Sukupolvenvaihdos

Hyvä suunnittelu varmistaa onnistuneen sukupolvenvaihdoksen

Riittävän varhaisessa vaiheessa aloitetulla valmistelulla varmistetaan, että lopputulos on niin yrityksen, luopuvan tahon kuin jatkavan tahon näkökulmasta paras mahdollinen. Tavoitteena on perheyrityksen paras mahdollinen kehittyminen ja kasvu sekä hyvän yhteishengen ja henkilösuhteiden ylläpitäminen perheen tai suvun kesken.

Sukupolvenvaihdos on paljon muutakin kuin lahjakirjan tai kauppakirjan allekirjoitus, jolla omistus teknisesti siirretään luopujalta jatkajalle. Yksittäisen toimenpiteen sijaan sukupolvenvaihdos on prosessi, johon parhaimmillaan sisältyy seuraavia vaiheita.

 

Hyvä suunnittelu varmistaa onnistuneen sukupolvenvaihdoksen

Ennakointi: nykytilan ja tavoitteiden määrittäminen

Sukupolvenvaihdoksen suunnittelu tulee aloittaa riittävän aikaisessa vaiheessa – nyrkkisääntönä vähintään viisi vuotta etukäteen jo teknisten valmisteluiden takia. Mitä vaihtoehtoja on käytettävissä siinä vaiheessa, kun nykyinen yrittäjäsukupolvi luopuu toiminnan harjoittamisesta? Löytyykö sopivia liiketoiminnan jatkajia? Jos ei, mitä vaihtoehtoja tällöin on käytettävissä? 

Vaikka yrittäjällä olisi lapsia, jotka sinänsä voisivat jatkaa yritystoimintaa, on syytä avoimesti selvittää, onko lapsilla aitoa kiinnostusta yritystoiminnan jatkamiseen. On myös tärkeä tietää, millaista tukea tai koulutusta seuraajasukupolvi tarvitsee.

Kaikkien osapuolten odotukset, potentiaali ja tarpeet on syytä käydä huolellisesti läpi.

Vaihtoehtojen kartoittaminen

Sopivan ja tarkoituksenmukaisen sukupolvenvaihdoksen toteuttamistavan valinta riippuu mm. yrityksen liiketoiminnan luonteesta ja liiketoiminnan asettamista vaatimuksista, perheen tai suvun tahtotilasta sekä sisäisistä arvoista ja pelisäännöistä omistajuutta ja omistuksen siirtoa koskien. Myös eri toteutusvaihtoehtojen verokohtelulla on yleensä olennainen rooli toteutusvaihtoehdosta päätettäessä.

Käytännön toteutus

Omistus siirretään seuraavalle sukupolvelle monessa tapauksessa joko kaupalla tai lahjana, eli käytännön toimenpiteenä on hoidettava kauppa- tai lahjakirjan laatiminen. Samassa yhteydessä on syytä huolehtia myös siitä, että kaikkien osallisten yhtiöiden yhtiöjärjestykset ja osakassopimukset ovat ajan tasalla. Myös testamenttien ja avioehtosopimusten ajantasaisuus on hyvä tarkastaa samassa yhteydessä.

Kokemuksemme mukaan omistajien yhteinen näkemys sovittavista asioista on avain sukupolvenvaihdoksen onnistumiseen, perheen sovun säilymiseen ja yrityksen kestävään kasvuun. Työstämme yhteistä näkemystä omistajaperheiden kanssa luottamuksellisissa ja ajattelua haastavissa työpajoissa yhdistäen osallistavia valmennusmenetelmiä ja kokemukseen perustuvaa konsultointia. Palautteemme mukaan aidossa vuorovaikutuksessa ulkopuolisen sparraajan avulla syntyneet toimintamallit ja päätökset ovat onnistuneen sukupolvenvaihdoksen edellytys. Omistajuuden ja vastuuroolien lisäksi myös vallan on siirryttävä – ja siihen auttaa nimenomaan yhdessä työstetyt toimintamallit.

Sukupolvenvaihdoksen onnistumisen varmistaminen

Jotta sukupolvenvaihdoksen kohteena ollut yritys voi toimia optimaalisella tavalla myös sukupolvenvaihdoksen jälkeen on varmistuttava siitä, että yritystoiminnan jatkajalla tai jatkajilla on parhaat mahdolliset edellytykset toiminnan jatkamiseen. Tilanne on useimmiten jatkajille uusi, jolloin tarvetta voi olla esimerkiksi jatkajan valmennukseen tai sparraukseen. Toisaalta tilanne on todennäköisesti uusi myös luopuvalle taholle, jolloin hänkin saattaa tarvita sparraamista ja tukea. On hyvä myös varmistaa, että luopuva taho antaa jatkajalle tai jatkajille riittävästi tilaa ohjata yrityksen liiketoimintaa tarkoituksenmukaiseksi katsomaansa suuntaan.

 

Miksi PwC?

Asiantuntijoillamme on pitkäaikainen ja syvällinen kokemus perheyritysten ja omistajajohtoisten yritysten kanssa toimimisesta niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Olemme olleet auttamassa yrityksiä, yrittäjiä ja omistajia lukuisissa sukupolvenvaihdoksissa – niin ensivaiheen alustavassa suunnittelussa kuin myös loppuvaiheessa varmistamassa, että sukupolvenvaihdos on saatu toteutettua suunnitellulla tavalla – ja myös kaikessa tässä välillä. 

Keskustelemme mielellämme tarkemmin, mikä olisi oikea tapa toteuttaa sukupolvenvaihdos teidän yrityksessänne! 

Palvelemme paikallisesti. Katso lähimmän toimipisteen yhteystiedot täältä.

 

Ota yhteyttä

Kari Stenqvist

Kari Stenqvist

Partner, Tax and Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7465

Juha Mäkäräinen

Juha Mäkäräinen

Tax & Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8324

Seuraa ja osallistu