Toimitusjohtajan katsaus tilikaudesta 2018

Yhdessä tekemällä ykköseksi

Jatkoimme päättyneellä tilikaudella panostustamme Yhdessä tekemällä ykköseksi -liiketoimintastrategiamme keskeisiin kasvuhankkeisiin ja kasvun mahdollistajiin. Haimme kasvua erityisesti yritysjärjestelyihin ja riskienhallintaan liittyvistä palveluista, teknologia- ja digikonsultoinnista sekä toimialoista pankki- ja rahoitusalalta. Korostimme tilikaudella asiakaskokemuksen merkitystä. Paransimme myös omia digivalmiuksiamme ja -työkaluja sekä teimme määrätietoista työtä johtamisen ja työtyytyväisyyden kehittämisessä.

Kaksinumeroista kasvua, 151 miljoonan liikevaihto

Työ kantoi tulosta: liikevaihtomme kasvoi jopa yli tavoitteen 11 prosentilla 150,7 miljoonaan euroon (edellisellä tilikaudella 135,2 miljoonaa). Myös kannattavuutemme parani tavoitellusti. Kasvua vauhdittivat aktiiviset yritysjärjestely-, rahoitus- ja pääomamarkkinat, mikä lisäsi kysyntää kaikilla liiketoiminta-alueillamme.

Olemme kasvattaneet ja laajentaneet viimeisten kahden vuoden aikana merkittävästi kykyämme palvella asiakkaita kaikissa yritys- ja pääomamarkkinajärjestelyjen vaiheissa, ja tämä on otettu markkinoilla hyvin vastaan. Olimme aiempaa useammin tukena mm. kauppasopimusten neuvottelussa ja laadinnassa sekä oikeudellisten due diligence -tarkastusten tekemisessä.

Olimme mukana suurimmassa osassa Suomen merkittävimmistä yritysjärjestelyistä, minkä lisäksi olimme tukena yhä useammassa pienemmässä yritysjärjestelyssä ympäri maata.

Kehitimme ja kasvatimme tavoitteiden ja strategiamme mukaisesti myös riskienhallintapalveluita ja teknologia- ja digikonsultointia sekä palveluitamme finanssisektorille.

Liiketoimintayksiköistämme vero- ja lakipalvelut kasvoivat voimakkaimmin, 15 %. Liikkeenjohdon konsultointi ja yritysjärjestelyt -yksikön liikevaihto nousi 13 %. Myös kivijalkanamme tunnetut tilintarkastus- ja muut varmennuspalvelut kasvoivat 9 %. Vahva osaamisemme data-analytiikan hyödyntämisessä tuki kaikkien mainittujen liiketoimintayksiköiden palveluita ja kasvua.

Toimitusjohtaja Mikko Niemisen katsaus tilikauteen 2018

Mikko summaa menneen vuotemme ja kertoo 1.7.2018 alkaneen tilikauden näkymistä.

loading-player

Playback of this video is not currently available

Jaa video
125 uutta työntekijää ja 159 kisälliä

Jatkoimme vahvaa rekrytointia. Onnistuimme saamaan joukkoomme kymmeniä niin kokeneita kuin nuoria asiantuntijoita, ja henkilöstömäärämme nousi 125 hengellä yli 1100:aan työntekijään. Tarjosimme tämän lisäksi harjoittelu- eli kisällipaikan 159 opiskelijalle.

Tavoitteena paras asiakaskokemus

Paras asiakaskokemus on strategiamme ytimessä. Mittaamme sitä jatkuvasti ja kuuntelemme asiakkailtamme saatua palautetta tarkasti. Olemme jalat maassa iloisia siitä, että asiakkaidemme tyytyväisyys on mittausten perusteella varsin hyvällä tasolla: asiakastyytyväisyys oli päättyneellä kaudella 8,6 ja NPS eli asiakkaan suositteluhalukkuus 58 %.

Kiitos kaikille, joilta olemme palautetta saaneet! Laadukkaat edistykselliset palvelut ja sujuva yhteistyö ovat fokuksessamme jatkossakin. 

PwC:lle Great Place to Work -sertifikaatti

Parhaan asiakaskokemuksen pystymme tuottamaan vain, jos työntekijämme kokevat, että PwC on heille paras työpaikka. Niin ylivoimainen asiakaskokemus kuin hyvä tulos lähtevät siitä, millä fiiliksellä työntekijämme tekevät työtään. Teemme systemaattista työtä Paras työpaikka -tavoitteemme eteen.

Jatkoimme mm. edellisvuonna aloittamaamme BeWell-ohjelmaa, joka tähtää työntekijöidemme hyvinvoinnin lisäämiseen. Toista vuotta jatkui myös partnereillemme suunnattu PwC Leadership Academy, joka tähtää entistä parempaan johtamiseen ja asiakkaidemme liiketoiminnan ymmärtämiseen.

Osallistuimme Great Place to Work -kilpailuun haastaaksemme itsemme ja saadaksemme lisää eväitä johtamisen ja työhyvinvoinnin kehittämiseen. Saimme suurten yritysten sarjassa Great Place to Work -sertifikaatin. Sertifikaatin saaminen osoittaa meidän olevan oikealla tiellä.

Tilintarkastusalan sääntely etenee

Tilintarkastus on toimialana ja myös ammattina niin digitalisaation kuin regulaation johdosta muutoksessa.

Tilintarkastusasiakkaiden digitalisoidessa omaa toimintaansa antaa tämä samalla isot mahdollisuudet digitalisoida myös tilintarkastusta entistä pidemmälle. Meillä on jo nyt vahva osaaminen käsitellä ja analysoida suurta datamäärää osana tilintarkastusta. Kehitämme työkalujamme ja toimintaamme edelleen, mikä mahdollistaa digitalisoituvassa maailmassa yhä laadukkaamman tilintarkastuksen tekemisen.

Regulaation osalta tilintarkastussääntelyn kansallinen kehittäminen jatkuu. Viranomaisselvitystyön ja vilkkaan julkisen keskustelun kohteena ovat olleet erityisesti tilintarkastusvelvollisuuden rajat, mutta myös hallinnon tarkastus tilintarkastuksen osana.

Vuonna 2016 alkanut kotimaisiin tarpeisiin nojaava selvitystyö tilintarkastussääntelyn muuttamiseksi on edennyt konkretian tasolle, ja näitä asioita selvittäneen työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) työryhmän muistio julkaistiin tammikuussa 2018. Elokuussa TEM lähetti lausuntokierrokselle luonnoksen hallituksen esitykseksi tilintarkastuslain muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi mm. tilintarkastuslaissa säädettyä yhteisöjen tilintarkastusvelvollisuutta.

Muutoksella esimerkiksi nostettaisiin lakisääteistä tilintarkastusvelvollisuutta määrittäviä rajoja mikroyritysten (osakeyhtiöt, kommandiittiyhtiöt ja avoimet yhtiöt) osalta, mutta yleisen edun kannalta merkittävien yhteisöjen eli PIE-yhteisöjen osalta tilintarkastusvelvollisuus olisi aina. Lausunnot lakiesitykseen pyydettiin 3.10.2018 mennessä. Mahdolliset muutokset lakiin tulisivat voimaan 1.1.2020.

Kasvua tulevaisuudessakin

Olemme optimistisia, että taloutemme tilanne ja kasvu pysyy hyvänä alkaneellakin tilikaudella. Myös yrityskauppamarkkinat näyttävät jatkuvan toistaiseksi aktiivisina. Samaan aikaan yritykset ovat useiden muutosvoimien keskellä, ja jo kuluneeltakin kuulostava sana digitalisaatio haastaa yrityksiä edelleen ja vielä pitkään.

Muutosten suunnitteluun ja läpivientiin yritykset kaipaavat tukea ja lisäresursseja. Näistä asetelmista näemme myös kasvumahdollisuutemme edelleen hyvinä. Meillä on osaamista ja kykyä tukea asiakkaitamme muutoksessa ja kasvussa. Tavoittelemme alkaneella tilikaudella edelleen vahvaa kasvua ja hyvää kannattavuutta. Kehitämme myös uusia palveluita, joissa monessa yhdistämme perinteistä osaamistamme ja data-analytiikkaa.

Alkaneen tilikauden alussa toimme markkinoille keskisuurille yrityksille suunnatut taloushallinnon neuvonta- ja ulkoistuspalvelut. Panostamme vahvasti asiakkuuksien entistäkin paremman hallinnan kehittämiseen erillisen hankkeen avulla.

Jatkamme edelleen rohkeaa rekrytointia: tavoitteenamme on rekrytoida tilikauden aikana noin 100 uutta asiantuntijaa, minkä lisäksi tarjoamme harjoittelupaikan noin 150 harjoittelijalle eli kisällille. Sekä vanhoille että uusille työntekijöillemme haluamme olla paras työpaikka, ja sen eteen täytyy tehdä töitä jatkuvasti.

Vastuullinen toiminta on nivottu osaksi kaikkea liiketoimintaamme. Haluamme tulevaisuudessakin toimia itse vastuullisesti ja olla vastuullinen työnantaja, minkä lisäksi tuemme asiakkaitamme näissä asioissa. Yritysvastuujohtajamme Sirpa Juutisen katsaus ja yritysvastuukatsauksemme kertovat tästä meille tärkeästä työstä.

Mennyttä tilikautta ja sen tuloksia läpikäydessä tulee nöyrän kiitollinen olo. Iso kiitos asiakkaillemme luottamuksestanne meitä kohtaan. Kiitos myös yhteistyökumppaneillemme merkityksellisestä yhteistyöstä. Lämmin kiitos myös henkilöstölle – teille jotka teette kaiken mahdolliseksi!

Contact us

Mikko Nieminen

CEO

puh. +358 (0)20 787 7257

Seuraa ja osallistu