PSD2 pähkinänkuoressa

Uuden PSD2-direktiivin perusteellinen tarkastelu


PSD2-maksupalveludirektiivin tavoitteena on luoda yhtenäinen markkina maksupalveluille yhdenmukaistamalla pankeille ja markkinoille tuleville uusille maksupalveluntarjoajille tarkoitettua sääntelyä. Maksupalveludirektiivin tarkoituksena on helpottaa markkinoille pääsyä lisäämällä järjestelmän turvallisuutta, mahdollistamalla uusia maksutapoja ja varmistamalla läpinäkyvä ja terve kilpailu kuluttajien eduksi. Uusi direktiivi astui voimaan 13.1.2016 ja se on pantava kansallisesti täytäntöön kahden vuoden kuluessa. 

Käytännössä PSD2-direktiivin tarkoittaa sitä, että pankkien tai muiden maksutilejä ylläpitävien maksupalveluntarjoajien on avattava omat maksu- ja asiakasrajapinnat kolmansille osapuolille. Lisäksi uuden sääntelyn myötä kolmannet osapuolet voivat tarjota maksutoimeksiannon käynnistyspalvelua, tilitietopalvelua tai laskea liikkeelle korttipohjaisia maksuvälineitä. Samalla uusi direktiivin pakottaa yritykset ottamaan käyttöön myös asiakkaan vahvan tunnistamisen lähes poikkeuksetta.


PSD2 tukee muutosta

Uusi PSD2-regulaatio tarkoittaa sitä, että markkinoille tulee uusia oikeudellisia, teknologisia ja turvallisuuteen liittyviä innovaatioita. Lisäksi uusi PDS2-maksupalveludirektiivi luo uudenlaisia rooleja maksupalvelumarkkinoille. Klikkaa keskeisiä käsitteitä ymmärtääksesi lisää maksupalveludirektiivistä sekä sen soveltamisesta: 

psd2 positive scope

Sovellusalueen laajeneminen

Uuden PSD2-direktiivin myötä sääntelyä laajennetaan sekä one leg -operaatioihin että EU:n ulkopuolisten valuuttojen maksutapahtumiin. Lisäksi esitetetään uusia maksupalveluita (maksutoimeksiantopalvelut, tilitietopalvelut, varojen tarkistamisen palvelut).

 

psd2 third party

Kolmannet osapuolet

Sääntely tuo mukaan uusia kolmannen osapuolen maksutoimeksiantopalvelutarjoajia (Third Party Payment Service Providers, TPP). Näitä ovat maksupalveluntarjoaja (Payment Initiation Service Provide, PISP) ja tilitietopalveluntarjoaja (Account Information Service Provider, AISP). 

psd2 responsibilities

Vastuut

Sääntelyn myötä kolmansien osapuolien maksupalveluntarjoajien (TPP) sääntelyyn liittyvät vastuut laajenevat ja maksajille koituvat kulut pienenevät. 

psd2 safety

Turvallisuus

PSD2-direktiivin myötä turvallisuusvaatimukset ja yhdenmukainen tunnistautuminen (vahva asiakkaan tunnistaminen) tulevat pakollisiksi. 

 

psd2 Costs and surcharges

Maksut ja palkkiot

PSD2-direktiivissä esitetään myös hinnoittelun ja kustannusten jakamisen periaatteiden laajentamista ja yhtenäistämistä uuden siirtohintasääntelyn kanssa (Multi Inter Change Fee).

 

 

psd2 negative scope

Poikkeukset

Poikkeuksia sääntelyn soveltamiselle on myönnetty neljälle taholle: kaupallisille agenteille, rajoitetun markkinoinnin verkostoille, teleoperaattoreile ja riippumattomille pankkiautomaateille.

Uusilla palveluilla parempaa asiakaskokemusta

Uudet maksupalvelut
Innovatiivisia maksupalveluja elinkeinoelämälle, vaihtoehtoja korttimaksuille.

Kehittynyt sovellus (tiliaggregointi, rahanvaihto)
Pääsy tietoihin yhdellä kosketuksella; tilien ja kulujen koottu integrointi ja seuranta.

Kortiton nosto
Nostopalvelu NFC-teknologian avulla monilta eri tileiltä ja eri hankintapalkkioiden vertailumahdollisuus.

Kupongit
Geolokaation hyödyntäminen sekä tarjousten, alennusten, kuponkien ja sopimusten integrointi.

Instant p2p-maksu
Välitön maksu useilta p2p-tileiltä monille edistyksellisille vastaanottajille.

Irtikytketyt kortit
Maksukorttien irtikytkentä maksutileistä.

Palvelumme

Tarjoamme maksupalveludirektiivin muutosten kanssa kamppaileville asiakkaillemme asiantuntevan tiimin monipuolisella osaamisella ja taidoilla, kattavan tuen sekä jatkuvan dialogin verkoston ja markkinan kanssa. Tarkkailemme jatkuvasti sääntelymuutoksia ja viestimme uusien lakien tulkinnasta. Esimerkki palveluistamme ovat erilaiset analyysit, joilla voidaan ennakoida markkinoiden liikehdintää, kehittää uusia strategisia mahdollisuuksia sekä ennaltaehkäistä liiketoiminnan kehittämiseen tai sääntelyyn liittyviä ongelmia. 

Klikkaa avainsanoja lukeaksesi lisää: 

Muutoksen laajuuden arviointi

Mietitkö miten PSD2-direktiivin tuoma muutos vaikuttaa yrityksesi liiketoimintaan? Arvioimme mihin palveluin, tuotteisiin, prosesseihin ja sovelluksiin PSD2-direktiivin säännökset vaikuttavat juuri sinun yrityksesi osalta sekä autamme tulkitsemaan säännösten vaikutusta kokonaisvaltaisesti.

Muutosvalmiuden vertailu

Onko yrityksesi valmistautunut oikein PSD2-direktiivin muutoksiin? Valmius tai GAP-analyysin avulla saat näkemyksen organisaatiosi PSD2-valmiudesta. Vertailu voidaan toteuttaa eri EU-markkinoiden benchmarkeja vastaan tai vaihtoehtoisesti vertailukohtana voidaan käyttää kansainvälisiä tutkimuksia. Osana analyysiä voimme myös analysoida alustavasti uusia kehitettäviä liiketoimintamahdollisuuksia tai -palveluita.

Toimintasuunnitelman teko

Onko yritykselläsi selkeä toimintasuunnitelma PSD2-direktiivin käyttöönottoon? Toteutamme kanssasi laajan PSD2-toimintasuunnitelman tai roadmapin. PwC:n kansainvälisellä verkostolla on laaja kokemus PSD2-muutosten arvioinnista, toimenpiteiden suunnittelusta ja implementointihankkeiden läpiviennistä.

Ota yhteyttä

Antti Palkén

Antti Palkén

Partner, Debt and Capital Advisory, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7281

Tuomas Kotilainen

Tuomas Kotilainen

Partner, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7509

Marko Lehto

Marko Lehto

Partner, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8216

Martin Grandell

Martin Grandell

Partner, Assurance, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7741

Jukka Paunonen

Jukka Paunonen

Partner, Assurance, Financial Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7715