Tunnista ja hallitse väärinkäytösriskit yrityksessäsi

PwC:n Global Economic Crime and Fraud Survey 2018

Kukaan ei säästy väärinkäytöksiltä

Selvityksemme mukaan väärinkäytösten uhriksi joutui Pohjoismaissa 46 % yrityksistä. Maailmanlaajuisesti lähes puolet organisaatioista (49 %) oli kohdannut väärinkäytöksiä. Onko puolet organisaatioista välttynyt kokonaan väärinkäytöksiltä vai eivätkö he vain ole tietoisia niistä? Vastaajien ilmoittamat luvut kertovat havaituista väärinkäytöksistä. Liian usein epäeettinen toiminta pysyy piilossa, ja tietoisuuden puute mahdollistaa väärinkäytösten jatkumisen. Organisaatioiden on aika tunnistaa taloudellisten väärinkäytösten uhka: ei pelkästään häiriötekijänä tai liiketoiminnan kustannuksena vaan omana toimintalajinaan, jota esiintyy kaikissa maissa, sektoreilla ja toiminnoissa.

Lataa raportti

 

Yleisimmät Pohjoismaissa esiintyvät väärinkäytökset

Neljä tapaa torjua taloudellisia väärinkäytöksiä

Pidä silmät auki

Jokainen organisaatio valppaudesta ja epäeettiseen toimintaan varautumisestaan huolimatta on altis sokeille pisteille - ne huomataan vasta kun jotain on tapahtunut. Toimet sokeiden pisteiden tunnistamiseksi ennen mahdollisten väärinkäytösten tapahtumista auttavat yrityksiä kamppailussa taloudellisten väärinkäytösten torjumiseksi. Organisaatiot käyttävät varoja väärinkäytösten torjuntaan eri osa-alueilla. Väärinkäytösten tutkinta, riskienhallinta ja raportointi ovatkin yrityksissä usein hyvin erillisiä toimintoja. Jos kaikki toiminnot tarkastelevat väärinkäytöksiä omasta näkökulmastaan, tarkastelun ulkopuolelle voi jäädä katvealueita. On tärkeää varmistaa, että kaikki ymmärtävät väärinkäytösriskienhallinnan kokonaiskuvan ja eri toimintojen roolin osana sitä. 


46 % Pohjoismaisista vastaajista kertoi yrityksensä joutuneen väärinkäytösten uhriksi. Vuonna 2016 vastaava luku oli 27 %. Osaltaan kasvua selittävät kasvava globaali tietoisuus petoksista, laajempi vastausprosentti, sekä parempi ymmärrys siitä, mitä petokset oikeastaan ovat. Tästä huolimatta yksikään organisaatio ei ole täysin turvassa väärinkäytöksiltä ja usein niin sanotut turvallisuuden sokeat pisteet huomataan vasta väärinkäytöksen jälkeen. Näiden sokeiden pisteiden tiedostaminen ajoissa voi auttaa yritystä taistelussa väärinkäytöksiä vastaan.

46 % Pohjoismaisista vastaajista kertoi yrityksensä joutuneen väärinkäytösten uhriksi. Vuonna 2016 vastaava luku oli 27 %. Osaltaan kasvua selittävät kasvava globaali tietoisuus petoksista, laajempi vastausprosentti, sekä parempi ymmärrys siitä, mitä petokset oikeastaan ovat. Tästä huolimatta yksikään organisaatio ei ole täysin turvassa väärinkäytöksiltä ja usein niin sanotut turvallisuuden sokeat pisteet huomataan vasta väärinkäytöksen jälkeen. Näiden sokeiden pisteiden tiedostaminen ajoissa voi auttaa yritystä taistelussa väärinkäytöksiä vastaan.


Lue lisää sokeista pisteistä

Ole askel edellä

Yritysten ja niiden työntekijöiden vastuutonta tai epäeettistä toimintaa suvaitaan yhä vähenevässä määrin. Yritysten on entistä tärkeämpää panostaa väärinkäytösten ennalta ehkäisemiseen välttääkseen vakavia maineriskejä, jotka aiheutuvat huonon toiminnan julkisesta käsittelystä esimerkiksi mediassa. Suurin osa pohjoismaisista yrityksistä ilmoitti suorittaneensa riskiarvion jostakin väärinkäytöksen osa-alueesta. Onkin tärkeää, että yritykset omaksuvat aktiivisen lähestymistavan taloudellisten väärinkäytösten estämiseksi.

Lue, miten väärinkäytökset vaikuttavat yrityksen koko toimintaan

Torju uhkia tehokkaasti

Teknologiaa käytetään apuna sekä väärinkäytösten tekemiseen että niiden selvittämiseen: 31 % pohjoismaisista yrityksistä uskoo joutuvansa kyberhyökkäyksen kohteeksi seuraavan kahden vuoden aikana. Toisaalta digitalisaation edetessä tarjolla on useita innovatiivisia ja kehittyneitä menetelmiä väärinkäytösten torjumiseksi. Niistä osa pohjautuu ennustavaan analytiikkaan, koneoppimiseen tai muihin tekoälytekniikoihin. Selvityksemme osoittaa, että yritykset käyttävät näitä teknologioita alasta riippuen vaihtelevissa määrin.

Lue, miksi teknologia on arvokas työkalu petosten torjunnassa

Panosta yrityskulttuuriin

Useat yritykset vastaavat kohonneisiin väärinkäytösriskeihin sijoittamalla lisää varoja teknologiaan. Erityisesti sisäisten väärinkäytösten torjunnassa teknologiainvestoinneista on hyötyä vain tiettyyn pisteeseen saakka. Väärinkäytökset ovat monimutkaisten olosuhteiden ja motivaatioiden yhdistelmä, joista vain osaan voidaan puuttua teknologiaratkaisuin. Taloudellisen väärinkäytöksen taustalla on aina ihmisen tekemä päätös; on siis perusteltua jatkaa väärinkäytösten estämistä sijoittamalla ihmisiin.

Lue lisää syistä väärinkäytösten taustalla

{{filterContent.facetedTitle}}

{{contentList.dataService.numberHits}} {{contentList.dataService.numberHits == 1 ? 'result' : 'results'}}
{{contentList.loadingText}}

Ota yhteyttä

Seuraa ja osallistu