Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2021

Luottamusta rakentamassa

Takanamme on jo yli 1,5 vuotta korona-aikaa, ja tilikauttamme 2021 värittivät edelleen jatkunut etätyösuositus ja toisaalta valmistautuminen uuteen normaaliin sekä markkinoiden piristyminen ja yrityskauppojen buumi. Etenimme hyvin strategiamme toteuttamisessa, minkä keskiössä on tarkoituksemme luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia.

Liikevaihtomme pysyi 159 miljoonassa

Keväällä 2020 alkanut COVID-19-pandemia lykkäsi yritysten investointeja ja kehityshankkeita, mutta syksyllä 2020 hetkellisesti patoutunut investointi- ja kehitystarve alkoi purkautua. Tämä näkyi erilaisina muutoshankkeina ja eri konsultointipalveluiden kasvaneena kysyntänä liittyen mm. yrityskauppojen valmisteluun, yritysvastuun eri osa-alueiden kehittämiseen, isoihin tietojärjestelmähankkeisiin sekä muutoshankkeiden läpiviemiseen. Erityisesti yrityskauppamarkkinat lähtivät vahvaan nousuun heti tilikautemme alussa loppukesästä 2020, mikä työllisti asiantuntijoitamme eri osaamisalueiltamme.

Yhdistimme osaamistamme entistä kokonaisvaltaisemmiksi ratkaisuiksi ja kasvoimme monella palvelualueella. Usean palvelualueen kasvusta huolimatta liikevaihtomme pysyi edellisvuoden tasolla 159 miljoonassa eurossa, koska tilintarkastuspalvelussa liikevaihtomme laski odotetusti tilintarkastuslainsäädäntöön liittyvän tilintarkastusyhteisön pakollisen rotaatiovaatimuksen takia. Olen liiketoimintamme kehitykseen mainitut seikat huomioiden erittäin tyytyväinen. Myös kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla.

Rekrytointeja kaivattiin enemmän, harjoittelupaikkoja yli 200 opiskelijalle

PwC Suomen henkilöstömäärä pysyi lähes ennallaan. Palveluksessa oli tilikauden lopussa 1 213 asiantuntijaa (edellisvuonna 1 215). Meillä oli toteutunutta kovemmat rekrytointisuunnitelmat, mutta työmarkkinan kuumentuessa emme pystyneet rekrytoimaan haluamallamme vauhdilla. Lisäksi edelliskaudella PwC:n muista maista vaihdossa olleista työntekijöistä moni palasi takaisin kotimaahansa tilikauden aikana.

Vakituisten paikkojen lisäksi tarjoamme vuosittain harjoittelupaikkoja opiskelijoille. Kesäkuussa päättyneellä kaudella harjoittelijoita oli yhteensä 204.

Työntekijöidemme hyvinvointi ja sen tukemiseen liittyvät toimet korostuivat koronavuonna. Teemme jatkuvasti töitä työhyvinvoinnin eteen, mutta emme ole pystyneet tunnistamaan tukea vaativia tilanteita kaikissa tilanteissa riittävän ajoissa.

Suunnittelimme linjauksia siihen, minkälainen on uudenlainen arkemme nykyisten koronarajoitusten jälkeen. Jatkamme hyvin joustavalla linjalla; työtä voidaan tehdä siellä, missä se asiakkaan ja työn tekemisen kannalta on järkevää ja mahdollista. Yhteisöllisyyden takia toivomme myös toimitilojemme keräävän edelleen kollegoita yhteen.

Asiakastyytyväisyydessä mitattiin arvojen toteutumista

Strategiamme ja toimintamme onnistuminen mitataan asiakaskokemuksessa. Keräsimme päättyneellä tilikaudella ennätysmäärän palautetta. Lisäsimme sähköisiin palautekyselyihin myös kysymyksen siitä, miten arvomme toteutuvat käytännössä.

Asiakastyytyväisyytemme pysyi korkealla tasolla ja se oli 8,7 (edellisvuonna 8,8). NPS (Net Promoter Score eli asiakkaan suositteluhalukkuus) oli 62 (65). Kiitos kaikille, joilta olemme palautetta saaneet! Jatkamme työtä sen eteen, että tuotamme kestäviä ratkaisuja, palvelumme vastaa odotuksia tai jopa ylittää ne ja että kanssamme on mukava asioida.

Asiakastyytyväisyytemme pysyi korkealla tasolla ja se oli 8,7 (edellisvuonna 8,8). NPS (Net Promoter Score eli asiakkaan suositteluhalukkuus) oli 62 (65).

Tilintarkastusala kehittyy edelleen

Suurimmalla liiketoiminta-alueellamme tilintarkastuksessa toimialan regulaatio ja digitalisaatio ovat kiihdyttäneet kehitystä. Kehitämme tilintarkastuksen prosesseja, työkaluja ja osaamistamme yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemiseksi ja esimerkiksi suurten datamäärien käsittelemiseksi osana tilintarkastusta.

Tilintarkastusalan sääntelyn näkökulmasta kulunut tilikausi ei tuonut merkittävää uutta sääntelyä – suunnitelmia ja ehdotuksia kylläkin. EU:n tasolla jatkui keskustelu ja analyysi siitä, mitä vaikutuksia Saksan Wirecard-skandaalilla tulisi

mahdollisesti olla EU-sääntelyyn, tilintarkastussääntely mukaan lukien. EU:ssa on muutoinkin selvitelty tarpeita päivittää tilintarkastussääntelyä eli tilintarkastusdirektiiviä ja ns. PIE- eli yleisen edun kannalta merkittäviä yhteisöjä koskevaa asetusta vuoden 2014 ns. tilintarkastusreformin jäljiltä.

Komission huhtikuussa 2021 julkaisema ehdotus kestävyysraportointia koskevaksi direktiiviksi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive) tulisi toteutuessaan olemaan tilintarkastusalan kannalta merkityksellinen mm. sikäli, että direktiivin yrityksiltä edellyttämät kestävyystiedot tulisi varmennuttaa.

Kotimaan tasolla jo useamman vuoden vireillä ollut hanke lakisääteistä tilintarkastusta kevyemmän tarkastuksen käyttöönottamisesta ei ole edennyt syksyllä 2020 käydyn lausuntokierroksen jälkeen.

Seuraamme PwC:llä eri hankkeiden kehittymistä ja suhtaudumme myönteisesti alan kehittämiseen.

The New Equation – luottamuksen rakentamista ja kestäviä ratkaisuja

PwC julkaisi uuden, kaikille PwC-maille yhteisen globaalin The New Equation-nimisen strategian tilikautemme lopussa kesäkuussa 2021. Sen pohjana on toimintamme tarkoitus: luoda yhteiskuntaan luottamusta ja ratkaista merkittäviä ongelmia. Strategia vastaa asiakkaiden tarpeisiin luoda luottamusta ja kestäviä ratkaisuja, joista muodostuu liike-elämän uusi yhtälö, The New Equation. Yhdistämme PwC:llä osaamisemme ratkaistaksemme asiakkaidemme merkittäviä ongelmia kestävästi ja kokonaisvaltaisesti.

Strategian ytimessä on myös teknologian hyödyntäminen entistä laajemmin kaikessa toiminnassamme. Tämä näkyi jo päättyneellä kaudella useana uutena kehityshankkeena ja kokeiluna, miten teknologian ja datan entistä älykkäämmän käsittelyn avulla voimme luoda uutta ja uusia palveluita sekä myös korkeampaa laatua ja tehokkuutta toimintaamme.

Playback of this video is not currently available

3:07

Katsaus PwC Suomen tilikauteen 2021

Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä.

Mikko Nieminen

Tavoitteena kasvun vuosi

Näkymät alkaneelle tilikaudelle ovat varsin positiiviset tätä katsausta kirjoittaessani: Yritysjärjestelyissä ja pääomamarkkinatransaktioissa eletään todella vilkasta aikaa ja yritykset tekevät investointeja. Myös koronarokotekattavuus kasvaa koko ajan, minkä myötä rajoituksia on alettu purkaa.

Vaikka markkinat toimivat pääasiassa jo normaalisti, pandemian vaikutukset ulottuvat pitkälle. Tulemme varmasti näkemään lähivuosina vielä epävarmuutta talouden toipuessa pandemiasta niin Suomessa kuin maailmalla.

Pandemian lisäksi mm. ilmastonmuutos aiheuttaa lähivuosina yritysten toimintaan niin mahdollisuuksia kuin uhkia, mikä kasvattaa kysyntää ilmasto- ja yritysvastuupalveluille. Olemme nostaneet ESG (Environmental, Social and Governance) -palvelut yhdeksi keskeiseksi kehitys-ja kasvualueeksi alkaneella tilikaudella.

The New Equation -strategian ja markkinoiden tuoman piristeen takia uskon, että tästä tulee hyvän kasvun vuosi.

Tarvitsemme edelleen myös lisää osaajia joukkoomme. Tavoitteenamme on rekrytoida useita kymmeniä uusia asiantuntijoita, vaikka uusien osaajien rekrytointi on osoittautunut viime kauden aikana haasteelliseksi työmarkkinan ollessa tällä hetkellä todella aktiivinen. Tulemme tarjoamaan lisäksi harjoittelupaikan noin 200 opiskelijalle.

Vastuullinen toiminta on osa kaikkea liiketoimintaamme. Toimimme itse vastuullisesti, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Yritysvastuujohtajamme katsaus ja tämä raportti kertovat tästä meille tärkeästä työstä.

Haluan tässä kohtaa kiittää vielä lämpimästi pitkän ja merkittävän uran PwC:llä tehnyttä Sirpa Juutista, jolle päättynyt tilikausi oli viimeinen yrityksemme partnerina ja yritysvastuujohtajana. Sirpa, iso kiitos vuosien periksi antamattomasta työstäsi asiakkaiden ja meidän oman yritysvastuun eteen!

Lämmin kiitos myös kaikille työntekijöille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille merkityksellisestä yhteistyöstä!

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, CEO

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu