Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2020

Yhdessä tekemällä ykköseksi

Tilikautemme 2020 päättyi kesäkuun lopussa varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa; liiketoimintamme kehittyi tavoitteiden mukaisesti alkukevääseen asti, kunnes COVID-19-pandemia muutti tilanteen niin maailmassa laajemmin kuin meillä. Muutimme toimintatapojamme käytännössä yhdessä yössä ja aloimme toimia virtuaaliorganisaationa maaliskuun puolesta välistä lähtien. Kiitos pilvipalveluihin siirtymisen edellisvuosien aikana, muutos etätyöskentelyyn sujui hyvin. 

Liikevaihtomme laski 3 prosentilla 159 miljoonaan

Koronatilanne vaikutti asiakasyrityksiimme hyvin eri tavoin, mikä heijastui vastaavasti myös meidän palveluidemme kysyntään. Esimerkiksi  lakisääteiset palvelut, kuten tilintarkastus, jatkuivat ennallaan, mutta osassa konsultointipalveluitamme näkyi vahvasti yritysten investointipäätösten lykkäykset. Myös yritysjärjestelymarkkinoiden hiljeneminen näkyi lähes kaikilla  osaamisalueillamme.

Liikevaihtomme laski kolmella prosentilla 159,0 miljoonaan euroon edellisvuoden 163,8 miljoonasta. Yhdeksän liikevaihdon kasvuvuoden jälkeen notkahdus on toki harmittava, mutta samaan aikaan pidän saavutettua liikevaihtoa tilanteeseen nähden hyvänä ja jopa paljon parempana kuin keväällä pahimman epidemiahuipun aikana ennustimme. Liiketoimintamme piristyi kevään vaikeista kuukausista tilikautemme loppua kohti mentäessä.

Henkilöstömäärämme jatkoi kasvuaan, harjoittelupaikkoja 240 opiskelijalle

Henkilöstömäärämme kasvoi tilikaudella 1 215 työntekijään (edellisvuonna 1 196). Tällä hetkellä tuo luku on jo ylittynyt. Vakituisten paikkojen lisäksi tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Kesäkuussa päättyneellä kaudella harjoittelijoita oli yhteensä 240. 

Jatkoimme johtamistaitojen kehittämiseen ja työhyvinvointiin tähtääviä ohjelmia ja toimenpiteitä. Koulutimme ja valmensimme muutenkin henkilökuntaamme aktiivisesti. Koronatilanteen takia keskityimme lopputilikaudesta erityisesti sisäiseen viestintään ja ihmisten tukemiseen uudenlaisessa arjessa.

Asiakastyytyväisyys korkealla tasolla

Paras asiakaskokemus oli yksi kesällä päättyneen strategiakautemme keskeinen tavoite, ja on sitä yhä. Asiakastyytyväisyytemme kehittyi edelleen positiivisesti: se oli päättyneellä kaudella 8,8 (8,7). NPS (Net Promoter Score eli asiakkaan suositteluhalukkuus) oli 65 % (60 %). Kiitos kaikille, joilta olemme palautetta saaneet! Olemme tästä palautteesta nöyrän kiitollisia. Jatkamme työtä sen eteen, että kanssamme on mukava asioida ja palvelumme vastaa odotuksia tai jopa ylittää ne.

Asiakastyytyväisyytemme kehittyi edelleen positiivisesti: se oli päättyneellä kaudella 8,8 (8,7). NPS (Net Promoter Score eli asiakkaan suositteluhalukkuus) oli 65 % (60 %).

Tilintarkastusala kehittyy edelleen

Teemme paljon kehitystyötä suurimmalla liiketoiminta-alueellamme tilintarkastuksessa. Muutoksia kirittää niin digitalisaatio, asiakasodotukset kuin toimialan regulaatio. Kehitämme tilintarkastuksen prosesseja,  työkaluja ja osaamistamme yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemiseksi ja esimerkiksi suurten datamäärien käsittelemiseksi osana tilintarkastusta. Hyödynnämme tarkastuksen tekemisessä jo nyt markkinoiden edistyksellisintä teknologiaa.

Kulunut vuosi 2020 oli tilintarkastusalan sääntelyssä ns. PIE-yhteisöjä (listayhtiöt, luottolaitokset ja vakuutusyhtiöt) ja niiden tilintarkastajia velvoittavan EU:n tilintarkastusasetuksen soveltamisen vakiintumisen aikaa. Tilintarkastajan valitsemiseen liittyvä pakollinen tilintarkastusyhteisörotaatio alkoi näkyä käytännössä, ja se vaikutti odotustemme mukaisesti asiakaskantaamme. Vuosi on myös sikäli merkityksellinen, että tilintarkastajan muuta kuin lakisääteistä tilintarkastusta koskeva palkkiokatto (fee cap) tulee valtaosassa PIE-yhteisöjä ensimmäistä kertaa sovellettavaksi.

Kansallisen lainsäädäntömme tiimoilta työ- ja elinkeinoministeriön asettama työryhmä jatkoi valmistelutyötään sen mahdollistamiseksi, että pienemmät tilintarkastusvelvolliset voisivat halutessaan valita kevyemmän tarkastuksen varsinaisen tilintarkastuksen sijaan.

Työryhmä luovutti mietintönsä TEMille 10.6.2020. Mietintö sisältää hallituksen esityksen muotoon laaditun ja työryhmäkeskustelun pohjana olleen luonnoksen sääntelymalliksi. Mietintö ei kuitenkaan sisällä varsinaista työryhmän ehdotusta työryhmässä vallinneesta erimielisyydestä johtuen. TEM katsookin, että työryhmässä käyty keskustelu osoittaa, että asian valmistelussa etenemistä ja nykytilan selkeyttämistä tulee harkita tarkasti. TEM järjestää työryhmän mietinnöstä lausuntokierroksen syksyllä 2020. 

Seuraamme PwC:llä tilanteen kehittymistä ja suhtaudumme myönteisesti alan kehittämiseen.

Uudesta strategiasta vauhtia

Yleinen talouden kasvu on tällä hetkellä entistä vaikeammin ennustettavissa koronavirustilanteen takia. Heinäkuussa alkanut tilikautemme käynnistyi suhteellisen optimistisissa tunnelmissa, koska yrityskauppamarkkinat olivat piristyneet loppukevään ja kesän kuluessa. Olemme myös onnistuneet omassa kriisinhallinnassamme hyvin, ja toimintamme on jatkunut läpi koko kriisin häiriöttä. Olemme pystyneet palvelemaan asiakkaitamme näissäkin olosuhteissa hyvin.

Katsaus PwC Suomen tilikauteen 2020

Tilikautemme 2020 p\u00E4\u00E4ttyi varsin poikkeuksellisissa olosuhteissa. Katso toimitusjohtaja Mikko Niemisen, henkil\u00F6st\u00F6johtaja Leena Tiensuun ja yritysvastuujohtaja Sirpa Juutisen yhteenveto tilikaudestamme.

Playback of this video is not currently available

Uskomme uuden strategiamme vauhdittavan ja tukevan toimintaamme koronatilanteesta huolimatta. Tavoittelemme maltillista kasvua alkaneella tilikaudella.

Mikko Nieminen

Nyt tätä katsausta kirjoittaessani koronavirus elää monissa maissa vahvaa toista aaltoa ja Suomessakin tilanne on jälleen aktivoinut, minkä myötä tilikauden näkymiin liittyy normaalia suurempaa epävarmuutta. 

Julkaisimme syyskuussa 2020 sisäisesti uuden strategiamme, jonka pohjana on tarkoituksemme luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Strategian nimeksi valikoitui henkilöstön ehdotusten perusteella Yhdessä. Yhdessä onkin yksi strategiamme keskeisistä teemoista: tavoitteenamme on yhdistää eri osaamisemme entistä sujuvammin ja tehdä tiivistä yhteistyötä yli liiketoimintarajojen tuottaaksemme asiakkaillemme yhä parempaa asiakaskokemusta sekä lisäarvoa. Toinen keskeinen teemamme on digi- ja datataitojen kasvattaminen: tarjoamme jokaiselle työntekijällemme mahdollisuuden näiden taitojen kehittämiseen tulevien vuosien aikana. 

Uskomme uuden strategiamme vauhdittavan ja tukevan toimintaamme koronatilanteesta huolimatta. Tavoittelemme maltillista kasvua alkaneella tilikaudella. Arviomme mukaan tarve laadukkaille ja hyvin toimitetuille asiantuntijapalveluille, joita tukee viimeisin teknologia, on edelleen olemassa ja kasvaa tulevien vuosien aikana. 

Tarvitsemme edelleen myös lisää osaajia joukkoomme. Tavoitteenamme on rekrytoida useita kymmeniä uusia asiantuntijoita, minkä lisäksi tulemme tarjoamaan harjoittelupaikan yli sadalle opiskelijalle. 

Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yritysvastuujohtajamme Sirpa Juutisen katsaus ja yritysvastuukatsauksemme kertovat tästä meille tärkeästä työstä. 

Iso kiitos työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille merkityksellisestä yhteistyöstä!

 

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, CEO

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu