Vero- ja lakiteknologia

Vero- ja lakiteknologian palvelumme

Digitalisaation myötä päivittäin käsitellyn datan määrä on kasvanut merkittävästi. Raportoinnin, asiakirjojen käsittelyn ja analyyttisten prosessien digitalisoiminen lisäävät läpinäkyvyyttä verosäännösten noudattamisessa, oikeudellisissa menettelyissä sekä riskien hallinnassa. Lisäksi prosessien digitalisoiminen säästää aikaa ja parantaa läpinäkyvyyttä.

Vero- ja lakiteknologian asiantuntijat voivat auttaa niin verotuksellisissa ja lakiasioissa kuin myös teknologisissa ratkaisuissa. Varmistamme, että yrityksesi kykenee vastaamaan lisääntyviin digitaalisen raportoinnin viranomaisvaatimuksiin.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Mitä vero- ja lakiteknologia mahdollistaa?

 • Tehokkaat ja läpinäkyvät prosessit, joilla säästetään aikaa ja rahaa
 • Yksityiskohtaiset tiedot päivittäisestä vero- ja lakiraportoinnista
 • Tasokkaat ja tehokkaat compliance-toiminnot
 • Paremman sijoitetun pääoman tuoton ERP-järjestelmille
 • Verostrategian tehokkaan jalkauttamisessa 

Tiimimme auttaa sinua mielellään seuraavissa vero- ja lakiteknologiaan liittyvissä asioissa:

 • Veroteknologian valinnassa ja implementoinnissa
 • Raportointiprosessien älykkäässä automatisaatiossa
 • Nykyisten prosessien vaatimustenmukaisuuden tarkastamisessa
 • Itsepalveluanalyysien luomisessa, jonka avulla vahvistetaan data-analytiikan käyttöä
 • Varmistamaan ERP-järjestelmän oikean konfiguraation verolainsäädännön näkökulmasta
 • Tax engine -käyttöönotossa
 • Sopimushallinnan tehostamisessa

Veroanalytiikka

Tarjoamme laajasti verotuksen analytiikkapalveluita as-is-tyyppisistä transaktioanalyyseistä räätälöityihin, päivittyviin dashboardeihin. Nämä palvelut sisältävät muun muassa yritysverotuksen, siirtohinnoittelun, kiinteistöportfolioiden verohallinnan, arvonlisäverotuksen sekä hankinta- ja tavaravirta-analyyseja.

Lue lisää

Veroraportoinnin automatisointi

Asiakirjojen tallennusten, viestinnän sekä kirjausketjujen luomisen automatisoiminen niin sisäisessä kuin lakisääteisessäkin raportoinnissa parantaa vaatimustenmukaisuutta, mutta myös säästää aikaa.

 

Lue lisää

ERP-transformaatio

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto tai vanhan ERP-järjestelmän skaalaaminen antavat mahdollisuuden nostaa automaation tasoa, kehittää prosesseja, lisätä integraatioita muihin järjestelmiin tai antaa mahdollisuuksia panostaa käyttäjien kouluttamiseen.

Lue lisää

 

Lakiteknologiaratkaisut

Tekoälypohjaisten lakiteknologiaratkaisujen, kuten älykkään metatietojen hallinnan ja sähköisen allekirjoituksen, avulla voimme tehostaa yritysten oikeudellisia toimia ja riskienhallintaa.                                                                                                                   

Lue lisää

 

Automatisoitu siirtohinnoitteludokumentointi

Olemme kehittäneet helppokäyttöisen ohjelmistotyökalun, jonka avulla voit luoda nopeasti OECD:n siirtohinnoitteluohjeiden mukaisen siirtohinnoitteludokumentoinnin.
 

PwC:n SAP ALV-ratkaisu

Kasvata järjestelmän läpinäkyvyyttä, automaatioastetta ja muutoksensietokykyä ottamalla käyttöön prosessien, ALV-määrittelyn ja teknisten ratkaisujen yhdistelmä.
 
 

Räätälöidyt SAP-koulutukset verotiimille

Vie SAP-osaamisesi uudelle tasolle ja opi miten hyödyntää SAP-järjestelmää tehokkaasti.

Vero- ja lakiteknologia -tiimimme toimi neuvonantajana useille arvopaperinvälittäjille ja toimitti osakkeiden takaisinosto-ohjelmia koskevan sähköisen raportoinnin 

Vero- ja lakiteknologia -tiimimme toimi neuvonantajana useille kansainvälisille arvopaperivälittäjille osakkeiden takaisinosto-ohjelman raportoinnissa ja toimitti vuoden 2022 liiketoimien sähköisen raportoinnin Verohallinnolle. 

Arvopaperivälittäjän, joka on saanut tehtäväkseen hoitaa osakkeiden takaisinosto-ohjelman yhtiön puolesta, tulee raportoida liiketoimet Verohallinnolle, jotta yhtiö voi saada vapautuksen varainsiirtoverosta tehtyjen kauppojen osalta.

Arvopapereiden ja johdannaisten osto- ja myyntierittelyn (VSAPUUSE) sähköinen raportointi Verohallinnolle toimitetaan Ilmoitin.fi-palvelun kautta erityisessä tunnus-tieto-muodossa. 

Liiketoimiin liittyjän tietojoukon koko ja takaisinosto-ohjelmien taloudellinen arvo voivat olla valtavia, ja raportoinnin epäonnistumisella voi olla konkreettisia seurauksia. 

Vero- ja lakiteknologia -tiimillämme, joka koostuu juristeista, kehittäjistä ja yrityskonsulteista, on kokemusta takaisinosto-ohjelmien raportoinnista arvopaperivälittäjien puolesta. 

Palvelut, jotka toimitetaan läheisessä yhteistyössä kaikkien sidosryhmien kanssa, sisältävät mm. seuraavanlaisia palveluja: 

 • neuvonanto oikeudellisista ja teknisistä vaatimuksista
 • oikeushenkilöiden rekisteröiminen
 • liiketoimiin liittyvien tietojen arviointi,
 • tietojoukkojen konsolidointi ja sähköisten dokumenttien luominen
 • sähköinen raportointi Ilmoitin.fi -palvelussa ja onnistuneen raportoinnin sertifiointi
 • vahvistus Verohallinnolta ja 
 • sähköisen raportoinnin korjaukset.

Yhdistämällä oikeudellista ja teknistä osaamista, kokemuksella ja hyvällä ymmärryksellä suomalaisesta verojärjestelmästä, vero- ja lakiteknologia -tiimillä on ainutlaatuinen valmius tarjota tarpeidenne mukaisia ratkaisuja. 

Ota yhteyttä

Antti Hyttinen

Antti Hyttinen

Partner, Tax & Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7742

Jari Kärkkäinen

Jari Kärkkäinen

Vero- ja lakiteknologia, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7487

Seuraa ja osallistu