Yritysvastuubarometri 2018

PwC:n yritysvastuubarometri tarkastelee suomalaista yritysvastuuta strategisen yritysvastuun, johtamisen ja raportoinnin näkökulmasta.

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava selvitys, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen julkisesti raportoidun tiedon kautta. 

Yritysvastuubarometriin kartoitettiin 594 yritystä, ja arvioitiin 165 yrityksen julkaisemia yritysvastuutietoja. Arviointi koskee vuoden 2017 tietoja, jotka on julkaistu vuoden 2018 kesäkuun loppuun mennessä.

Yritysvastuustaan raportoivien yritysten kokonaismäärä Suomessa on noussut edellisestä vuodesta. Raporttinsa varmentaneiden määrä on pysynyt samana, 39:ssä.

Keskeiset tulokset

1. Kirjanpitolain asettamat vaatimukset ovat laajentaneet yritysvastuuraportointia

Vastuullisuusraportoinnin sisältö on laajentunut, ja erityisesti ihmisoikeuksista ja riskeistä annetaan nyt enemmän tietoja. Ihmisoikeuksista raportoi viime vuonna vajaa 70 %, kun tänä vuonna luku nousi 75 %:iin. Viime vuonna alle kolmannes yhtiöistä raportoi vastuullisuusriskeistä, mutta tänä vuonna jo lähes puolet.

2. Suomalaisilla yhtiöillä on parannettavaa ilmastoriskien taloudellisessa raportoinnissa

70 % yhtiöistä ei raportoi ollenkaan ilmastonmuutokseen liittyvistä taloudellisista vaikutuksista. Noin joka neljäs on käsitellyt aihetta, mutta vain kaksi yritystä on julkaissut numeerista tietoa mahdollisista ilmastoriskien aiheuttamista kustannuksista.

3. Ihmisoikeusraportointi on lisääntynyt

Barometrin tulosten perusteella ihmisoikeuksista raportointi on kehittynyt viime vuodesta selvästi. 36 % arvioiduista yrityksistä kuvaa yksityiskohtaisemmin ihmisoikeuksiin liittyviä toimenpiteitä. Yksi merkittävä syy tähän kehitykseen lienee kirjanpitolain muutos, joka edellyttää tietyiltä yrityksiltä raportointia ihmisoikeuksien kunnioittamiseen liittyen.

4. Yhä useampi huomioi YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

Jo 38 % yhtiöistä käsittelee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita yritysvastuuraportoinnissaan. Näistä puolet on priorisoinut oman liiketoimintansa kannalta olennaisimmat tavoitteet. Priorisointi herättää kuitenkin myös kysymyksiä: ovatko yhtiöt määritelleet oman liiketoimintansa kannalta olennaiset tavoitteet, vai onko valinta perustunut jo raportoitaviin tietoihin.

5. Hieman yli kolmannes yrityksistä jätti siirtymisen GRI-standardeihin viime hetkeen

Jopa 38 % GRI:n mukaisesti raportoivista yrityksistä käytti vanhaa GRI G4 -ohjeistusta vuoden 2017 raporteissaan. 1.7.2018 jälkeen julkaistavissa raporteissa tulee soveltaa uusia GRI-standardeja, joten siirtymä niihin on vielä usealla yhtiöllä edessä.

 

Miksi yritysvastuubarometri kannattaa lukea?

  • antaa tilannekuvan suomalaisten yritysten yritysvastuusta juuri nyt
  • kuvastaa yritysvastuun trendejä
  • nostaa esille kiinnostavia aiheita ja kehityskulkuja
  • pitää yllä keskustelua yritysvastuun johtamisen ja raportoinnin laadusta
  • haastaa yrityksiä kehittymään.

 

Ota yhteyttä

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Partner, Sustainability Advisory Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8189

Seuraa ja osallistu