Rahoitusneuvontapalvelut

Onko yhtiösi nykyiset rahoitussopimukset erääntymässä lähiaikoina tai onko teillä tiedossa uusia rahoitusta vaativia investointeja? Onko yhtiösi tase kovin velkainen, vai mietittekö, voisiko velan osuutta lisätä esim. kasvun vauhdittamiseksi? Rahoitusstrategian laatimisen ja pääomarakenteen optimoinnin kautta näitä asioita on mahdollisuus tarkistaa kokonaisuudessaan, ja tämän jälkeen uuden rahoituksen hankkiminen on järjestelmällisempää ja hallitumpaa. 

Rahoitusneuvonantopalvelumme auttavat asiakkaitamme laajasti sijoitustuotteiden, esim. rahastojen, strategia- ja perustamisvaiheen tehtävissä sekä eri tyyppisissä velkapääomaan liittyvissä toimeksiannoissa. Teemme muun muassa velkarakennetarkasteluja, rahoitusstrategioita sekä rahoituksen kilpailutuksia. Palvelut räätälöidään aina asiakkaan tarpeiden mukaisiksi.

Palveluihimme kuuluvat muun muassa:

  • Rahoitusstrategian luominen, sisältäen mm. pääomarakenteen optimoinnin oman ja vieraan pääoman näkökulmasta  
  • Skenaarioanalyysien mallintaminen suunnittelun, päätöksenteon ja riskienhallinnan tueksi  
  • Rahoituksen kilpailutukset ja kaupallinen neuvonanto rahoitusneuvotteluiden aikana
  • Rahaston strategian suunnittelu ja tuottotavoitteen optimointi sijoittajan ja managerin näkökulmasta
  • Rahaston sijoitusmateriaalin valmistaminen visuaaliseksi ja kattavaksi kokonaisuudeksi
  • Rahaston varainkeruussa avustaminen (sijoittajien kontaktointi, road show'n suunnittelu, neuvotteluissa avustaminen)

Toimimme tiiviissä yhteistyössä muiden PwC-tiimien kanssa, ja voimme aina asiakkaan niin toivoessa, sisällyttää toimeksiantoihimme myös esim. vero- ja/tai lakineuvontapalveluita.

Ota yhteyttä

Antti Palkén

Antti Palkén

Partner, Debt and Capital Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7281

Seuraa ja osallistu