Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Yritysvastuujohtajan katsaus 2020

Yritysvastuu vähitellen valtavirtaistumassa

Kevät 2020 tullaan muistamaan koronakeväänä, joka kaiken muun ohella mullisti myös työskentelytapoja siirtyessämme toimistolta kotikonttoreihin etätöihin. Huoli pandemiasta, sen vaikutuksista läheisiimme, asiakkaiden liiketoimintaan sekä laajemminkin yhteiskuntaan ja kansantalouteen leimasi tilikautemme loppuvaihetta. Vielä tätä kirjoittaessa jää nähtäväksi, miten pandemian toinen aalto etenee.

Toista polttavaa maailmanlaajuista ongelmaa, ilmastonmuutosta, ei myöskään ole vielä saatu ratkaistuksi, vaikka koronan hiljentämänä esimerkiksi teollisuuden ja liikenteen aiheuttamat päästöt ovat vähentyneet hetkellisesti. Moni aprikoi, väistyykö huoli ilmastosta taka-alalle samalla kun pandemia väistyy: hiipunut talouskasvu halutaan elvyttää ja teollisuus nopeasti toimintaan täydellä kapasiteetilla.

Euroopan komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen on ilmoittanut tavoitteekseen sitoa 750 miljardin euron elpymispaketti Euroopan unionin ilmasto- ja energiatavoitteisiin. Myös EU:n kestävän rahoituksen lakipaketti tähtää investointien ja rahoituksen ohjautumiseen ilmastonmuutoksen torjumisen ja siihen sopeutumisen kannalta kestäviin kohteisiin.

Uskallan olla toiveikas, että päästövähennyksiin tähtäävä työ jatkuu, kun yritykset saavat EU:lta ennustettavan ja kaikille samanlaiset olosuhteet tarjoavan alustan omille vähähiilisyyteen pyrkiville liiketoimintahankkeilleen. Toivon mukaan juuri tämän mukanaan tuomat liiketoimintamahdollisuudet luovat uutta kasvua ja  luottamusta talouteen.

Myös me PwC:llä olemme ottaneet ilmastonmuutoksen torjunnan ja investointien ohjautumisen vähähiilisempiin ratkaisuihin huomioon uudistaessamme liiketoimintastrategiaamme ja suunnitellessamme Sustainability & Climate Change -asiantuntijoiden  palvelutarjontaa sen osana. Meillä on vahva tahto valjastaa entistä paremmin eri liiketoiminta-alueiden paras osaaminen asiakkaiden visaisten pulmien ratkaisemiseen myös näissä asioissa. Tämä näkyi selkeästi strategiatyön edetessä. 

Olen ilahtunut myös siitä, että edellisellä tilikaudella hyväksytyn tasa-arvo- ja monimuotoisuusstrategian vieminen osaksi käytännön johtamista on edennyt eri liiketoiminta-alueiden toimenpidesuunnitelmiksi.

Eräs tasa-arvo- ja monimuotoisuusstrategian laatimisen yhteydessä tunnistettu kaikille yhteinen haaste oli ymmärrys siitä, että meillä kaikilla on omiin päätöksiimme ja arvioihimme vaikuttavia alitajuisia ennakkoluuloja ja käsityksiä muista ihmisistä. Ennen niiden ymmärtämistä on vaikeaa päästä eteenpäin tasa-arvon kehittämisessä.

Sen vuoksi tilikauden suurin ponnistus kohdistui alitajuisten ennakkoluulojen tunnistamiseen tähtääviin kaksituntisiin koulutuksiin, joihin osallistui yhteensä 835 PwC:läistä. Näitä koulutuksia tulemme jatkamaan myös ensi kaudella.

Erityisen ilahduttava asia on myös PwC:n oman Green Teamin aktiivinen toiminta ympäristövaikutusten pienentämiseksi. Emme voi vedota siihen, että vaikutuksemme ovat pienet ja että ne eivät kuulu olennaisimpien vastuullisuusasioiden joukkoon. Meidän on hoidettava osuutemme. Green Teamin työ on ollut korvaamatonta sekä ympäristötyön tarpeiden tunnistamisessa että niihin vastaamisessa, mistä haluan kiittää ryhmää lämpimästi.

Kiitos kuuluu myös toimitusjohtajalle, johtoryhmälle sekä liiketoiminta-alueiden johdolle yritysvastuu- ja tasa-arvotyölle annetusta tuesta ja kannustuksesta kehittää niitä vieläkin kunnianhimoisemmin. Corporate Responsibility (CR) -ohjausryhmän kokouksissa käydään paljon avointa, kiihkeääkin, mutta aina rakentavaa keskustelua omasta yritysvastuustamme. Tämä ryhmä on ollut minulle tärkeä ja asioita eteenpäin vievä tuki.

Suurten yritysten johtajien enemmistö, 72 prosenttia, kertoi loppuvuodesta 2019 toteutetussa OP:n suuryritystutkimuksessa, että heidän yrityksensä tehtävänä on ratkaista polttavia yhteiskunnallisia ongelmia, kuten ympäristö- ja talouskysymyksiä. Onkin ollut mielenkiintoista seurata koronakevään keskusteluja yrityksen toiminnan tarkoituksesta sekä monelle noussutta huolta siitä, miten pandemia vaikuttaa yhteiskunnassa ja miten sen näkyy erilaisten ihmisten arjessa selviytymisessä. Tätä keskustelua on käyty liiketoiminnan jatkuvuuden haasteiden keskellä, ja se mielestäni vahvistaa suuryritystutkimuksen tuloksia.

Myös me PwC:llä saimme useita aloitteita sekä henkilöstöltä että partnerkunnalta erilaisista avustuskohteista, mikä vahvistaa näkemystä PwC:n oman maailmanlaajuisen tarkoituksen, Purposen, osuvuudesta: Meidän tarkoituksemme on luoda yhteiskuntaan luottamusta sekä ratkaista merkittäviä ongelmia.

Sen toteuttamisesta kertoo myös yritysvastuukatsauksemme. Siinä on ollut mukana koko PwC:n henkilöstö, jota kiitän sydämestäni yhteisestä vastuullisuusmatkasta. Ja se jatkuu.

 

PwC Suomen yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen

PwC Suomen yritysvastuujohtaja Sirpa Juutinen

Meillä kaikilla on omiin päätöksiimme ja arvioihimme vaikuttavia alitajuisia ennakkoluuloja. Ennen niiden ymmärtämistä on vaikeaa päästä eteenpäin tasa-arvon kehittämisessä.

Sirpa Juutinen

Ota yhteyttä

Seuraa ja osallistu