2018 State of the Internal Audit Profession Study

Sisäisen tarkastuksen tila ja kehityshaasteet

PwC:n neljättätoista kertaa toteuttamassa State of the Internal Audit Profession Study -tutkimuksessa tarkastellaan sisäisen tarkastuksen tilaa ja kehityshaasteita.

Globaalisti selvitykseen osallistui yli 2 500 hallituksen ja ylimmän johdon edustajaa sekä sisäisen tarkastuksen ammattilaista 92 maasta. Suomesta vastaajia oli 30.

Raportti antaa katsauksen sisäisen tarkastuksen kehityssuunnista, keskeisten sidosryhmien odotuksista, arvonluonnin mahdollisuuksista ja edellytyksistä. Tänä vuonna keskeisenä painopistealueena oli uudet teknologiat ja niihin perustuvat innovaatiot.

 

sisäisen tarkastuksen on oltava organisaation muutoksen keskiössä

Uusien teknologioiden vaikutus sisäisen tarkastuksen tuomaan lisäarvoon on merkittävä

Selvityksen taustalla olevaan kyselyyn vastanneet organisaatiot jaettiin teknologian hyödyntämisen edistyksellisyyden mukaan kolmeen kategoriaan: kehittäjiin, seuraajiin ja tarkkailijoihin.

Vain 14 % vastanneista yrityksistä luokitteli sisäisen tarkastuksen olevan kehittäjä. Lähes puolet kertoi olevansa seuraaja teknologisessa kehityksessä. Jäljelle jäävällä kolmanneksella (tarkkailijat) on käytössään vain perustason työkalut tai ei mitään teknologiaa.

Kiinnostava havainto on, että kehittäjäorganisaatiot eivät ole pelkästään suuria yrityksiä säännellyillä toimialoilla, vaan jakautuvat laajasti eri kokoisiin yrityksiin, eri toimialoille ja maantieteellisille alueille. Tämä vahvistaa käsitystä siitä, että pelkästään sisäisen tarkastuksen koko tai budjetti ei ole määräävässä asemassa teknologioiden käyttöönoton tai niiden tarkastamisen suhteen.

Uusien teknologioiden käyttöönotossa kannattaa pyrkiä pienien askeleiden sijaan harppauksiin. Tätä varten on kuitenkin tärkeää ymmärtää nykytila ja tavoitteet sekä kehittää organisaation osaamista.

 

 

 

Onko oman organisaatiosi sisäisellä tarkastuksella tarvittava osaaminen ja työkalut uusista teknologioista ja innovaatioista syntyviin riskeihin varautumiseksi ja niiden tarjoamien mahdollisuuksien hyödyntämiseksi?

Lue aiheesta tarkemmin asiantuntijoidemme koostamasta yhteenvedosta!

 

Contact us

Enel Sintonen

Partner, Internal Audit

puh. +358 (0)20 787 7225

Jarkko Sihvonen

Partner, Business Control

puh. +358 (0)20 787 7771

Seuraa ja osallistu