Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2022

Tilikautemme alkoi syksyllä 2021 edelleen koronan värittämänä ja hybridityöskentelyn merkeissä. Liiketoiminta lähti kuitenkin kesälomakauden jälkeen vilkkaasti liikenteeseen, ja koronankin hellittäessä yleinen markkinatilanne näytti hetkellisesti varsin positiiviselta. Venäjän hyökkäys Ukrainaan helmikuussa 2022 muutti tilannetta niin geopoliittisen jännitteen kuin markkinoiden kannalta. Sota ja sen myötä voimistuneet taloudelliset pakotteet sekä liiketoimintarajoitukset asettivat haasteita sekä omille toiminnoillemme että useiden asiakkaidemme liiketoiminnalle.

Myös PwC ketjuna joutui haastavaan tilanteeseen: PwC toimi niin Venäjällä kuin Ukrainassa, ja konfliktialueilla oli PwC:n työntekijöitä yli 750. PwC on tarjonnut näille ihmisille ja heidän perheilleen tukea eri muodoissa. Lisäksi olemme tehneet eri PwC-maiden, kuten Suomen, toimesta lahjoituksia ukrainalaisten hyväksi. Sota jatkuu edelleen ja mietimme, miten voimme tukea tilannetta omalta osaltamme jatkossa. PwC-ketju irtaantui kesän 2022 aikana PwC Venäjästä, eikä PwC:llä ole enää toimintaa Venäjällä.

Liikevaihtomme kasvoi 182 miljoonaan

Sodasta, pakotteista ja liiketoimintarajoitteista huolimatta monet yritykset jatkoivat edelleen investointeja ja kehityshankkeita ja myös yrityskauppamarkkinat pysyivät vilkkaana. Saamme olla nöyrän kiitollisia siitä, että asiakkaamme kääntyivät sekä yksittäisten hankkeiden kuin jatkuvan asiantuntijatuen tarpeissa meidän puoleemme. Tarkoituksemme on rakentaa yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia, ja tätä tarkoitusta olemme saaneet toteuttaa asiakkaiden kanssa tilikauden aikana.

Liikevaihtomme kasvoi 14 prosentilla 181,8 miljoonaan euroon (edellisenä vuonna 159,0 milj.). Suurinta kysynnän kasvu oli yritysjärjestelyihin ja erilaiseen liiketoimintajohdon konsultointiin liittyvissä palveluissamme, kuten ESG-konsultoinnissa (Environmental, Social and Governance). Vahvistimme ESG-raportointiin, -varmennukseen ja -konsultointiin liittyviä palveluitamme ostamalla näihin erikoistuneen Mitopro Oy:n 1.7.2022, minkä myötä Mitopron osaajat ovat vahvistaneet joukkojamme nyt kuluvan tilikauden alusta alkaen.

Myös tilintarkastus- ja varmennuspalveluiden sekä vero- ja lakipalveluiden liikevaihto nousi merkittävästi. Palvelimme asiakkaita entistä useammin laaja-alaisissa projekteissa, joihin osallistui eri osaamisalueiden asiantuntijoita eri liiketoiminnoista. Kannattavuutemme parani edellisvuodesta.

Maltillista kasvua henkilöstömäärässä, harjoittelupaikkoja jopa yli 250 opiskelijalle

PwC Suomen henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 1 257 (edellisvuonna 1 213 asiantuntijaa). Emme saavuttaneet rekrytointitavoitteitamme kaikilta osin, ja työ uusien niin nuorempien kuin kokeneempien asiantuntijoiden palkkaamiseksi jatkuu. Iloksemme saimme tarjota kuitenkin ennätysmäärän harjoittelupaikkoja opiskelijoille: kesäkuussa päättyneellä tilikaudella meillä oli jopa 253 traineeta. Työstimme tilikauden aikana linjauksia, miten jatkamme työskentelyä koronarajoitusten jälkeen. Päädyimme hyvin nopeasti siihen, että jatkamme joustavalla hybridilinjalla: työtä voidaan tehdä siellä, missä se asiakkaan ja työn tekemisen kannalta on järkevää ja mahdollista. Yhteisöllisyyden ylläpitämiseksi kannustamme kaikkia kerääntymään edelleen myös toimitiloihimme, joiden suhteen emme ole tehneet vähennyksiä.

Henkilöstömme hyvinvointi on merkittävä osa vastuullisuuttamme. Panostimme entistä parempaan esihenkilötyöhön mm. asettamalla yhtenäisiä tavoitteita esihenkilötyölle ja kouluttamalla esihenkilöitä virtuaalisen johtamisen ja varhaisen tukemisen alueilla. Työntekijöiden sitoutuneisuudesta kertova People Engagement Index pysyi edellisvuoden tasolla, joka on hyvä, mutta tavoittelemme tämän mittarin osalta jatkuvaa parantamista. Kerromme lisää henkilöstöasioistamme raportin sivuilla 26-33.

Asiakastyytyväisyydessä kiitosta suoraselkäisestä toiminnasta

Mittaamme säännöllisesti asiakastyytyväisyyttä, joka on meille keskeisimpiä mittareita toimintamme arvioimisessa. Päättyneellä tilikaudella meillä oli käytössämme uusi kysymyspatteristo, jossa selvitetään muun muassa sitä, miten arvomme toteutuvat käytännössä.

Asiakastyytyväisyytemme pysyi edellisvuoden korkealla tasolla: keskiarvo oli 8,7 ja suositteluhalukkuus (Net Promoter Score, NPS) 62. Arvokysymyksissä kiitosta keräsi mm. suoraselkäinen tapamme toimia asiakkaidemme kanssa ja aito välittäminen asiakkaistamme. Saamme edelleen kuitenkin haastaa itseämme uuden innovoinnissa Haasta ajattelusi -arvomme mukaisesti.

Kiitos kaikille palautteen antajille! Jatkamme työtä sen eteen, että työskentely kanssamme vastaa odotuksia tai jopa ylittää ne.

Asiakastyytyväisyytemme pysyi edellisvuoden korkealla tasolla: keskiarvo oli 8,7 (edellisvuonna 8,7) ja suositteluhalukkuus (Net Promoter Score, NPS) 62 (62).

EU-tason hankkeet vaikuttavat tilintarkastusalan kehittymiseen

Suurimmalla liiketoiminta-alueellamme tilintarkastuksessa kehityksen keskeisiä ajureita ovat toimialan regulaatio ja digitalisaatio. Kehitämme tilintarkastuksen prosesseja, työkaluja ja osaamistamme yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemiseksi ja esimerkiksi suurten datamäärien käsittelemiseksi osana tilintarkastusta.

EU-tason hankkeet linjaavat tilintarkastusalan kehitystä sääntelyn näkökulmasta. Kestävyysraportointidirektiivin (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) valmistelu on edennyt jo hyvin pitkälle. Hanke on merkityksellinen mm. sikäli, että direktiivin yrityksiltä edellyttämät kestävyystiedot tulisi varmennuttaa. Näillä näkymin esimerkiksi suuret yritykset julkaisisivat ensimmäiset direktiivin mukaiset raporttinsa vuonna 2025 ja raportoisivat sekä varmennuttaisivat silloin vuoden 2024 tietonsa.

Komissio järjesti vuodenvaihteessa 2021–2022 julkisen kuulemisen yritysraportoinnin laatuun liittyen. Kuuleminen koostui yritysraportoinnin kolmesta pilarista: 1) yritysten hallinto- ja ohjausjärjestelmästä, 2) lakisääteisestä tilintarkastuksesta ja 3) yritysraportoinnin sekä tilintarkastusalan valvonnasta. Lainsäädäntöehdotusta odotetaan julkaistavaksi vuoden 2023 ensimmäisellä kvartaalilla.

Seuraamme näiden ja muidenkin alaamme liittyvien hankkeiden etenemistä ja suhtaudumme myönteisesti alan kehittämiseen.

Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Mikko Nieminen

Positiivisin odotuksin alkaneeseen kauteen

Markkinoilla on paljon epävarmuutta Ukrainan sodan, inflaation, energiakriisin ja edelleen myös koronan takia. Olemme silti positiivisia oman liiketoimintamme ja alkaneen tilikauden osalta. Tavoittelemme kasvua terveellä kannattavuudella.

Ilmastonmuutos aiheuttaa lähivuosina yritysten toimintaan niin mahdollisuuksia kuin uhkia, mikä kasvattaa kysyntää ilmasto- ja yritysvastuupalveluille. Olemme kasvattaneet kyvykkyyttämme palvella asiakkaita ilmasto- ja muissa ESG (Environmental, Social and Governance) -kysymyksissä sekä vastuullisuusraportoinnin lisääntyvissä vaatimuksissa.

Tarvitsemme edelleen uusia asiantuntijoita joukkoomme kasvun mahdollistamiseksi. Tavoitteenamme on palkata alkaneella kaudella yli 100 uutta asiantuntijaa ja tarjota harjoittelupaikka yli 200 opiskelijalle.

Ollaksemme paras työpaikka asiantuntijoillemme haluamme kehittää työskentelykulttuuriamme yhä inklusiivisemmaksi ja monimuotoisemmaksi. Olemme laatineet uuden Inclusion First -toimintasuunnitelman, jonka jalkautus alkaa tällä tilikaudella.

Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Yritysvastuujohtajamme katsaus ja tämä raportti kertovat tästä meille tärkeästä työstä.

Lämmin kiitos kaikille PwC:läisille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteistyöstä!

Mikko Nieminen
Toimitusjohtaja

Playback of this video is not currently available

Katsaus PwC Suomen tilikauteen 2022

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, CEO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu