23rd Annual Global CEO Survey - Yhteenveto Suomen tuloksista

Mitkä ovat yritysjohtajien keskeisimmät haasteet lähitulevaisuudessa? Miten yritykset vastaavat toimintaympäristön muutoksien tuomiin haasteisiin? Entä digitalisaatioon?

PwC:n vuosittainen globaali kysely antaa vertailutietoa eri puolilla maailmaa toimivien toimitusjohtajien näkemyksistä. 

Globaaliin CEO Survey -selvitykseen haastateltiin lähes 1 600 toimitusjohtajaa 83 maassa. Suomesta haastatteluihin osallistui 26 suuryrityksen toimitusjohtajaa. Alla muutama poiminta suomalaisjohtajien näkemyksistä. Koko Suomi-kohtaisten tulosten yhteenvedon voit ladata tästä.

 

Suomalaiset johtajat ovat muita pessimistisempiä globaalin talouskasvun suhteen

Toimitusjohtajat ympäri maailman ovat ennätyksellisen pessimistisiä globaalin talouskasvun suhteen: 53 % heistä ennustaa talouskasvun vauhdin hidastuvan vuonna 2020. Vastaava luku viime vuonna oli 29 % ja vuonna 2018 ainoastaan 5 %. Suomalaisista toimitusjohtajista jopa 73 % näki talouden kasvuvauhdin hidastuvan. 

Syys–lokakuussa 2019 tehdyn kyselyn jälkeen on tapahtunut useita käänteitä, kuten USA:n ja Kiinan ensimmäisen vaiheen kauppasopimus, brexit-päätös ja koronaviruksen leviäminen.

Suomalaiset ovat melko luottavaisia oman yrityksensä kasvun suhteen

Vaikka johtajat uskovat talouden kasvuvauhdin hidastuvan, suomalaisjohtajista yli 70 % uskoo silti oman yrityksen liikevaihdon kasvavan seuraavan 12 kuukauden aikana. Tämä on kuitenkin reilut 20 prosenttiyksikköä vähemmän kuin edellisvuonna.

Toimitusjohtajat pyrkivät kasvattamaan liikevaihtoa ensisijaisesti edistämällä orgaanista kasvua (95 %) ja tehostamalla toimintaansa (86 %). Yrityskaupoista kertoo hakevansa kasvua 35 %. Suomalaisjohtajat erottautuvat ulkomaisista kollegoistaan; heistä 68 % näkee yrityskaupat yrityksensä kasvun lähteenä. 

Suomalaisjohtajien usko työvoiman kasvuun on hiipunut – yli 40 % suomalaisista toimitusjohtajista uskoo vähentävänsä henkilökuntaa

Kasvuodotukset heijastuvat toimitusjohtajien näkemyksiin rekrytoinnista: puolet maailmanlaajuisesti haastatelluista toimitusjohtajista uskoi yritystensä rekrytoivan lisää osaajia tänä vuonna. Neljännes uskoo vähentävänsä henkilökuntaa. 

Suomalaisjohtajista vain vajaa kolmannes uskoo yrityksensä rekrytoivan lisää väkeä tänä vuonna. Viime vuonna henkilöstömäärää aikoi kasvattaa jopa yli puolet suomalaisvastaajista.

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.loadingText}}
Hallitus ja toimitusjohtaja – mihin keskittyä epävarmana aikana? 

Miten liiketoiminnan kasvua kannattaa tavoitella jatkuvasti muuttuvassa ja epävarmassa taloudellisessa tilanteessa? CEO Survey antaa tähän neljä neuvoa, kirjoittaa PwC Suomen toimitusjohtaja Mikko Nieminen.

 


Contact us

Enel Sintonen

Enel Sintonen

Partner, Retail and Consumer, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7225

Seuraa ja osallistu