Avoin raportti -kilpailu

Start adding items to your reading lists:
or
Save this item to:
This item has been saved to your reading list.

 

Haluatko nostaa yhdistyksesi tai säätiösi raportoinnin uudelle tasolle?

 

Osallistumalla Avoin raportti -kilpailuun saat kallisarvoista palautetta raportoinnin kehittämiseksi. Hyvällä raportoinnilla voit kasvattaa sidosryhmienne luottamusta.

Mitä suuri yleisö ja sidosryhmät haluavat tietää toiminnasta ja sen rahoituksesta? Vastaako viestintäsi näitä haasteita ja tavoittaako se kohderyhmät? Onko raportointisi hyvän raportointitavan ja esimerkiksi GRI:n suositusten mukaista?

Avoin raportti -kilpailun tavoitteena on kehittää yhdistysten ja säätiöiden raportoinnin avoimuutta ja kohdistaa huomio entistä enemmän kokonaisviestintään.

Avoin raportti 2016 -kilpailun tulos: Suomen UNICEF ja Hämeen Partiopiiri parhaat sidosryhmäraportoijat

 

 

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Toivotamme kilpailuun mukaan kaikki yhdistykset ja säätiöt. Erityisesti odotamme saavamme kilpailijoita niistä yhdistyksistä ja säätiöistä, jotka hankkivat varoja keräyksin, rahoittavat toimintaansa avustuksin tai jakavat apurahoja ja palkintoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Osallistuminen kilpailuun on maksutonta.

Arvioinnin kohde

Vuonna 2017 pidetyssä kilpailussa arvioinnin kohteena olivat vuodelta 2016 laaditut julkiset raportit, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan sidosryhmilleen. Raportti voi olla nimeltään esimerkiksi vuosikertomus tai vuosikatsaus, tilinpäätös tai toimintakertomus. Arvioinnissa huomioidaan raportointi myös nettisivuilla ja muissa kanavissa.

Kilpailun teemat vuonna 2017

Erityisenä teemana kilpailussa oli kokonaisviestintä: Onko netissä ja somessa tapahtuva viestintä johdonmukaista vuosikertomuksen ja lukujen kanssa ja tukeeko vuosikertomusraportointi yhdistyksen tai säätiön yleistä viestiä toiminnan tavoitteista ja toiminnan aikaansaannoksista.

Vastuulliseen raportointiin kiinnitettiin myös erityishuomioita. Sidosryhmien erilaiset toiveet on hyvä huomioida ulkoisessa raportoinnissa. Huomion kiinnittäminen vastuulliseen raportointiin on ensiarvoisen tärkeää, koska maineen kolhiintumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset.

Raportista tulisi riittävässä määrin käydä ilmi toiminnan lisäksi myös toiminnan rahoitus ja yhdistyksen tai säätiön taloudellinen asema.

Palkinto

Kilpailun palkintona on positiivinen julkisuus ja 15 000 euroa. Palkintosumma jaetaan kilpailusarjojen voittajien kesken. Julkaisemme ainoastaan niiden osallistujien nimet, jotka yltävät kunniamaininnoille ja palkintosijoille.

Raportin sisällöstä on myös mahdollista saada arvokasta palautetta kokeneilta asiantuntijoiltamme sekä kilpailun raadilta.

Kilpailusarjojen voittajaraportit valitaan PwC:n yhdistys- ja säätiöpalveluiden sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntijoiden laatiman ja kilpailun raadin vahvistaman kriteeristön perusteella.

Vuonna 2017 raatiin kuuluivat Leena Gyllenbögel, Raimo Hakola, Helene Juhola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Timo Ritakallio.

 

Avoin raportti -kilpailun tulokset vuosilta 2005–2017

 

Osallistuminen Avoin raportti -kilpailuun on auttanut meitä kehittämään raportointiamme ja olemme saaneet siitä kiitosta sidosryhmiltämme. Jäsenmäärämme on kasvanut ja onpa työmme raportoinnin eteen tuonut menestystä myös itse Avoin raportti -kilpailussa!

Panu Räsänen, talousjohtaja, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

 

Ohjeita hyvään raportointiin:

  • Kerro toiminnan tarkoitus ja päämäärät sekä toimintaa ohjaavat arvot.
  • Kerro, miten toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet raportointijaksolla.
  • Kerro selkeästi, miten toiminta on rahoitettu ja miten varat on käytetty.
  • Yhdistä toiminnan ja rahoituksen kuvaus tilinpäätöksen lukuihin.
  • Esitä tuloksen muodostuminen riittävän yksinkertaisesti.
  • Mieti kenelle kirjoitat. Huomioi sidosryhmien eri tarpeet ja keskity olennaisiin asioihin.
  • Kirjoita selkeästi ja yksinkertaisesti niin, että kaikki ymmärtävät.
  • Käytä graafeja, taulukoita ja tunnuslukuja apuna.
  • Havainnollista tekstiä kuvituksella.
  • Huolehdi raportin saatavuudesta esimerkiksi internetsivuilla.

 

Contact us

Petter Lindeman
Audit and assurance
puh. +358 (0)20 787 7255
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu