Skip to content Skip to footer

Ladataan hakutuloksia

COVID-19:n aiheuttamiin haasteisiin vastaaminen

Huomioita yritysjohtajille

Maailman terveysjärjestö WHO julisti COVID-19:n pandemiaksi, joka vaikuttaa vahvasti ihmisten elämään, perheisiin ja yhteisöihin. Organisaatiot kohtaavat useita mahdollisesti merkittäviä haasteita, joihin niiden on vastattava nopeasti.

COVID-19 Navigator -työkalu

Arvioi mahdolliset vaikutukset liiketoimintaasi ja mittaa valmiutesi vastata olosuhteiden asettamiin haasteisiin.

Lue lisää

 

Miten hallita kriisiä?

Tee toimintasuunnitelma – tunnista ja kvantifioi mahdolliset ongelmat, arvioi yrityksen käytettävissä olevat resurssit ja kehitä toimintasuunnitelma henkilöstölle, operaatiiviselle toiminnalle sekä rahoitukselle. Luo suunnitelmalle viitekehys ja strateginen ohjaus.

Kokoa oikea tiimi – tue toimintasuunnitelmaasi, luo vahva ja monialainen kriisitiimi johtamaan kriisinhallintaa. Kriisin torjuminen vaatii korkean tason tukea kokonaisvaltaisen lähestymistavan ja strategisen ohjauksen tarjoamiseksi.

Kommunikoi – Määritä sisäinen ja ulkoinen kommunikointistrategiasi ja -lähestymistapasi.

Keskity luotettavaan dataan – dataa ja informaatiota tarvitaan päätösten tekemiseen kriisin aikana. Priorisoi nopeiden ja oikeiden faktojen määrittelyä. Vahva data-analytiikka vahvistaa myös keskeisten kriisisuunnitelmien tekoa.

 

Henkilöstö – Sidosryhmille kommunikointi sekä henkilöstöön, alihankkijoihin ja asiakkaisiin liittyvien vaikutusten ymmärtäminen

Vaikutukset ja haasteet
 • Henkilöstö saattaa kohdata erilaisia terveyteen liittyviä riskejä työn luonteeseen ja työpaikan sijaintiin liittyen
 • Muutokset henkilöstöön liittyviin vaatimuksiin – ymmärrys resurssimuutoksiin, työsuhteen velvoitteisiin, kriittisiin rooleihin ja etätyön vaatimuksiin
 • Henkilöstön liikkuvuus – matkustusrajoitteet, compliance-vaatimukset, sisäinen koordinointi
 • Kyberrikolliset käyttävät vallitsevaa tilannetta hyväkseen ja toimivat aktiivisesti erilaisten kyberhyökkäyksien toteuttamisessa, jotka voivat kohdistua myös henkilöstöön sekä alihankintaketjuun.
Miten toimia
 • Perusta kriisityöryhmä, laadi kriisinhallinta- ja kommunikaatiosuunnitelma
 • Arvioi mahdolliset vaikutukset henkilöstöön ja valmistele suunnitelmat tuen, siirtojen ja evakuointien varalle
 • Tunnista kriittiset työtehtävät ja roolit ja hallitse työsuhdevelvoitteet, kustannukset, etuudet ja verot
 • Varmista riittävä infrastruktuuri tukemaan tehokasta etätyöskentelyä
 • Kommunikoi proaktiivisesti kaikille sidosryhmille
 • Varmista käytössä olevien tietojärjestelmien ja -palveluiden, sovellusten sekä päätelaitteiden turvallisuus ja tietosuoja sekä saatavuus. Monitoroi tietoverkkoympäristöä aktiivisesti mahdollisten kyberhyökkäyksien havaitsemiseksi.
 • Paranna henkilöstön turvallisuustietoisuutta haitalliseen sisältöön johtavista linkeistä,  kalasteluviesteistä sekä mahdollisesta sosiaalisesta hakkeroinnista. 

Maksuvalmius ja rahoitus – Lyhytaikaisten käteisvarojen varmistaminen ja käytettävissä olevien rahoituslähteiden hallinta

Vaikutukset ja haasteet
 • Lyhytaikainen maksuvalmius ja käteisvarat – mahdollinen maksukyvyttömyys muuttuvan kysynnän ja asiakkaiden maksukäyttäytymisen takia
 • Lainakovenanttien rikkomukset maksuvalmiuden ja kannattavuuden vuoksi, sekä velkojen uudelleenrahoitus tai takaisinmaksu maturiteetin lähestyessä
 • Heikkenevä kannattavuus talouden hidastumisen takia
 • Operatiivisen toimintakyvyn heikkeneminen tai katkeaminen kyberhyökkäyksen seurauksena oman toiminnan tai alihankkijan osalta
Miten toimia
 • Analysoi yrityksen maksuvalmiutta ja ennusta lyhyen ajan kassatilannetta, jotta mahdollisten maksuhäiriöiden riski pienenisi
 • Arvioi kriittisesti lainanhoitovelvotteitasi tunnistaaksesi potentiaaliset velan takaisinmaksun laiminlyönnit ja kovenanttirikkomukset
 • Arvioi onko yrityksellä mahdollisuutta hakea taloudellista apua esimerkiksi eri valtioiden mahdollisesti tarjoamista rahoituspaketeista
 • Tunnista tarvittavat toimenpiteet kustannusten vähentämiseksi
 • Varmista, että toimintamallit ja suunnitelmat kyberhyökkäystilanteessa toimimiselle ovat ajan tasalla ja että käytössä on riittävät ja asianmukaiset resurssit tilanteiden hallitsemiseksi.

Operatiivinen toiminta ja toimitusketjut – Toimitusketjun häiriöiden, varastovajeen ja toiminnan epäjatkuvuuden hallinta

Vaikutukset ja haasteet
 • Toimitusketjun häiriöt – hankinnan, tuotannon ja logistiikan häiriöt tai keskeytykset, työvoiman palaamisen viivästykset, epätavallinen kysyntä
 • Inventaarion vajaus, logistiset ongelmat ja kapasiteetin tyhjäkäyttö
 • Liiketoimintasopimusten ja -velvoitteiden joustot sekä riitatilanteiden, reklamaatioiden ym. nopea kasvu.
Miten toimia
 • Tunnista kuinka altis yhtiö on toimitusketjun häiriöille – missä heikkoudet sijaitsevat ja miten selviytyä ongelmista
 • Laadi suunnitelma viivästysten ja kuljetusten keskeytyksistä aiheutuville toimitusketjun häiriöille – arvioi mikä niiden vaikutus on liikevaihtoon, sakkoihin, alennuksiin, kulutuskäyttäytymiseen – päivitä myyntiennusteet sekä riskit ja sisällytä niiden huomioonottaminen kassavirran ja nettokäyttöpääoman mallinnuksessa
 • Arvioi toimitusketju uudelleen ja harkitse lyhytaikaisia muutoksia esim. vaihtoehtoisiin toimittajiin, jotka soveltavat joustavia CMA/tulli/alihankintakäytäntöjä selviytyäksesi epätavallisesta kysynnästä
 • Tarkista myyntisopimukset tunnistaaksesi ja lieventääksesi mahdollisia tuotantoon ja toimituksiin liittyviä riitatilanteita, jotka johtuvat mahdollisista viivästymisistä tai keskeytyksistä (esim. Force Majeure -lausekkeiden tulkinta).

Tutkimukset ja webinaarit

Tutkimukset
Webinaaritallenteet:

 

Lue lisää COVID-19-tilanteeseen liittyvistä ajankohtaisista aiheista

Ota yhteyttä

Marko Koski

Marko Koski

Partner, Transaction Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8745

Michael Hardy

Michael Hardy

Partner, Transaction Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7442

Enel Sintonen

Enel Sintonen

Partner, Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7225

Tero Malmivaara

Tero Malmivaara

Partner, Lakipalvelut, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7684

Juha Laitinen

Juha Laitinen

Partner, Tax Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7409

Antti Palkén

Antti Palkén

Partner, Fund and Debt Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7281

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Consulting Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7504

Joni Painilainen

Joni Painilainen

Partner, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8803

Timo Takalo

Timo Takalo

Cybersecurity & Privacy Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7489

Jari Viljanen

Jari Viljanen

Partner, Finance & Accounting, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7505

Jani Arnell

Jani Arnell

Cybersecurity & Privacy Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8844

Netta Mikkilä

Netta Mikkilä

Partner, Accounting Consulting Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7386

Seuraa ja osallistu