Julkaisuja

   
PwC:n yritysvastuubarometri 2015

PwC:n yritysvastuubarometri 2015

PwC:n vuosittainen yritysvastuubarometri, laajin suomalaisyritysten yritysvastuuta kartoittava tutkimus, luo katsauksen suomalaisten yritysten yritysvastuuseen. Tulokset osoittavat, että kuilu edelläkävijöiden ja paikallaan polkijoiden välillä on kasvanut. Lue lisää

Insurance Banana Skins 2015

Insurance Banana Skins 2015

Vakuutusalan riskejä kartoittavassa tutkimuksessa kärkeen nousivat niin globaalisti kuin Suomessakin sääntely, yleinen taloudellinen tilanne ja korkotaso. Lue lisää

Power and utilities survey 2015

Global Power & Utilities Survey 2015

Tutkimuksemme energiayhtiöiden tilasta osoittaa, että yritykset odottavat toimialan joutuvan suurten muutosten kouriin lähivuosikymmenten aikana. Käynnissä oleva myllerrys kumpuaa toimintatavoissa, teknologiassa ja asiakaskäyttäytymisessä tapahtuvasta kehityksestä. Lue lisää

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla 2015

Markkinariskipreemio Suomen osakemarkkinoilla

Markkinariskipreemio-odotusten keskiarvo on huhti–toukokuussa 2015 tekemämme selvityksen mukaan 5,8 prosenttia. Vastaajista 30 % arvioi markkinariskipreemion nousseen joko selvästi tai jonkin verran viimeisen kahden vuoden aikana. Lue lisää

Tax function of the future

Reshaping the Tax Function of the Future

PwC:n ennusteen mukaan verotoimintojen rooli tulee muuttumaan verotuksen raportoinnista keskeiseksi tekijäksi yritysten strategioiden toteuttamisessa. Lue lisää

Global entertainment and media outlook 2015–2019

Global entertainment and media outlook 2015–2019

Viihde- ja media-alan liikevaihdolle ennustetaan maailmanlaajuisesti 5,1 %:n vuotuista kasvua seuraavan viiden vuoden aikana. Mainonnan kasvun ajureina toimivat mobiili- ja videomainonta. Lue lisää

Western Europe aligned on tax treatment of Family Business transfer

Western Europe aligned on tax treatment of Family Business transfer

Keväällä 2015 julkaistussa tutkimuksessa vertailtiin sukupolvenvaihdosten verokohtelua Euroopassa erityisesti lahja- ja perintöverotuksen osalta. Selvityksessä mukana olevat maat ovat Belgia, Englanti, Hollanti, Ranska, Ruotsi, Saksa, Suomi ja Sveitsi. Lataa tutkimus

Bridging the gap: Aligning the Responsible Investment interests of Limited Partners and General Partners

Bridging the gap: Vastuullinen sijoittaminen pääomasijoittamisen kentässä

PwC:n tuoreessa tutkimuksessa selvitettiin pääomasijoittajien näkemyksiä vastuullisesta sijoittamisesta. Tuloksista selviää mm., että 70 % kyselyyn vastanneista institutionaalisista sijoittajista jättää sijoittamatta ns. ESG-syiden takia. Lue lisää

Internal audit profession study

2015 State of the Internal Audit Profession Study

Sisäisen tarkastuksen tilaa ja kehityshaasteita käsittelevässä selvityksessä löydettiin neljä tekijää, joiden perusteella merkittävää lisäarvoa liiketoiminnalle tuottavat sisäisen tarkastuksen toiminnot erottautuvat muista. Lue lisää

2014 CEO Study

2014 study of CEOs, governance, and success

Strategy&:n tuoreimmassa globaalissa toimitusjohtajatutkimuksessa pureudutaan yritysten seuraajasuunnitteluun: miten sitä on yritetty kehittää, millaisia tuloksia parannuksilla on saatu ja kuinka paljon huono suunnittelu yrityksille maksaa. Tutkimuksessa oli mukana maailman 2 500 suurinta listayhtiötä. Lue lisää

Collaboration: preserving water through partnering that works

Collaboration: preserving water through partnering that works

OECD ennustaa, että nykytahdilla vesivarojen tarve kasvaa maailmanlaajuisesti 55 % vuoteen 2050 mennessä. Raportissamme tarkastellaan vedestä riippuvaisten yritysten riskejä ja sitä, kuinka yhdessä sidosryhmien kanssa vesivaroja voidaan hallita kannattavasti ja kestävästi. Lue lisää

Corporate Directors Survey

PwC's Annual Corporate Directors Survey

Kesällä 2014 tehdyssä tutkimuksessa amerikkaisyritysten johtajat kertovat näkemyksiään hallitustyöskentelyyn vaikuttavista trendeistä. Lue lisääThe female millennial: A new era of talent

Tutkimus selvittää Y-sukupolven naisten suhtautumista ja asenteita työelämään ja urakehitykseen. Raportin mukaan Y-sukupolven naisille työssä tärkeintä on mahdollisuus edetä. Lue lisää

Total Retail

Total Retail 2015

Verkkoshoppaajien käyttäytymistä ja mieltymyksiä selvittävästä globaalista tutkimuksesta ilmenee, että vähittäiskauppojen toimintaympäristö on nyt haasteellisempi kuin koskaan. Lue lisää

The World in 2050

The World in 2050

Maailman taloudellisen vallan painopiste jatkaa siirtymistään poispäin kehittyneistä talouksista kuten Pohjois-Amerikka, Länsi-Eurooppa ja Japani. Lue lisää

Global CEO Survey

Global Annual CEO Survey

Toimitusjohtajien usko maailmantalouden kasvuun seuraavan vuoden aikana on laskenut kansainvälisesti. Suomalaisjohtajat ovat kollegoitaan optimistisempia globaalin talouden suhteen, mutta usko Suomen talouden kasvuun on koetuksella. Lue lisää
 

Emerging Trends in Real Estate Europe 2015

Emerging Trends in Real Estate Europe 2015

Vuosittain tehtävässä tutkimuksessa arvioidaan Euroopan merkittävimpien kaupunkien houkuttelevuutta kiinteistösijoituskohteina. Listan kärjessä ovat Berliini ja Dublin. Monet taantumasta pahoin kärsineet kaupungit ovat tehneet listalla vahvan nousun. Helsingin sijoitus on 17. Lue lisää
 

The 2014 Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success

The 2014 Global Innovation 1000: Proven paths to innovation success

Strategy&:n tutkimus luotaa tutkimus- ja kehitystoiminnan trendejä ja antaa tietoa johdon näkemyksistä siihen, miten innovointi on muuttunut ja mitä se on tulevaisuudessa. Lue lisää

 

Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

Gut & gigabytes: Capitalising on the art & science in decision making

Tutkimuksessa selvitettiin, mitkä ovat tärkeimpiä strategiaan vaikuttavia päätöksiä ja mikä on datan ja analytiikan vaikutus niihin. Tuloksista ilmenee mm., että hyödyntämällä dataa ja analytiikkaa tasapainoisesti voidaan tehdä päätöksiä, jotka tuovat yritykselle kilpailuetua. Lue lisää

 

Top performing HR teams

HR: Delivering more for less: What sets top performers apart?

HR:ltä odotetaan samanlaista palvelukykyä kuin organisaation ulkopuolelle suuntautuvilta toiminnoilta. Tämä asettaa tiukat vaatimukset niin HR:n omille järjestelmille kuin resursoinnille ja sen suunnitelmallisuudelle. Raportissamme HR-johtajat kertovat, mitkä tekijät erottavat parhaiten menestyvät HR-tiimit muista. Lue lisää
 
Global Family Business Survey 2014

Global Family Business Survey 2014

Yhä useampi perheyrittäjä on sitä mieltä, että perheyritysten toimintaa pitää ammattimaistaa sekä yritystoiminnan että perheen toiminnan osalta. Muun muassa tämä ilmenee PwC:n kansainvälisestä perheyritystutkimuksesta, johon haastateltiin lähes 2 400 yrittäjää 40 maasta. Lue lisää

The Future of Work - A journey to 2022

The Future of Work - A journey to 2022

Kansainvälisen kyselyn tulosten perusteella ennustettiin, minkälaista työ on tulevaisuudessa ja minkälaisissa organisaatioissa ihmiset haluavat työskennellä. Lue lisää
 

NextGen Survey

Bridging the gap: Handing over the family business to the next generation

Huhtikuussa 2014 julkaistu tutkimus keskittyy perheyritysten sukupolvenvaihdoksiin: kuinka perhevetoiset yritykset suunnittelevat sukupolvenvaihdosten tekemistä, mitä mieltä seuraava sukupolvi on asiasta ja millaisia haasteita on edessä. Lue lisää

Banking Banana Skins 2014

Banking Banana Skins 2014

CSFI:n yhteistyössä PwC:n kanssa toteuttaman tutkimuksen mukaan sääntely ja poliittinen väliintulo koetaan pankkialan suurimmiksi riskeiksi. Lue lisää
 

Patent box and technology incentives

Patent box and technology incentives: Tax and financial reporting considerations

Julkaisussa käsitellään eri maiden lähestymistapaa IPR-kannustimiin ja annetaan ohjeita siihen, miten kannustimet tulee ottaa huomioon raportoinnissa. Lataa julkaisu

Adapt to Survive

Adapt to Survive

Tutkimuksessa analysoitiin organisaatioiden tarpeiden ja henkilöstön osaamisen yhteensopivuutta. Tulokset osoittavat, että huono osaamisen mukauttaminen maksaa miljardeja dollareita menetettynä lisätuottavuutena ja turhina rekrytointikuluina. Tuloksista selviää myös, mitkä maat ovat muita edellä osaamisen ja organisaatioiden tarjoamien mahdollisuuksien kohtaamisissa. Lue lisää

Real Estate 2020

Real Estate 2020 – Building the Future

Julkaisussa esitellään laajasti kiinteistöalan toimintaympäristöön vaikuttavia tulevia muutoksia ja selvitetään, miten alan toimijat voivat varautua muutoksiin ja kääntää tulevat haasteet kilpailuedukseen. Lue lisää

Next generation diversity

Next generation diversity – Developing tomorrow’s female leaders

Julkaisussa käsitellään Y-sukupolven naisten arvostuksia työelämässä ja annetaan vinkkejä työnantajille naisten urakehityksen tukemiseen. Lue lisää

Global Economic Crime Survey 2014

Global Economic Crime Survey 2014 

PwC:n maailmanlaajuiseen taloudellisia väärinkäytöksiä käsittelevään tutkimukseen yli 5 000 henkilöä 95 eri maasta. Tulokset kertovat, että organisaatioiden kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat hienoisessa kasvussa, , ja trendi on ollut nouseva vuodesta 2009 lähtien.

PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tutkimus myynnin menestystekijöistä

PwC Suomen tekemä tutkimus selvittää myynnin menestystekijöiden toteutumista suomalaisissa yrityksissä. Lue lisää
Assurance today and tomorrow

Assurance today and tomorrow

PwC:n teettämän kansainvälisen asiantuntijakyselyn mukaan tilintarkastus ja tilintarkastajien asiantuntijalausunnot vaikuttavat merkittävästi sijoittajien päätösten taustalla. Tilintarkastuksiin kaivattaisiin kuitenkin uudistumista jotta ne säilyttäisivät keskeisen asemansa luotettavana, arvostettuna ja päätöksentekoon olennaista tietoa tarjoavana tukena myös tulevaisuudessa. Lue lisää