Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2023

Tilikautemme 1.7.2022–30.6.2023 oli kirjava ja markkinoiden osalta haastava; sitä värittivät Venäjän Ukrainaan kohdistuvan hyökkäyssodan jatkuminen ja siitä johtuvat heijasteet markkinoille, sähkönhinnan jyrkkä nousu ja lasku, korkojen nopea kasvu sekä kiihtynyt inflaatio. Yrityskauppa- ja erityisesti listautumisantien markkinat menivät lähes kokonaan jäihin. Myös yritysten investointeja siirrettiin tai lakkautettiin.

Tämä kaikki vaikutti palveluidemme kysyntään, ja jäimme tilikaudelle asetetuista taloudellisista tavoitteista. Liikevaihtomme kasvoi kuitenkin 184 miljoonaan euroon (edellisvuonna 182 milj.). Markkinatilanne näkyi liikkeenjohdon konsultoinnin, yritysjärjestelypalveluiden ja veroneuvonnan kysynnän hiljentymisenä. Tilintarkastus- ja varmennuspalvelut sen sijaan kasvoivat odotettua paremmin, ja vastuullisuuspalvelut erottautuivat muista konsultointipalveluista kovan kysynnän ja kasvunsa ansiosta.

Vahvistimme yritysvastuun raportointiin, varmennukseen ja konsultointiin liittyviä palveluitamme ostamalla näihin erikoistuneen Mitopro Oy:n 1.7.2022. Yhtiö on sittemmin sulautettu Suomen PwC:hen.

Kannattavuutemme pysyi hyvällä tasolla, mutta liikevoitto painui edellisvuotta alhaisemmalle tasolle mm. inflaation myötä nousseiden kustannusten sekä vertailuvuotta pienempien kertaluonteisten erien takia.

Henkilöstömäärä kasvoi sadalla, harjoittelupaikkoja jopa yli 260 opiskelijalle

PwC Suomen henkilöstömäärä oli tilikauden lopussa 1 353 (edellisvuonna 1 257 asiantuntijaa). Onnistuimme edelliskautta paremmin rekrytointitavoitteissamme.

Tarjosimme myös ennätysmäärän harjoittelupaikkoja opiskelijoille: kesäkuussa päättyneellä tilikaudella meillä oli jopa 264 traineeta.

Henkilöstömme hyvinvointi on merkittävä osa vastuullisuuttamme. Yksi kauden tärkeimmistä teemoistamme oli diversiteetti ja inklusiivisuus. Julkaisimme koko henkilökunnalle Inclusive Mindset -koulutuksen, ja sitouduimme siihen, että 75 % koko henkilöstöstämme suorittaa koulutuksen ydinsisällön tilikausien 2023 ja 2024 aikana. Keväällä 2023 lanseerasimme PwC Suomen Shine-verkoston. Sen
tavoitteena on edistää yrityskulttuuriamme suuntaan, jossa jokainen PwC:läinen tuntee olonsa turvalliseksi ja tervetulleeksi sukupuoliidentiteetistään, sukupuolen ilmaisustaan ja seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta. Verkostoon ovat tervetulleita kaikki PwC:läiset, jotka haluavat kehittää työyhteisöämme yhä inklusiivisemmaksi.

Työntekijöiden sitoutuneisuudesta kertova People Engagement Index nousi edellisvuodesta yhdellä prosenttiyksiköllä 79 %:iin, mikä on korkein PwC Suomen koskaan saama luku tässä mittauksessa.

Asiakkailta kiitosta suoraselkäisyydestä ja välittämisestä

Asiakastyytyväisyys on keskeisimpiä mittareita toimintamme arvioimisessa. Asiakkaiden tyytyväisyys pysyi edelleen korkealla tasolla: keskiarvo oli 8,6 (edellisvuonna 8,7) ja suositteluhalukkuus (Net Promoter Score, NPS) oli 58 (62).

Arvokysymyksissä kiitosta keräsi edellisvuoden lailla suoraselkäinen tapamme toimia asiakkaidemme kanssa ja aito välittäminen asiakkaistamme. Välittäminen konkretisoituu varsinkin pitkien asiakassuhteiden rakentamisessa ja ylläpidossa. Kehitettävää meillä on edelleen mm. proaktiivisuudessa ja kommunikoinnissa.

Arvostamme jokaista saamaamme palautetta. Teemme jatkuvasti töitä sen eteen, että työskentely kanssamme vastaa odotuksia tai jopa ylittää ne.

EU-tason hankkeet kirittävät tilintarkastusalan kehittymistä

Suurimmalla liiketoiminta-alueellamme tilintarkastuksessa kehityksen keskeisiä ajureita ovat toimialan regulaatio ja digitalisaatio. Kehitämme tilintarkastuksen prosesseja, työkaluja ja osaamistamme yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemiseksi ja esimerkiksi suurten datamäärien käsittelemiseksi osana tilintarkastusta.

EU-tason hankkeet linjaavat tilintarkastusalan kehitystä sääntelyn näkökulmasta. Merkittävin näistä on kestävyysraportointidirektiivi (CSRD, Corporate Sustainability Reporting Directive). Direktiivi annettiin 28.11.2022 ja se tuli voimaan 5.1.2023. Direktiivi on pantava täytäntöön 1.1.2024 ja sen jälkeen alkaville tilikausille. Direktiivin kansallinen täytäntöönpano on edennyt ripeästi; hallitus antoi tästä esityksensä syyskuussa 2023.

Kestävyysraportointidirektiivi on merkityksellinen mm. sikäli, että direktiivin yrityksiltä edellyttämät kestävyystiedot tulee varmennuttaa. Kestävyysraportoijien joukko myös laajenee asteittain. Direktiivin mukaan ensimmäisenä raportointi koskee vuodesta 2024 alkaen suuria EU:n säännellyillä markkinoilla toimivia yli 500 työntekijän yrityksiä, ja ensimmäiset direktiivin mukaiset kestävyysraportit julkaistaan varmennettuina vuonna 2025.

Jatkamme vahvaa panostusta kestävyysraportoinnin ja varmennuksen osa-alueilla. Jatkamme myös muiden alaamme liittyvien hankkeiden seuraamista ja suhtaudumme myönteisesti alan kehittämiseen.

Uusin tuulin alkaneeseen kauteen

Minun kahdeksanvuotinen toimitusjohtajakauteni sai päätöksensä tilikauden päättyessä 30.6.2023. Päällimmäisenä mielessäni on kiitollisuus. Kiitollisuus siitä, että sain johtaa yhtä Suomen johtavista asiantuntijaorganisaatioista, luotsata yrityskulttuuriamme entistä avoimempaan ja välittävämpään suuntaan, tehdä isoa digiloikkaa ja nähdä hienoja kasvutarinoita. Ihmiset, mahtavat kollegat, se oli kaikessa parasta. Näin on varmasti myös tästä eteenpäin: matkani PwC:llä jatkuu, nyt entistä enemmän asiakasrintamalla.

PwC Suomen uutena toimitusjohtajana on aloittanut 1.7.2023 Kauko Storbacka. Kauko on ollut lähimpiä työkavereitani koko toimitusjohtajakauteni ajan. Luottavaisin mielin luovutan kapulan Kaukolle.

Lämmin kiitos kaikille PwC:läisille, asiakkaille ja yhteistyökumppaneille yhteistyöstä!

Mikko Nieminen
Toimitusjohtaja 2015–2023

Playback of this video is not currently available

2:39

Katsaus PwC Suomen tilikauteen 2023

Olen nähnyt toimintaamme vuosien aikana monelta eri kantilta, ja toimitusjohtajan tehtävä tuntuu luontevalta ja innostavalta seuraavalta askeleelta. Mikon toimitusjohtajakaudella olemme sekä kasvaneet yrityksenä että kehittyneet toimintatavoiltamme merkittävästi. Tästä on hyvät asetelmat jatkaa alkaneeseen tilikauteen.

Suomen taloudessa on tällä hetkellä paljon epävarmuuksia. Bruttokansantuotteen odotetaan supistuvan tänä vuonna (2023), ja muun muassa rakentaminen ja muu teollisuus ovat toimialoista jyrkässä laskussa. Yritysten kannattavuuden heikentymisen myötä investointinäkymät ovat vaisut.

Tästä huolimatta uskon, että näemme muun muassa yrityskauppamarkkinoiden aktivoituvan ensi vuoden puolella ja että PwC:n osaamiselle on kysyntää. Uskon, että voimme toteuttaa PwC:n tarkoitusta, Purposea, yhä vahvemmin ja rakentaa yhteiskuntaan luottamusta sekä ratkaista merkittäviä ongelmia. Tämä tekee meistä sekä entistä kiinnostavamman työnantajan että kumppanin asiakkaille.

Olemme kasvattaneet kyvykkyyttämme palvella asiakkaitamme erityisesti kestävyysraportoinnin lisääntyvissä vaatimuksissa sekä vaativissa yritysjärjestelyissä.

Odotan maltillista kasvua ja tervettä kannattavuutta alkaneella tilikaudella. Investoimme edelleen henkilöstöön, ja tavoitteenamme on palkata alkaneella kaudella yli 120 uutta asiantuntijaa ja tarjota harjoittelupaikka yli 230 opiskelijalle.

Tavoitteenamme on olla paras työpaikka asiantuntijoillemme. Tätä tukeaksemme jatkamme edelleen työtä yhä inklusiivisemman ja monimuotoisemman työskentelykulttuurin eteen, ja panostamme muun muassa esihenkilövalmennuksiin.

Vastuullisuus on osa kaikkea toimintaamme. Olemme asettaneet vastuullisuustyöllemme tavoitteet kuluvalle neljän vuoden strategiakaudelle, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme vastuullisuuteen liittyvissä kysymyksissä. Kuluneen vuoden aikana olemme panostaneet merkittävästi oman henkilöstömme valmiuksiin tukea asiakkaitamme kestävyysraportoinnin kehittämisessä ja raportoinnin varmistamisessa. Tässä katsauksessa kerromme omien vastuullisuustavoitteidemme etenemisestä ja otamme ensi askeleita kestävyysraportointidirektiivin ja kestävyysraportoinnin standardien soveltamisessa oman vastuullisuutemme raportoinnissa.

Uudessa roolissani koen tärkeäksi kuunnella eri sidosryhmien ajatuksia ja mitä odotuksia PwC:hen kohdistuu. Otan mielelläni vastaan palautetta ja ajatuksia toimintamme kehittämiseksi. Ole rohkeasti yhteydessä, jos haluat vaihtaa ajatuksia kanssani!

Kauko Storbacka
toimitusjohtaja 1.7.2023 alkaen

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, Assurance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu