Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2017

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

Yhdessä tekemällä ykköseksi

Päättynyt tilikausi oli ensimmäinen Yhdessä tekemällä ykköseksi -liiketoimintastrategiamme vuosi. Henkilöstömme osallistui edeltävänä syksynä ja keväänä strategiamme laatimiseen monin tavoin, ja uskon, että se on auttanut meitä fokusoimaan toimintamme haluttuihin painopistealueisiin. Olemme lähteneet toteuttamaan uutta strategiaamme johdonmukaisesti tilikauden aikana.

Tulosten ja asiakaspalautteen perusteella onnistuimme palvelemaan asiakkaitamme hyvin: Meillä oli toinen peräkkäinen vahva kasvun vuosi, ja liikevaihtomme nousi 8,7 %:lla 135,2 miljoonaan euroon (124,4 miljoonaa). Myös kannattavuutemme parani.

Aktiiviset yritysjärjestely-, rahoitus- ja pääomamarkkinat näkyivät kasvaneena kysyntänä useilla osaamisalueillamme. Laajentunut palvelutarjontamme koko yritysjärjestelyprosessin läpivientiin on otettu markkinoilla erinomaisesti vastaan. Onnistuimme kehittämään ja kasvattamaan strategiamme mukaisesti hyvin myös riskienhallintapalveluita ja teknologia- ja digikonsultointia sekä palveluitamme finanssisektorille. 

Liiketoimintayksiköistämme liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut kasvoivat voimakkaimmin, 15 %. Kivijalkanamme tunnetut tilintarkastus- ja varmennuspalvelut kasvoivat 9 %. Menestyksemme tilintarkastusmarkkinalla perustuu erityisesti kykyymme toteuttaa nykyaikaista datan analysointiin perustuvaa tilintarkastusta edistyksellistä teknologiaa hyödyntäen. Vero- ja lakipalveluissa kasvu jäi odotettua maltillisemmaksi, kahteen prosenttiin.

Onnistuimme rekrytoimaan kymmeniä kokeneita kuin myös nuorempia asiantuntijoita riveihimme: henkilöstömäärämme nousi tilikaudella noin 60 henkilöllä tuhanteen työntekijään, minkä lisäksi tarjosimme harjoittelu- eli kisällipaikan kauden aikana 121 opiskelijalle.

Asiakastyytyväisyytemme on mittausten perusteella korkealla tasolla. Parhaan asiakaskokemuksen pystymme tuottamaan vain, jos työntekijämme kokevat, että PwC on heille paras työpaikka. Puhuimme tilikaudella myös paljon päivitetyistä arvoistamme ja mitä ne meille itse kullekin tarkoittavat.

Vastuullinen toiminta on nivottu osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Haluamme tulevaisuudessakin toimia itse vastuullisesti ja olla vastuullinen työnantaja, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme näissä asioissa. Yritysvastuujohtajamme Sirpa Juutisen katsaus ja yritysvastuukatsauksemme kertovat tästä meille tärkeästä työstä. 

Iso kiitos asiakkaillemme luottamuksesta meitä kohtaan! Kiitos myös teille yhteistyökumppanit, joiden kanssa olemme vaihtaneet arvokkaita ajatuksia ja tehneet merkityksellistä yhteistyötä. Lämmin kiitos kuuluu myös koko henkilöstöllemme upeasta työstä ja sitoutumisesta yhteiseen tekemiseen, sekä teille kaikille, jotka autoitte kokoamaan vastuullisen vuotemme tärkeimmät asiat yksiin kansiin!

Lue toimitusjohtajan katsaus kokonaisuudessaan yritysvastuukatsauksestamme.

Toimitusjohtajan katsaus 2017

PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen kertoo tilikaudestamme 2017.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video

PwC kehittyi tilikaudella seuraavasti:

  • Liikevaihtomme kasvoi 8,7 prosenttia 135,2 miljoonaan euroon (124,4 milj.).
  • Kannattavuus parani ja on hyvällä tasolla.
  • Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelypalvelut -yksikkömme kasvatti liikevaihtoaan 15 %.
  • Suurimman liiketoiminta-alueemme, tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut, liikevaihto kasvoi 9 %. Veroneuvonnan ja lakipalveluiden liikevaihto parani maltillisesti 2 %.
  • Henkilöstömäärämme kasvoi 60:llä uudella työntekijällä 994:een työntekijään.
  • Sekä henkilöstön että asiakkaiden tyytyväisyys kasvoi tilikaudella.
  • Lanseerasimme syksyllä 2016 digitaalisen My­Business-työtilan.

Arvioimme rekrytoivamme alkaneella kaudella 100 uutta työntekijää ja 120 kisälliä eli harjoittelijaa, jotta voimme palvella asiakkaitamme mahdollisimman hyvin.

Contact us

Mikko Nieminen
CEO
puh. +358 (0)20 787 7257
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu