Julkaisuja

 
   


The female millennial: A new era of talent

Tutkimus selvittää Y-sukupolven naisten suhtautumista ja asenteita työelämään ja urakehitykseen. Raportin mukaan Y-sukupolven naisille työssä tärkeintä on mahdollisuus edetä. Lue lisää

Total Retail

Total Retail 2015

Verkkoshoppaajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä selvittävästä globaalista tutkimuksesta ilmenee, että vähittäiskauppojen toimintaympäristö on nyt haasteellisempi kuin koskaan. Lue lisää

The World in 2050

The World in 2050

Maailman taloudellisen vallan painopiste jatkaa siirtymistään poispäin kehittyneistä talouksista kuten Pohjois-Amerikka, Länsi-Eurooppa ja Japani. Lue lisää

Global CEO Survey

Global Annual CEO Survey

Toimitusjohtajien usko maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti. Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden kasvuun on koetuksella. Lue lisää
 

Emerging Trends in Real Estate Europe 2015

Emerging Trends in Real Estate Europe 2015

Vuosittain tehtävässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan merkittävimpien kaupunkien houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Listan kärjessä ovat Berliini ja Dublin. Monet taantumasta pahoin kärsineet kaupungit ovat tehneet listalla vahvan nousun. Helsingin sijoitus on 17. Lue lisää
 

The 2014 Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success

The 2014 Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success

Strategy&:n tutkimus luotaa tutkimus- ja kehitystoiminnan trendejä ja antaa tietoa johdon näkemyksistä siihen, miten innovointi on muuttunut ja mitä se on tulevaisuudessa. Lue lisää

 

Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tärkeimpiä strategiaan vaikuttavia päätöksiä ja mikä on datan ja analytiikan vaikutus niihin. Tuloksista ilmenee mm., että hyödyntämällä dataa ja analytiikkaa tasapainoisesti voidaan tehdä päätöksiä, jotka tuovat yritykselle kilpailuetua. Lue lisää

 

Top performing HR teams

HR: Delivering more for less: What sets top performers apart?

HR:ltä odotetaan samanlaista palvelukykyä kuin organisaation ulkopuolelle suuntautuvilta toiminnoilta. Tämä asettaa tiukat vaatimukset niin HR:n omille järjestelmille kuin resursoinnille ja sen suunnitelmallisuudelle. Raportissamme HR-johtajat kertovat, mitkä tekijät erottavat parhaiten menestyvät HR-tiimit muista. Lue lisää
 
Global Family Business Survey 2014

Global Family Business Survey 2014

Yhä useampi perheyrittäjä on sitä mieltä, että perheyritysten toimintaa pitää ammattimaistaa sekä yritystoiminnan että perheen toiminnan osalta. Muun muassa tämä ilmenee PwC:n kansainvälisestä perheyritystutkimuksesta, johon haastateltiin lähes 2 400 yrittäjää 40 maasta. Lue lisää

Yritysvastuubarometri

PwC:n yritysvastuubarometri 2014

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen. Tulokset osoittavat, että viimeisen vuoden aikana vauhti on hiipunut. Lue lisää

The Future of Work - A journey to 2022

The Future of Work - A journey to 2022

Kansainvälisen kyselyn tulosten perusteella ennustettiin, minkälaista työ on tulevaisuudessa ja minkälaisissa organisaatioissa ihmiset haluavat työskennellä. Lue lisää
 

Global entertainment and media outlook 2014–2018

Global entertainment and media outlook 2014–2018

Kattava viihde- ja media-alaa kartoittava analyysi niin kuluttajien kuin mainostajienkin rahankäytöstä. Tutkimus sisältää luvuin ja kommentein viiden vuoden historiallisen katsauksen ja viiden vuoden ennusteen 13 toimialalta 54 maasta. Lue lisää

 

2014 Internal Audit Profession Study

2014 Internal Audit Profession Study

Sisäisen tarkastuksen tilaa käsittelevässä selvityksessä todetaan, että tavoitteiden tarkalla määrittelyllä ja resurssien oikealla mitoituksella saadaan sisäiseltä tarkastukselta eniten arvoa. Lue lisää

NextGen Survey

Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation

Huhtikuussa 2014 julkaistu tutkimus keskittyy perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin: kuinka perhevetoiset yritykset suunnittelevat sukupolvenvaihdosten tekemistä, mitä mieltä seuraava sukupolvi on asiasta ja millaisia haasteita on edessä. Lue lisää

Digital Banking Survey

Global Digital Banking Survey

Pankkialan digipalvelujen tilaa kartoittavasta tutkimuksestamme selviää, että tuotteista ja palveluista kertominen ovat vielä tällä hetkellä pankkien pääsyy asiakaskohtaamisten siirtämiseksi digikanaviin. Lue lisää

 

Banking Banana Skins 2014

Banking Banana Skins 2014

CSFI:n yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan sääntely ja poliittinen väliintulo koetaan pankkialan suurimmiksi riskeiksi. Lue lisää
 

2013 Chief Executive Study

2013 Chief Executive Study

Vuosittain julkaistavassa tutkimuksessa arvioidaan toimitusjohtajien kiertoa ja menestystä maailman suurimmissa yrityksissä. Uusimmassa raportissa keskitytään naistoimitusjohtajiin viimeisten 10 vuoden aikana. Lue lisää

Strategy Execution Survey

Strategy-execution survey

Strategy& haastatteli yritysten strategiaa koskevaan tutkimukseensa 500 johtajaa ympäri maailmaa. Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa on parantamisen varaa. Lue  lisää

Patent box and technology incentives

Patent box and technology incentives: Tax and financial reporting considerations

Julkaisussa käsitellään eri maiden lähestymistapaa IPR-kannustimiin ja annetaan ohjeita siihen, miten kannustimet tulee ottaa huomioon raportoinnissa. Lataa julkaisu

Adapt to Survive

Adapt to Survive

Tutkimuksessa analysoitiin organisaatioiden tarpeiden ja henkilöstön osaamisen yhteensopivuutta. Tulokset osoittavat, että huono osaamisen mukauttaminen maksaa miljardeja dollareita menetettynä lisätuottavuutena ja turhina rekrytointikuluina. Tuloksista selviää myös, mitkä maat ovat muita edellä osaamisen ja organisaatioiden tarjoamien mahdollisuuksien kohtaamisissa. Lue lisää

Risk in review

Risk in Review 2014

Yritysjohtajat ympäri maailmaa vastasivat kyselyymme ja kertoivat mm., mitkä lähitulevaisuuden muutokset tulevat vaikuttamaan liiketoimintaan ja miten nämä muutokset vaikuttavat heidän organisaationsa riskienhallintastrategiaan. Lue lisää

World Watch

World Watch

Julkaisu käsittelee monipuolisesti ajankohtaisia taloudelliseen raportointiin ja hyvään hallintotapaan liittyviä aiheita.

Tutustu sivustoon ja tilaa kuukausittain ilmestyvä yhteenveto

Taxing the cloud

Taxing the cloud: A foggy endeavour

Uusi teknologia globaalissa liiketoiminnassa aiheuttaa uusia haasteita myös verotuksessa. Kuten että pilvessäkin verotetaan. Lue lisää

Real Estate 2020

Real Estate 2020 – Building the Future

Julkaisussa esitellään laajasti kiinteistöalan toimintaympäristöön vaikuttavia tulevia muutoksia ja selvitetään, miten alan toimijat voivat varautua muutoksiin ja kääntää tulevat haasteet kilpailuedukseen. Lue lisää

Next generation diversity

Next generation diversity – Developing tomorrow’s female leaders

Julkaisussa käsitellään Y-sukupolven naisten arvostuksia työelämässä ja annetaan vinkkejä työnantajille naisten urakehityksen tukemiseen. Lue lisää

Global Economic Crime Survey 2014

Global Economic Crime Survey 2014 

PwC:n maailmanlaajuiseen taloudellisia väärinkäytöksiä käsittelevään tutkimukseen yli 5 000 henkilöä 95 eri maasta. Tulokset kertovat, että organisaatioiden kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat hienoisessa kasvussa, , ja trendi on ollut nouseva vuodesta 2009 lähtien.

PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tekemä tutkimus selvittää myynnin menestystekijöiden toteutumista suomalaisissa yrityksissä. Lue lisää
Assurance today and tomorrow

Assurance today and tomorrow

PwC:n teettämän kansainvälisen asiantuntijakyselyn mukaan tilintarkastus ja tilintarkastajien asiantuntijalausunnot vaikuttavat merkittävästi sijoittajien päätösten taustalla. Tilintarkastuksiin kaivattaisiin kuitenkin uudistumista jotta ne säilyttäisivät keskeisen asemansa luotettavana, arvostettuna ja päätöksentekoon olennaista tietoa tarjoavana tukena myös tulevaisuudessa. Lue lisää