Marko Hovi

Marko Hovi

Legal Services, PwC Finland

Markolla on yli 25 vuoden kokemus oikeudellisista ja kaupallisista  tehtävistä finanssimarkkinoilla ja hänen ydinosaamistaan ovat finanssialan sääntely (UCITS, AIMFD, MiFID II, IDD, PRIIPS) sekä erityisesti rahastoyhtiöihin, vaihtoehtorahaston hoitajiin ja sijoituspalveluyrityksiin liittyvät kysymykset. Marko on toiminut myös Finanssivalvonnassa ja Finanssivalvonnan edustajana  Euroopan arvopaperimarkkinaviranomaisen tehtävissä. 

Marko työskentelee PwC:n Helsingin-toimipisteessä.

Koulutus

OTM 2014
KTM 1994

Erikoisosaaminen

  • Finanssialan sääntely
  • Rahastot ja muut rahoitusinstrumentit
Seuraa ja osallistu