Raportointiperiaatteet

Yritysvastuukatsauksessamme esitetyt toimenpiteet ja tulokset kattavat PwC Suomen eli PricewaterhouseCoopers Oy:n  tilikauden 1.7.2018–30.6.2019. 

Yritysvastuukatsauksemme soveltaa GRI-standardeja. Tutustu GRI-indeksiimme.

Taloudelliset tiedot 

Raportoidut taloudelliset tiedot perustuvat tilintarkastettuun tilinpäätökseemme ja kirjanpitoomme.

Esitämme tarkemmat tiedot taloudellisesta suoriutumisestamme ja liikevaihdostamme lakisääteisessä tilinpäätöksessä. Tilikauden 2019 tilinpäätös ja toimintakertomus julkaistiin 31.10.2019.

Henkilöstötiedot

Henkilöstötiedot on johdettu henkilöstötietojärjestelmästämme.

Henkilöstömme keskimääräiset koulutuspäivät saamme tuntisyöttöjärjestelmästämme. Jakajana tunnusluvulle koulutuspäivät/henkilö on käytetty henkilötyövuosia.

Sairauspoissaolotunnit saadaan tuntisyöttöjärjestelmästämme ja tunnit on suhteutettu tehtyyn työaikaan. Laskennassa ei ole käytetty teoreettista säännöllistä työaikaa, koska asiantuntijoidemme työajat vaihtelevat kausittain.

Työtapaturmiin on laskettu mukaan vakuutusyhtiömme hyväksymät työtapaturmat.

Ympäristötiedot

Raportoimme kasvihuonekaasupäästömme kansainvälisten GHG Protocol -raportointiperiaatteiden mukaisesti. Raportoimme yritysvastuukatsauksen tunnuslukutaulukossa Scope 2 -päästöt käyttäen hankintaperusteista (market based) laskentatapaa, joka huomioi ostamamme sähkön ominaispäästöt. Raportoimme myös sijaintiperusteisen (location based) päästömäärän, joka perustuu Suomen sähkön tuotannon keskimääräisiin ominaishiilidioksidipäästöihin.

Lentomatkustuksen kilometrit on johdettu yhteistyökumppaneidemme HRG:n ja Suomen Matkatoimiston raporteista, jotka kattavat kyseisten yhtiöiden kautta hankitut lennot. Päästölaskennan lentojen osalta ovat tehneet kyseiset yhteistyökumppanit.

Paperinkulutus on johdettu toimistopaperin toimittajan raportista. Paperinkulutuksen CO2-päästöt on laskettu WWF:n ilmastolaskurin avulla.

Henkilökuntamme työajokilometrit tilikaudelta 2019 on poimittu matkalaskujärjestelmästämme ja ajo kattaa sekä asiakastyöhön liittyvät asiakkailta edelleen veloitettavat ajokilometrit että sisäiset hallintoon tai esimerkiksi koulutuksiin liittyvät ajokilometrit siinä määrin, kun asiantuntijamme ovat kilometrit matkalaskuilla laskuttaneet. Kilometreihin sisältyy myös työsuhdeautojemme työajossa ajetut kilometrit, mutta ei vapaa-ajan ajoja. Ajokilometrien CO2-laskenta on tehty käyttäen työsuhdeautojemme keskiarvoista CO2-päästöä 119 gCO2/km.

 

Contact us

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

COO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Leena Tiensuu

Leena Tiensuu

Human Capital Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8318

Sirpa Juutinen

Sirpa Juutinen

Partner, Sustainability & Climate Change, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7815

Seuraa ja osallistu