Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2019

Yhdessä tekemällä ykköseksi

Summaan päättynyttä tilikautta 2019 iloisella mielellä: etenimme hyvin Yhdessä tekemällä ykköseksi -strategiamme viitoittamalla tiellä. Kasvoimme tavoitteidemme mukaisesti – tai jopa yli odotusten – ja saimme Paras työpaikka -tavoitteessamme tunnustusta työntekijöiltämme. Kehitimme omia digikyvykkyyksiämme, ja muun muassa data-analytiikkaosaamisellamme oli keskeinen rooli monissa palveluissamme.

Liikevaihto kasvoi 9 prosentilla 164 miljoonaan

Liikevaihtomme kasvoi yhdeksällä prosentilla 163,8 miljoonaan euroon (vuotta aiemmin vastaava luku oli 150,7 miljoonaa). Myös kannattavuutemme parani tavoitellusti.

Ylitimme sadan miljoonan euron liikevaihdon kesällä 2013. Liikevaihtomme on kasvanut siitä noin 60 % kuudessa vuodessa.

Aktiiviset yritysjärjestely-, rahoitus- ja pääomamarkkinat ovat olleet keskeisin kasvumme ajuri viime vuosina ja näin myös päättyneellä tilikaudella. Kykymme palvella eri kokoisissa yritysjärjestelytilanteissa ja järjestelyiden eri vaiheissa on tukenut kasvua lähes kaikilla osaamisalueillamme.

Neljästä keskeisestä kasvualueestamme yritysjärjestelypalveluiden lisäksi kasvoivat riskienhallintapalvelut sekä palvelumme finanssisektorille. Teknologia- ja digikonsultoinnin osalta kehitimme palvelutarjontaamme, minkä odotamme näkyvän näiden palveluiden kasvussa jatkossa.

Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelyt -yksikön kasvu yli 25 %

Liiketoimintayksiköistämme liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelyt -yksikön liikevaihto kasvoi voimakkaimmin jopa yli 25 %. Vero- ja lakipalveluiden liikevaihto nousi 8 %. Myös vahvana kivijalkanamme tunnetut tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut kasvoivat 3 %. Vahva osaamisemme data-analytiikan hyödyntämisessä tuki kaikkien mainittujen liiketoimintayksiköiden palveluita ja kasvua.

Henkilöstömäärä kasvoi 77 osaajalla, harjoittelupaikkoja 234 opiskelijalle

Palveluiden kysynnän myötä myös rekrytointimme jatkui vahvana. Saimme joukkoomme ison määrän niin kokeneita kuin nuorempia asiantuntijoita, ja henkilöstömäärämme kasvoi 77 hengellä lähes 1 200 työntekijään (1 196). Tällä hetkellä tuo luku on jo ylittynyt.

Vakituisten paikkojen lisäksi tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja korkeakoulu- ja yliopisto-opiskelijoille. Kesäkuussa päättyneellä kaudella harjoittelijoita oli yhteensä jopa 234.

Työ korkean asiakastyytyväisyyden eteen jatkuu

Paras asiakaskokemus on toimintamme ytimessä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti ja kuuntelemme tarkasti saamaamme palautetta. Olemme nöyrän iloisia saamastamme palautteesta ja siitä, että kokonaistyytyväisyys asiakkaidemme keskuudessa on kohonnut entisestään: asiakastyytyväisyys oli päättyneellä kaudella 8,7 ja NPS (Net Promoter Score eli asiakkaan suositteluhalukkuus) 60 %. Kiitos kaikille, joilta olemme palautetta saaneet! Työ sen eteen, että PwC:läisten kanssa on mukava tehdä töitä ja palvelu täyttää tai jopa ylittää odotukset, jatkuu edelleen.

PwC on yksi Suomen parhaista työpaikoista

Mikään kasvu ja asiakastyytyväisyys ei ole mahdollista ilman tyytyväisiä ja osaavia ammattilaisia. Tavoitteenamme onkin ollut jo pitkään, että PwC on paras työpaikka työntekijöillemme.

Olemme tehneet tämän eteen systemaattisesti työtä. Muun muassa työhyvinvointiin tähtäävä BeWell-ohjelmamme jatkui jo kolmatta vuotta, samoin kuin jo sitäkin pidempään pyörinyt Innostava valmentaja -esimiesvalmennus.

Päätimme neljä vuotta sitten osallistua kolmeksi vuodeksi Great Place to Work -tutkimukseen saadaksemme lisää eväitä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Kahtena ensimmäisenä vuonna saimme Great Place to Work -sertifikaatin, ja nyt viimeisenä vuonna sijoituimme Suomen 5. parhaaksi työpaikaksi suurten yhtiöiden sarjassa. Tämä tunnustus on meille todistus siitä, että olemme tehneet oikeita asioita ja olemme oikealla tiellä. Työ entistä paremman työpaikan eteen jatkuu.

Tilintarkastusalan sääntely suvantovaiheessa

Isoin liiketoiminta-alueemme tilintarkastus on toimialana ja myös ammattina muutoksessa regulaation ja digitalisaation myötä. Sitä mukaa kun asiakkaamme digitalisoivat omaa toimintaansa, muuttuu myös tilintarkastuksen digitalisointi mahdolliseksi. Kehitämme osaamistamme ja työkaluja käsitellä suuria datamääriä osana tilintarkastusta, mikä mahdollistaa yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemisen.

Regulaation osalta vuoden 2014 uudistukset EU:n tilintarkastussääntelyssä on saatu implementoitua kansalliseen lainsäädäntöömme. Elämme nyt säännösten käyttöönoton aikaa, osa muutoksista tapahtuu vaiheittain. Yleisen edun kannalta merkittävät yhteisöt (PIE) täsmentävät tilintarkastajan tarjoamia tilintarkastus- ja neuvontapalveluja koskevaa seurantaansa ja myös ryhtyvät soveltamaan EU:n PIE-asetuksessa tarkoitettua tarjousmenettelyä tilintarkastajan valinnan valmistelussa. Valtaosassa PIE-yhteisöjä tilintarkastajan neuvontapalveluita koskeva palkkiokatto (fee cap) tulee ensimmäistä kertaa sovellettavaksi vuonna 2020.

Sitä vastoin kansallisen lainsäädäntömme kehittäminen jatkuu pienempien yritysten tilintarkastuksen tiimoilta. Tilintarkastusvelvollisuuden rajoja koskenut selvitystyö huipentui elokuussa 2018 lausuntokierroksella olleeseen luonnokseen hallituksen esitykseksi rajojen korottamiseksi. Ehdotus herätti vilkkaan keskustelun sekä uudistuksen puolesta että sitä vastaan. Lausuntopalautteen perusteella työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) päätti olla viemättä esitystä tuolloin eteenpäin. Moni lausunnonantaja kuitenkin kannatti kevyemmän tarkastuksen selvittämistä tai mahdollistamista pienemmille yrityksille.

Sittemmin TEM asetti työryhmän valmistelemaan lakisääteisen kevyemmän tarkastuksen käyttöönoton edellyttämät muutokset Suomen lainsäädäntöön. Tarkoituksena on mahdollistaa, että pienemmät toimijat voisivat halutessaan valita kevyemmän tarkastuksen varsinaisen tilintarkastuksen sijaan. Työryhmän toimikausi on 1.3.2019–29.2.2020 ja tätä kirjoitettaessa työryhmän työ on kesken.

Optimistisena tulevaan

Suomen talouskasvun odotetaan jäävän tänä vuonna ja lähivuosina aikaisempaa maltillisemmaksi ja ilmassa on paljon epävarmuutta muun muassa brexitin ja USA-Kiina-kauppatilanteen takia. Olemme kuitenkin varovaisen optimisia taloustilanteen suhteen kuluvan tilikauden aikana ja odotamme muun muassa yrityskauppamarkkinoiden jatkuvan aktiivisena ainakin vuoden loppuun.

Tavoittelemme liiketoimintamme kasvua ja hyvää kannattavuutta myös tältä tilikaudelta. Uskomme että yritykset tarvitsevat jatkossakin tukea erilaisten muutosten suunnitteluun ja läpivientiin. Meillä on osaamista ja kykyä tukea asiakkaitamme muutoksessa ja kasvussa.

Jotta kasvu on mahdollista, tarvitsemme edelleen myös lisää osaajia joukkoomme. Tavoitteenamme on rekrytoida useita kymmeniä uusia asiantuntijoita, minkä lisäksi tulemme tarjoamaan harjoittelupaikan yli 160 opiskelijalle.

Vastuullinen toiminta nivoutuu osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yritysvastuujohtajamme Sirpa Juutisen katsaus ja tämä raportti kertovat tästä meille tärkeästä työstä.

Lämmin kiitos teille työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille onnistuneesta vuodesta ja merkityksellisestä yhteistyöstä!

Katsaus PwC Suomen tilikauteen 2019

Tilikausi 2019 oli PwC Suomelle kasvun vuosi. Katso toimitusjohtaja Mikko Niemisen, henkilöstöjohtaja Leena Tiensuun ja yritysvastuujohtaja Sirpa Juutisen yhteenveto tilikaudesta 2019.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Paras asiakaskokemus on toimintamme ytimessä. Mittaamme asiakastyytyväisyyttä jatkuvasti ja kuuntelemme tarkasti saamaamme palautetta. Olemme nöyrän iloisia saamastamme palautteesta ja siitä, että kokonaistyytyväisyys asiakkaidemme keskuudessa on kohonnut entisestään.

Mikko Nieminen Toimitusjohtaja

Contact us

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

CEO

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu