Avoin raportti -kilpailu

 

Haluatko nostaa yhdistyksesi tai säätiösi raportoinnin uudelle tasolle? Osallistumalla Avoin raportti -kilpailuun saat kallisarvoista palautetta raportoinnin kehittämiseksi. Hyvällä raportoinnilla voit kasvattaa sidosryhmienne luottamusta.

 

Mitä suuri yleisö ja sidosryhmät haluavat tietää toiminnasta ja sen rahoituksesta? Vastaako viestintäsi näitä haasteita ja tavoittaako se kohderyhmät? Onko raportointisi hyvän raportointitavan ja esimerkiksi GRI:n suositusten mukaista?

Avoin raportti -kilpailun tavoitteena on kehittää yhdistysten ja säätiöiden raportoinnin avoimuutta ja kohdistaa huomio entistä enemmän kokonaisviestintään.

Ilmoittautuminen Avoin raportti 2016 -kilpailuun on päättynyt. Tulokset julkistetaan marraskuussa 2017.

 

 

Kenelle kilpailu on tarkoitettu?

Toivotamme kilpailuun mukaan kaikki yhdistykset ja säätiöt. Erityisesti odotamme saavamme kilpailijoita niistä yhdistyksistä ja säätiöistä, jotka hankkivat varoja keräyksin, rahoittavat toimintaansa avustuksin tai jakavat apurahoja ja palkintoja yleishyödyllisiin tarkoituksiin. Osallistuminen kilpailuun on maksutonta.

Arvioinnin kohde

Arvioinnin kohteena ovat vuodelta 2016 laaditut julkiset raportit, joiden avulla yhdistys tai säätiö raportoi toiminnastaan ja taloudestaan sidosryhmilleen. Raportti voi olla nimeltään esimerkiksi vuosikertomus tai vuosikatsaus, tilinpäätös tai toimintakertomus. Arvioinnissa huomioidaan raportointi myös nettisivuilla ja muissa kanavissa.

Kilpailun teemat vuonna 2017

Erityisenä teemana kilpailussa on kokonaisviestintä: Onko netissä ja somessa tapahtuva viestintä johdonmukaista vuosikertomuksen ja lukujen kanssa ja tukeeko vuosikertomusraportointi yhdistyksen tai säätiön yleistä viestiä toiminnan tavoitteista ja toiminnan aikaansaannoksista.

Vastuulliseen raportointiin kiinnitetään myös erityishuomioita. Sidosryhmien erilaiset toiveet on hyvä huomioida ulkoisessa raportoinnissa. Huomion kiinnittäminen vastuulliseen raportointiin on ensiarvoisen tärkeää, koska maineen kolhiintumisella voi olla kauaskantoiset seuraamukset.

Raportista tulisi riittävässä määrin käydä ilmi toiminnan lisäksi myös toiminnan rahoitus ja yhdistyksen tai säätiön taloudellinen asema.

Palkinto

Kilpailun palkintona on positiivinen julkisuus ja 15 000 euroa. Palkintosumma jaetaan kilpailusarjojen voittajien kesken. Julkaisemme ainoastaan niiden osallistujien nimet, jotka yltävät kunniamaininnoille ja palkintosijoille.

Raportin sisällöstä on myös mahdollista saada arvokasta palautetta kokeneilta asiantuntijoiltamme sekä kilpailun raadilta.

Kilpailusarjojen voittajaraportit valitaan PwC:n yhdistys- ja säätiöpalveluiden sekä yhteiskuntavastuuraportoinnin asiantuntijoiden laatiman ja kilpailun raadin vahvistaman kriteeristön perusteella.

Raatiin kuuluvat tänä vuonna Leena Gyllenbögel, Raimo Hakola, Helene Juhola, Johannes Koroma, Heikki Lehmusto ja Timo Ritakallio.

 

Avoin raportti -kilpailun tulokset vuosilta 2005–2015

 

Osallistuminen Avoin raportti -kilpailuun on auttanut meitä kehittämään raportointiamme ja olemme saaneet siitä kiitosta sidosryhmiltämme. Jäsenmäärämme on kasvanut ja onpa työmme raportoinnin eteen tuonut menestystä myös itse Avoin raportti -kilpailussa!

Panu Räsänen, talousjohtaja, Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry

 

Ohjeita hyvään raportointiin:

  • Kerro toiminnan tarkoitus ja päämäärät sekä toimintaa ohjaavat arvot.
  • Kerro, miten toiminnan tavoitteet ovat toteutuneet raportointijaksolla.
  • Kerro selkeästi, miten toiminta on rahoitettu ja miten varat on käytetty.
  • Yhdistä toiminnan ja rahoituksen kuvaus tilinpäätöksen lukuihin.
  • Esitä tuloksen muodostuminen riittävän yksinkertaisesti.
  • Mieti kenelle kirjoitat. Huomioi sidosryhmien eri tarpeet ja keskity olennaisiin asioihin.
  • Kirjoita selkeästi ja yksinkertaisesti niin, että kaikki ymmärtävät.
  • Käytä graafeja, taulukoita ja tunnuslukuja apuna.
  • Havainnollista tekstiä kuvituksella.
  • Huolehdi raportin saatavuudesta esimerkiksi internetsivuilla.

 

Contact us

Anna Lehtinen
Tilintarkastus
puh. +358 (0)40 679 2652
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu