Julkaisuja

 
   
Yritysvastuubarometri

PwC:n yritysvastuubarometri 2014

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen. Tulokset osoittavat, että viimeisen vuoden aikana vauhti on hiipunut. Lue lisää

The Future of Work - A journey to 2022

The Future of Work - A journey to 2022

Kansainvälisen kyselyn tulosten perusteella ennustettiin, minkälaista työ on tulevaisuudessa ja minkälaisissa organisaatioissa ihmiset haluavat työskennellä. Lue lisää
 

Global entertainment and media outlook 2014–2018

Global entertainment and media outlook 2014–2018

Kattava viihde- ja media-alaa kartoittava analyysi niin kuluttajien kuin mainostajienkin rahankäytöstä. Tutkimus sisältää luvuin ja kommentein viiden vuoden historiallisen katsauksen ja viiden vuoden ennusteen 13 toimialalta 54 maasta. Lue lisää

 

The PwC World Cup Index 2014

The PwC World Cup Index 2014: what can the dismal science tell us about the beautiful game?

Brasilia on vahvoilla 12.6.2014 alkavassa jalkapallon MM-turnauksessa, uskovat PwC:n ekonomistit. Lue lisää

 

2014 Internal Audit Profession Study

2014 Internal Audit Profession Study

Sisäisen tarkastuksen tilaa käsittelevässä selvityksessä todetaan, että tavoitteiden tarkalla määrittelyllä ja resurssien oikealla mitoituksella saadaan sisäiseltä tarkastukselta eniten arvoa. Lue lisää

NextGen Survey

Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation

Huhtikuussa 2014 julkaistu tutkimus keskittyy perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin: kuinka perhevetoiset yritykset suunnittelevat sukupolvenvaihdosten tekemistä, mitä mieltä seuraava sukupolvi on asiasta ja millaisia haasteita on edessä. Lue lisää

Digital Banking Survey

Global Digital Banking Survey

Pankkialan digipalvelujen tilaa kartoittavasta tutkimuksestamme selviää, että tuotteista ja palveluista kertominen ovat vielä tällä hetkellä pankkien pääsyy asiakaskohtaamisten siirtämiseksi digikanaviin. Lue lisää

 

Banking Banana Skins 2014

Banking Banana Skins 2014

CSFI:n yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan sääntely ja poliittinen väliintulo koetaan pankkialan suurimmiksi riskeiksi. Lue lisää
 

2013 Chief Executive Study

2013 Chief Executive Study

Vuosittain julkaistavassa tutkimuksessa arvioidaan toimitusjohtajien kiertoa ja menestystä maailman suurimmissa yrityksissä. Uusimmassa raportissa keskitytään naistoimitusjohtajiin viimeisten 10 vuoden aikana. Lue lisää

Strategy Execution Survey

Strategy-execution survey

Strategy& haastatteli yritysten strategiaa koskevaan tutkimukseensa 500 johtajaa ympäri maailmaa. Lähes kaikki vastaajat arvioivat, että strategian kehittämisessä ja toimeenpanossa on parantamisen varaa. Lue  lisää

CEO Survey, Tax Perspectives

CEO Survey 2014: Tax perspectives

Toimitusjohtajat ympäri maailman kertoivat näkemyksiään tulevaisuudesta, mm. verotuksesta. Suomalaisten vastauksissa oli huomattaviakin eroja muihin verrattuna. Lue lisää

 

Patent box and technology incentives

Patent box and technology incentives: Tax and financial reporting considerations

Julkaisussa käsitellään eri maiden lähestymistapaa IPR-kannustimiin ja annetaan ohjeita siihen, miten kannustimet tulee ottaa huomioon raportoinnissa. Lataa julkaisu

Increasing European SME Access to Credit with Non-bank Lenders

Increasing European SME Access to Credit with Non-bank Lenders

Tutkimuksemme Euroopan pankkisektorista ennakoi eurooppalaisten pienten ja keskisuurten yritysten luotonsaannin jatkuvan haasteellisena vielä ainakin viiden vuoden ajan. Raportissa nostetaan esiin malleja, joiden avulla eurooppalaisten pk-yritysten luottohaasteita voisi ratkaista. Lue lisää

Adapt to Survive

Adapt to Survive

Tutkimuksessa analysoitiin organisaatioiden tarpeiden ja henkilöstön osaamisen yhteensopivuutta. Tulokset osoittavat, että huono osaamisen mukauttaminen maksaa miljardeja dollareita menetettynä lisätuottavuutena ja turhina rekrytointikuluina. Tuloksista selviää myös, mitkä maat ovat muita edellä osaamisen ja organisaatioiden tarjoamien mahdollisuuksien kohtaamisissa. Lue lisää

Risk in review

Risk in Review 2014

Yritysjohtajat ympäri maailmaa vastasivat kyselyymme ja kertoivat mm., mitkä lähitulevaisuuden muutokset tulevat vaikuttamaan liiketoimintaan ja miten nämä muutokset vaikuttavat heidän organisaationsa riskienhallintastrategiaan. Lue lisää

World Watch

World Watch

Julkaisu käsittelee monipuolisesti ajankohtaisia taloudelliseen raportointiin ja hyvään hallintotapaan liittyviä aiheita.

Tutustu sivustoon ja tilaa kuukausittain ilmestyvä yhteenveto

Taxing the cloud

Taxing the cloud: A foggy endeavour

Uusi teknologia globaalissa liiketoiminnassa aiheuttaa uusia haasteita myös verotuksessa. Kuten että pilvessäkin verotetaan. Lue lisää

Real Estate 2020

Real Estate 2020 – Building the Future

Julkaisussa esitellään laajasti kiinteistöalan toimintaympäristöön vaikuttavia tulevia muutoksia ja selvitetään, miten alan toimijat voivat varautua muutoksiin ja kääntää tulevat haasteet kilpailuedukseen. Lue lisää

Next generation diversity

Next generation diversity – Developing tomorrow’s female leaders

Julkaisussa käsitellään Y-sukupolven naisten arvostuksia työelämässä ja annetaan vinkkejä työnantajille naisten urakehityksen tukemiseen. Lue lisää

Global mining deals

2014 Global Mining Deals outlook and 2013 review

Julkaisussa käydään läpi vuoden 2013 yritysjärjestelyt kaivannaistoimialalla ja ennakoidaan sille vilkastuvaa yrityskauppavuotta 2014. Lue lisää globaaleilta sivuiltamme

Total retail survey

Achieving Total Retail

Globaalissa tutkimuksessamme selvitettiin kuluttajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä verkossa. Kyselyyn vastasi yli 15 000 kuluttajaa 15 maasta. Lue lisää

Global Economic Crime Survey 2014

Global Economic Crime Survey 2014 

PwC:n maailmanlaajuiseen taloudellisia väärinkäytöksiä käsittelevään tutkimukseen yli 5 000 henkilöä 95 eri maasta. Tulokset kertovat, että organisaatioiden kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat hienoisessa kasvussa, , ja trendi on ollut nouseva vuodesta 2009 lähtien.

CEO Survey 2014

17th Annual Global CEO Survey

PwC:n seitsemästoista vuosittainen toimitusjohtajatutkimus perustuu 1 344 toimitusjohtajan haastatteluun 68 maassa vuoden 2013 viimeisen vuosineljänneksen aikana. Suomesta tutkimukseen haastateltiin 43 toimitusjohtajaa Suomen suurimmista yrityksistä.

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014

Emerging Trends in Real Estate Europe 2014

PwC:n ja Urban Land Instituten vuosittaisessa tutkimuksessa arvioidaan Euroopan 28 merkittävimmän kaupungin houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Raportti perustuu yli 500 kansainvälisesti tunnetun kiinteistöalan ammattilaisen näkemyksiin.

Global Information Security Survey 2014 Global State of Information Security Survey 2014

Ylin johto panostaa tietoturvaan ja on kehittänyt sitä varten prosesseja ja strategioita. Vastapuoli pysyy kuitenkin kehityksessä mukana, ja uusia tietoturvariskejä yrityksille tuovat muun muassa pilvipalvelut ja mobiiliratkaisut.

Tutustu tutkimussivustoon
 
Transfer Pricing Perspectives Transfer Pricing Perspectives

Siirtohinnoittelu kiinnostaa yhä laajemmin. Lokakuussa 2013 ilmestyneen julkaisun artikkeleissa käsitellään laajasti erilaisia siirtohinnoitteluvaatimuksia ja yritysten haasteita ympäri maailmaa.

Tutustu tutkimussivustoon
 
Low Carbon Economy Index 2013

Low Carbon Economy Index 2013

PwC:n tekemästä vuosittaisesta ilmastotutkimuksesta Low Carbon Economy Index ilmenee, että Hallitustenvälisen ilmastopaneelin (IPCC) vuoteen 2100 budjetoima hiilidioksidipäästömäärä uhkaa ylittyä jo seuraavan 21 vuoden aikana eli vuoteen 2034 mennessä.

Tax transparency

Tax transparency and country-by-country reporting

PwC:n julkaisu verojen globaalista raportoinnista on kattava yhteenveto tämänhetkisistä pakollisista ja vapaaehtoisista raportointivaatimuksista. Lue lisää
 
PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tekemä tutkimus selvittää myynnin menestystekijöiden toteutumista suomalaisissa yrityksissä. Lue lisää
European non-performing loans

Europe's non-performing loans now total more than €1.2 trillion
Putting price on value

Putting price on value

PwC:n tuore tutkimus Putting a price on value on laajin pääomasijoittajien vastuullista sijoittamista kartoittava tutkimus. Vastuullisesta sijoittamisesta käytetään termiä ESG (environmental, social and governance). Tutkimus paneutuu pääomasijoittajien asenteisiin, prosesseihin ja tulevaisuuden näkemyksiin ESG-kysymyksissä.

Global wage projections 2013

Global wage projections

PwC UK on syyskuussa 2013 julkaisemassaan raportissa Global wage projections to 2030 arvioinut palkkatason kehittymistä tietyissä kehittyvissä ja kehittyneissä maissa. Raportissa palkkaerojen arvioidaan olennaisesti kaventuvan kehittyvien ja kehittyneiden maiden välillä. Lue lisää
 
13th PwC Annual Global Power & Utilities Survey

13th PwC Annual Global Power Utilities Survey

Energia-ala on haasteiden edessä; 94 % energia-alan johtajista näkee, että energia-alan liiketoimintamallit tulevat kokemaan merkittäviä muutoksia. Lue lisää

CDP 2013

Carbon Disclosure Project 2013

PwC:n ja CDP:n julkaisemasta CDP Global 500 Climate Change 2013 -raportista selviää, että maailman 500 suurimmasta yrityksestä 50 päästövaikutuksiltaan merkittävintä tuottaa lähes kolme neljäsosaa tämän yritysjoukon 3,6 miljardin tonnin kasvihuonepäästöistä.

Global innovation survey

Breakthrough innovation and growth

Innovatiivisimmat yritykset odottavat yli 60 prosentin kasvua seuraavien viiden vuoden aikana, selviää PwC:n tuoreesta kansainvälisestä tutkimuksesta. Fokus on siirtynyt tuoteinnovaatioista uusien palveluiden kehittämiseen, uusiin liiketoimintamalleihin ja kumppaneiden kanssa yhdessä tarjottaviin ratkaisuihin sekä entistä sitouttavamman asiakaskokemuksen tuottamiseen. Lue lisää
 
Insurance Banana Skins 2013

Insurance Banana Skins 2013

Kesällä 2013 julkaistun tutkimuksemme mukaan uusien kansainvälisten ja paikallisten säännösten aalto muodostaa suurimman riskin vakuutusalalle. Tulokset  perustuvat 54 eri maasta olevien 662 vastaajan näkemyksiin merkittävimmistä riskeistä seuraavan 2–3 vuoden sisällä.

Shifting the balance

Shifting the balance from direct to indirect taxes

Maailmanlaajuinen painotuksen muuttuminen välittömistä veroista välillisiin johtaa vääjäämättä uusiin haasteisiin yrityksissä. Osa haasteista on teknisiä ja verojen sekä riskien hallintaan liittyviä, osa puhtaasti liiketaloudellisia.

Global Entertainment and Media Outlook 2013–2017
 

Global Entertainment and Media Outlook 2013–2017

Julkaisu sisältää yksityiskohtaisen analyysin ja ennusteen 13 viihde- ja media-alan pääsegmentistä 50 maassa.

Smart implementation: Reining in the risk and cost of regulatory change in banking

Smart implementation: Reining in the risk and cost of regulatory change in banking

Pankkialalla on käynnissä ennennäkemätön sääntelyuudistusten aalto. Kasvava sääntely ja niihin liittyvät ohjeet ja vaatimukset monimutkaistavat tilannetta entisestään, ja muutokset tulevat kestämään vielä vuosia. Tiukentuvasta sääntelystä johtuen pankit joutuvat uudelleen miettimään koko ansaintamalliansa ja pakolliset uudistukset vievät huomattavan osan vuotuisista muutosbudjeteista. 

2013 State of the Internal Audit Profession Study 2013 State of the Internal Audit Profession Study

Maaliskuussa 2013 julkaistun tutkimuksen mukaan sisäinen tarkastus on astumassa uuteen aikaan, jossa sekä mahdollisuudet että vaatimukset ovat kasvussa. Julkaisu tarkastelee sisäisen tarkastuksen trendejä ja osoittaa sisäisen tarkastuksen olevan uusien haasteiden, vaatimusten ja mahdollisuuksien ristipaineessa. Selvityksen mukaan sisäinen tarkastus voi edesauttaa yritysten menestystä uudenlaisella otteella.

Resetting the deals compass Resetting the compass: How high growth market buyers are moving M&A in a new direction

Maaliskuussa 2013 ilmestyneen raportin mukaan nopeasti kasvavien markkinoiden kuten Kiinan ja Intian lisääntyneet investoinnit luovat uutta dynamiikkaa fuusioiden ja yritysostojen kypsille markkinoille (M&A-markkinat). Nopeasti kasvavien markkinoiden kypsille markkinoille kuten Yhdysvaltoihin tai Eurooppaan kohdistuneet yrityskaupat muodostavat vasta 5,3 prosenttia kansainvälisistä ja 1,5 prosenttia kaikista maailman yrityskaupoista, mutta luvut ovat kasvussa.

SEPA Readiness Thermometer SEPA Readiness Thermometer - State of play with one year to go

PwC tutki eurooppalaisten yritysten valmiuksia euromaksualueen yhtenäistymiseen haastattelemalla 293 yritystä. Kysely osoitti, että vaadittujen toimenpiteiden laajuus ei ole vielä selvinnyt monelle yritykselle, vaikka SEPAn siirtymiseen on enää alle vuosi aikaa.

Equity sans frontieres – trends in cross-border IPOs Equity sans frontieres – trends in cross-border IPOs

PwC:n ja Baker & McKenzien raportissa kartoitetaan valtioiden rajat ylittäneitä listautumisanteja kuluneen kymmenen vuoden ajalta. Raportin mukaan rajat ylittävät listautumisannit muodostivat kymmenen vuoden aikana yhdeksän prosenttia kaikkien listautumisantien kokonaismäärästä, ja 13 prosenttia (220 miljardia dollaria) listautumisantien maailmanlaajuisesti keräämästä pääomasta. Raportissa esitetyt trendit perustuvat 200 asiantuntijahaastatteluun sekä PwC:n analyysiin Bloombergin ja Dealogicin tarjoamasta kansainvälisestä markkinadatasta.

Global Supply Chain Survey 2013

Global Supply Chain Survey 2013

Epätasaiset, luonnonkatastrofien aiheuttamien katkosten jaksottamat makrotalouden syklit ovat tehneet toimitusketjun johtamisesta tärkeämpää ja samalla haastavampaa kuin koskaan, selviää PwC:n tutkimuksesta. Tutkimusta varten haastateltiin 503 toimitusketjusta vastaavaa johtajaa lukuisilta eri toimialoilta Euroopassa, Pohjois-Amerikassa ja Aasiassa. Lue lisää
 
Tax policy & administration: Global trends

Tax policy & administration: Global trends

PwC:n vuosittainen julkaisu valottaa niitä periaatteita ja tapoja, joilla hallitukset eri maissa muokkaavat verotustaan.
Total Tax Contribution

Total Tax Contribution - Surveying The Hundred Group 
Assurance today and tomorrow

Assurance today and tomorrow

PwC:n teettämän kansainvälisen asiantuntijakyselyn mukaan tilintarkastus ja tilintarkastajien asiantuntijalausunnot vaikuttavat merkittävästi sijoittajien päätösten taustalla. Tilintarkastuksiin kaivattaisiin kuitenkin uudistumista jotta ne säilyttäisivät keskeisen asemansa luotettavana, arvostettuna ja päätöksentekoon olennaista tietoa tarjoavana tukena myös tulevaisuudessa. Lue lisää