Vastuullisuus osana kestävää kehitystä

Vastuullisuutemme pohjautuu liiketoimintastrategiaan, olennaiseksi tunnistettuihin yritysvastuun teemoihin sekä globaalin PwC-ketjun yritysvastuustrategiaan.

Haluamme olla toimialamme paras yhtiö vastuullisuusasioissa. Sen vuoksi asetamme toiminnallemme kunnianhimoiset vastuullisuustavoitteet, joiden toteutumisesta raportoimme vuosittain. Keskitämme toimintamme kaikkein olennaisimpiin asioihin ottaen huomioon myös PwC-ketjun kansainvälisiä tavoitteita.

Olennaisimmat yritysvastuun asiat ovat pysyneet samoina jo usean vuoden ajan. Niitä ovat vastuullisuus liiketoiminnassamme sekä vastuullisuus henkilöstöä ja tasa-arvoa koskevissa asioissa.

Lisäksi suuntaamme työtämme PwC-ketjun kahdelle vastuullisuuden painopistealueelle: yhteiskunnalliseen osallistumiseen sekä ympäristövaikutusten hallintaan. Näistä kaikista muodostuu yritysvastuumme neljä teema-aluetta.

Oman toimintamme yritysvastuulle laadimme useampivuotisen ohjelman, jonka johtoryhmä hyväksyy. Ohjelma kohdentuu valituille neljälle teema-alueelle, ja sen tarkoitus on myös tukea liiketoimintaamme ohjaavaa strategiaa. Lisäksi meillä on erillinen monimuotoisuus- ja tasa-arvosuunnitelma.

Yritysvastuukatsauksessamme kerromme lisää tavoitteistamme ja saavutuksistamme.

Tutustu yritysvastuukatsaukseemme tilikaudelta 2023

Tietoa raportointiperiaatteistamme

 

Yritysvastuuohjelmamme neljä painopistealuetta

PwC:n yritysvastuuohjelman neljä painopistealuetta

Yritysvastuun tavoitteemme vuoteen 2024 ulottuvalla strategiakaudellamme

Vastuullinen liiketoiminta

 1. Kehitämme ja kasvatamme entisestään yritysvastuun raportointiin ja varmennukseen sekä konsultatiivisiin ESG-palveluihin liittyvää osaamistamme. Valmistaudumme mm. kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja EU-taksonomian kehittymiseen, jotta pystymme palvelemaan asiakkaitamme relevantilla osaamisella parhaalla mahdollisella tavalla ajantasaisen kouluttautumisen myötä.
 2. Integroimme ESG-palvelumme entistä kiinteämmin osaksi PwC Suomen neuvontapalveluita, minkä tavoitteena on tarjota parasta palvelua mm. ESG-strategioihin, ilmasto-ohjelmiin ja yritysjärjestelyihin liittyviin ESG-asioihin.
 3. Käynnistämme uuden ESG-dataan ja -analytiikkaan keskittyvän palvelukokonaisuuden, joka yhdistää uudella tavalla PwC:n ESG-, teknologia- ja prosessiosaamisen. Palvelukokonaisuuden avulla asiakkaamme pystyvät vauhdittamaan ESG-strategioiden toimeenpanoa sekä automatisoimaan raportointia luotettavan ja oikea-aikaisen tiedon saamiseksi.
 4. Jatkamme koko henkilöstömme ESG-tietoisuuden ja -osaamisen lisäämistä.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 39–41 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

 

Henkilöstö ja monimuotoisuus

 1. Jatkamme henkilöstön digi- ja dataosaamisen kehittämistä läpi organisaation. Tavoittelemme sekä entistä parempaa asiakaspalvelua että lisääntyvää työtyytyväisyyttä uusien työtapojen myötä.
 2. Vahvistamme esihenkilöiden roolia yhteisten tavoitteiden ja koulutusten avulla, jotta esihenkilöt voivat tukea tiimiään ja tunnistaa erilaiset haasteet varhaisessa vaiheessa.
 3. Kannustamme koko henkilökuntaa osallistumaan koulutuskokonaisuuteen, joka pyrkii entistä inklusiivisemman ja monimuotoisemman työyhteisön kehittämiseen.
 4. Osana BeWell-hyvinvointiohjelmaamme tarjoamme koko henkilöstöllemme mielen hyvinvointiin keskittyvän valmennuspalvelun.
 5. Jatkamme joustavien työtapojen tukemista.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 27–38 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

Yhteiskunnallinen osallistuminen

 1. Tuemme edelleen vapaaehtoistyön tekemistä. Viestimme tästä mahdollisuudesta mm. koko henkilökunnalle suunnatussa CEO webcastissa. Koronapandemian helpottumisen myötä tavoitteenamme on jatkaa vapaaehtoistyötä taas laajemminmm. vanhusten parissa.
 2. Luomme sopimusoikeudellisen mallin ns. skilled volunteeringin toteuttamiseen, jotta voimme tehdä jatkossa vapaaehtoistyötä myös sellaisessa muodossa, jossa voimme luoda lisäarvoa erityisosaamisellamme.
 3. Osallistumme yhteiskunnalliseen keskusteluun jakamalla näkemyksiä PwC:n eri osaamisalueilta erilaisten tapahtumien, blogien, artikkelien, podcastien ja somen välityksellä.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 42–47 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

 

Ympäristövaikutusten hallinta

 1. Julkaisemme henkilökunnan käyttöön Travel Dashboardin, jonka avulla voi seurata omaa matkustamista lento-, auto- ja taksimatkustuksen osalta. Tavoitteenamme on seurata matkustamisen kehitystä ja päästä sen avulla 2030 Net Zero -tavoitteeseemme.
 2. Tehostamme hankintojen seurantaa, jotta voimme varmistua siitä, että vähintään 50 % palveluiden ja hyödykkeiden toimittajistamme on asettanut omat SBTi-tavoitteensa vuoteen 2025 mennessä.
 3. Julkaisemme aiempaa enemmän tietoa siitä, miten PwC-ketjun kautta maksamamme kompensaatiot hiilidioksidipäästöistämme edistävät luonnon monimuotoisuutta.

Yritysvastuukatsauksemme 2023 sivuilta 20–26 voit lukea, mitä olemme jo tämän osa-alueen osalta saavuttaneet.

Net Zero PwC:llä

Me PwC:llä uskomme, että yritykset ovat avainasemassa ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Yrityksemme olemassa olon tarkoitus on rakentaa luottamusta yhteiskuntaan ja ratkaista merkittäviä ongelmia, mitkä koskevat yhtä lailla myös ilmastoa ja ympäristöä. Olemmekin sitoutuneet Pariisin ilmastosopimuksen kanssa linjassa olevaan tieteellisesti validoituun suunnitelmaan, jonka avulla tulemme saavuttamaan toiminnassamme nollapäästöt.

Sitoudumme omalla toiminnallamme siihen, että voimme mahdollistaa ilmaston lämpenemisen hidastamisen alle 1,5 asteen tavoitteen.

Haluamme myös työskennellä sellaisten yhteistyökumppaneiden kanssa, jotka jakavat saman tahtotilan ilmastonsuojelua kohtaan. Siksi tavoitteenamme on, että vähintään 50 % tavarantoimittajistamme ja käyttämistämme palveluntarjoajistamme sitoutuu tieteellisesti validoituihin suunnitelmiin päästöjen vähentämiseksi vuoteen 2025 mennessä.

Toimiessamme 151 maassa ja palvelemalla asiakkaitamme yli 360 000 asiantuntijan voimin, meillä on ainutlaatuinen mahdollisuus olla edistämässä ilmastoystävällisempää transformaatiota.

Autamme asiakkaitamme kehittämään heidän liiketoimintaa samalla päästöjä vähentäen. Tämä voi pitää sisällään esimerkiksi yritysstrategian uusimista, operatiivisen toiminnan transformaatiota, uusia innovaatioita sekä tutkimus- ja kehitystyötä (R&D), uutta verostrategiaa tai vaikka toimitusketjujen ja logistiikan uudelleenjärjestelyitä.

Olemme tukemassa uudistusta, joka asettaa sidosryhmien tarpeet keskiöön yhdistäen tavoitteet ja toimenpiteet saavuttaaksemme tuloksia, jotka tukevat pitkän aikavälin kestävää kehitystä. Nollapäästöjen tavoittelu on keskeinen osa tätä prosessia. 

Sidosryhmien odotusten kasvaessa organisaatioiden on yhä enemmän raportoitava ympäristö- ja sosiaalivaikutuksistaan ja osoitettava edistymistä. Tämän seurauksena tarvitaan enemmän johdonmukaisia, vertailukelpoisia ESG-standardeja, jotta sijoittajat ja muut sidosryhmät voivat selvästi nähdä, miten yritykset luovat arvoa organisaatiolle ja yhteiskunnalle pitkällä aikavälillä.


Asiantuntijaorganisaationa meillä on korostunut velvollisuus olla tiennäyttäjä myös vastuullisuudessa ja ympäristövaikutusten hallinnassa, jotta voimme olla luotettava asiantuntija asiakkaillemme.

Kati Tammilehto, COO, PwC Suomi

Inklusiivisuus ja monimuotoisuus

PwC:llä pyrimme siihen, että jokainen kokee kuuluvansa joukkoon ja olevansa arvostettu omana itsenään. Rakennamme jatkuvasti yhä inklusiivisempaa, tasa-arvoisempaa sekä yhteenkuuluvutta ja läpinäkyvyyttä vaalivaa kulttuuria. 

Lue lisää

Ota yhteyttä

Kati Tammilehto

Kati Tammilehto

Partner, COO & Sustainability Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8347

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Seuraa ja osallistu