ratkaisuihin siirtymisessä. PwC:n uudessa liiketoimintastrategiassa vastuullisuus osana muuta PwC:n palvelutarjontaa tulee näkymään entistä selvemmin. 

Keräämme jatkuvasti palautetta asiakkailtamme projektien eri vaiheista, jotta voimme kehittää toimintaamme ja palvelujamme entisestään. Kiitos olemme saaneet mm. vahvasta asiantuntijjuudesta.

Lue lisää vastuullisesta liiketoiminnastamme raportin sivuilta 21–22

Henkilöstö ja monimuotoisuus

Päättynyt tilikausi oli COVID-19-tilanteen takia hyvin poikkeuksellinen. Koronatilanne edellytti meiltä ketterää ja nopeaa reagointia, uusia ohjeistuksia, paljon viestintää ja uusien työskentelymallien oppimista. Työ henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen eteen jatkui. Työstimme myös uutta henkilöstöstrategiaa osana PwC:n uutta liiketoimintastrategiaa.

Vakituisen henkilöstön kasvu tasaantui

Meillä oli tilikauden päättyessä 1 215 työntekijää (1 196). Tarjosimme lisäksi harjoittelupaikan 240 opiskelijalle.

Työskentely poikkeusoloissa

Siirryimme maaliskuussa 2020 joustavasti etätyöhön – panostimme avoimeen viestintään ja yksilöiden tukemiseen haastavassa tilanteessa.

Monimuotoisuuden edistäminen

Koulutimme henkilöstöämme pohtimaan omia tiedostamattomia ennakkoluuloja ja rakentamaan mukaanottavaa työyhteisöä. Koulutuksiin osallistui noin 840 asiantuntijaa.

Työhyvinvointi

Kehitimme jaksamisen haasteisiin tarttumisen mallia yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

PwC:llä on niin yhtiönä kuin työntekijöidemme kautta laaja kontaktiverkosto. Asiantuntemuksemme jakaminen on osa taloudellista liiketoimintaamme, mutta teemme sitä myös yhteiskunnallisen vaikuttamisen ja osallistumisen näkökulmasta ja vastikkeetta. Jaamme osaamistamme, tietoa ja näkemyksiä alallemme ja elinkeinoelämälle tärkeistä aiheista kuten yrittäjyydestä, hallitustyöskentelystä, verotuksesta ja teknologian hyödyntämisestä niin vapaamuotoisen keskustelun kautta kuin luennoimalla, kirjoittamalla ja kouluttamalla. Asiantuntijaorganisaationa pystymme näin parhaiten osallistumaan ja tukemaan suomalaista yritystoimintaa usealla eri osa-alueella.

  • Teimme tiivistä yhteistyötä useiden alaamme liittyvien yhteistyötahojen, kuten Suomen Tilintarkastajien, Boardmanin, DIFin, Perheyritysten liiton, Pääomasijoittajat ry:n ja kauppakamarien kanssa.
  • Olimme mukana monissa yrittäjyyttä tukevissa hankkeissa kuten Boardman Grow’n Kaaoksesta kasvuun -hankkeessa ja Slushissa. PwC-ketju on yksi Slushin pääkumppaneista.
  • Järjestimme noin 100 fyysistä asiakastapahtumaa ja koulutustilaisuutta sekä noin 20 webinaaria asiakkaille ja yhteistyökumppaneille. Lisäksi järjestimme noin 60 fyysistä tilaisuutta opiskelijoille.
  • Työntekijämme osallistuivat PwC:n tukemaan vapaaehtoistyöhön.
  • PwC-ketju lanseerasi syksyllä 2019 New world. New skills -ohjelman. Hanke tähtää sekä PwC:n oman henkilöstön digitaalisen osaamisen kehittämiseen että digitaalisen osaamisen kehittymisen mahdollistamiseen niille, jotka ovat jäämässä syrjään tästä kehityksestä.

Lue lisää yhteiskunnallisesti osallistumisestamme raportin s. 27–32
 

Ympäristövaikutusten hallinta

Kestävän kehityksen edistäminen on vahvasti yritysvastuun agendalla PwC:llä. Pyrimme kehittämään toimintaamme ympäristöystävällisemmäksi ja pienentämään ympäristövaikutuksiamme. Kesällä 2020 päättyneelle nelivuotiselle strategiakaudelle asettamamme tavoitteet tähtäsivät paperinkulutuksen, energiankulutuksen ja hiilidioksidipäästöjen vähentämiseen.

 physical be well burgundy

Saavutimme neljälle vuodelle asetetut ympäristötavoitteemme sähkönkulutuksen vähentämistä lukuunottamatta.

 insurance burgundy

Kesällä 2020 toteutettu valojen automatisointi sekä LED-valohanke vähentää energiankulutusta Helsingin-toimistolla tulevien vuosien aikana.

 consumer markets burgundy

PwC:n Helsingin-toimiston kokouskeskuksessa on tehty merkittäviä muutoksia vastuullisten kokousten järjestämiseksi kiinnittämällä huomiota kokousbuffetin valikoimaan ja hävikin minimoimiseen.

 book burgundy

Aloitimme PwC:n vastuullisuuskäsikirjan laatimisen.

"Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä."

MIkko Nieminentoimitusjohtaja, PwC Suomi

Ota yhteyttä

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

COO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Seuraa ja osallistu