Ajatuksia inklusiivisuudesta – missä olemme nyt?

Lanseerasimme inklusiivisuutta ja monimuotoisuutta edistävän toimintasuunnitelman nimeltä Inclusion First syksyllä 2022. Mitä se on käytännössä tarkoittanut? Lue Inclusion & Diversity Leaderimme Niina Vilskeen ajatuksia aiheesta.

Inclusion First -toimintasuunnitelman kivijalkana on ollut heti sen ensimetreiltä alkaen yhteinen ymmärrys siitä, mitä inklusiivisuus juuri meille yrityksenä tarkoittaa. Inklusiivisessa työyhteisössä jokainen kokee kuuluvansa joukkoon omana itsenään ja onnistumme hyödyntämään erilaiset osaamiset, kokemukset ja näkökulmat meidän ja asiakkaidemme hyväksi. Sekä johdon että muiden PwC:läisten kanssa käydyt keskustelut ovat muodostaneet pohjan pitkän aikavälin tavoitteille ja mittareille.

Monet henkilöstöömme liittyvät prosessit varmistavat jo nyt, että monimuotoisuus lisääntyy ja kohtelemme kaikkia yhdenvertaisesti, mutta luonnollisestikin on paljon mitä voimme edelleen kehittää. Vaikka olemme vasta pitkäjänteisen työn alkutaipaleella, olen iloinen niistä konkreettisista kehitysaskeleista, joita olemme kuluneella tilikaudella ottaneet kohti inklusiivisempaa, tasa-arvoisempaa sekä yhteenkuuluvutta ja läpinäkyvyyttä vaalivaa kulttuuria. Niistä lisää alla. 

Ymmärryksen ja tietoisuuden lisääminen 

Inklusiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta vaalivan kulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on meidän kaikkien tehtävä. Sen ymmärtäminen, mitä monimuotoisuudella, inklusiivisuudella ja yhteenkuuluvuudella tarkoitetaan, on avain kohti tasa-arvoista ja kaikille turvallista työyhteisöä. 

Yksi meitä kaikkia koskettavista toimenpiteistä kohti inklusiivista ja monimuotoista työyhteisöä on ollut aihetta käsittelevän kattavan koulutuskokonaisuuden tarjoaminen jokaiselle PwC:läiselle. Virallisen koulutusohjelman lisäksi PwC:läisillä on ollut mahdollisuus syventyä ja keskustella DEI-aiheista kuten inklusiivisesta viestinnästä pienemmissä ryhmissä. Näitä mahdollisuuksia aiomme tarjota henkilöstöllemme myös jatkossa. 

Mahdollisuus osallistua ja vaikuttaa

Kehitystyötä ovat tällä tilikaudella edistäneet myös vapaaehtoisista PwC:läisistä muodostuneet työryhmät, Inclusion Team ja Shine-verkosto. 

Kaikilla PwC:läisillä tulee olla mahdollisuus menestyä sukupuoli-identiteetistä, sukupuolen ilmaisusta sekä seksuaalisesta suuntautumisestaan riippumatta. Sekä Inclusion Team että Shine-verkosto ovat osoitus siitä, että töitä näiden tavoitteiden eteen tehdään. Ryhmien kautta saamme tärkeää tietoa kehitystyön tueksi kohti kaikille avointa ja hyväksyvää organisaatiokulttuuria. 

Tukemme Pride-yhteisölle

Olemme kuluneella tilikaudella tehneet myös tärkeää yhteistyötä Helsinki Priden kanssa. Working with Pride -kumppanuus on osoitus sitoumuksestamme edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja sateenkaari-yhteisön oikeuksia – ympärivuotisesti.

Iloitsen siitä, että saamme päättää tämän tilikauden Pride-viikon juhlinnan merkeissä. Kesähelteessä liehuvat sateenkaariliput tulevat muistuttamaan minua tämän tilikauden saavutuksista, mutta myös siitä mitä kaikkea meillä on vielä tehtävänä inklusiivisuuden saralla. 

Hyvää Pride-viikkoa kaikille!

Niina Vilske

Inklusiivisuutta ja yhteenkuuluvuutta vaalivan kulttuurin rakentaminen ja kehittäminen on meidän kaikkien tehtävä.

Niina Vilske, Inclusion & Diversity Leader
Seuraa ja osallistu