Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Tietosuojakäytäntömme

Tämä käytäntö päivitettiin viimeksi 17.11.2020.

View this page in English

Yhteenveto

PwC on sitoutunut suojelemaan henkilötietojasi. Tämä tietosuojakäytäntö kuvaa, miten ja miksi PwC Suomi käsittelee henkilötietojasi, kuten mitä tietoja keräämme sinusta, mihin käytämme näitä tietoja ja kenelle niitä luovutamme. Tässä tietosuojakäytännössä kerrotaan myös mitä oikeuksia sinulla on omiin tietoihisi liittyen sekä yhteystiedot, josta voit kysyä lisää tietojesi käsittelemisestä. Tätä tietosuojakäytäntöä sovelletaan kaikkiin tilanteisiin, joissa käsittelemme henkilötietoja, riippumatta siitä olemmeko saaneet henkilötiedot suoraan sinulta  tai muulta taholta.

Huomaathan, että kun olet tekemisissä ja/tai kommunikoit jonkun muun kuin PwC Suomen kanssa, tätä tietosuojakäytäntöä ei sovelleta. Jokainen jäsenyhtiö PwC-verkostossa on erillinen oikeushenkilö. Tietojesi osalta  rekisterinpitäjänä toimii tilanteesta riippuen joko yksi tai useampi täällä luetelluista jäsenyhtiöistä. Lisätietoja niistä maista, joissa PwC-jäsenyhtiöt toimivat saat osoitteessa www.pwc.com/structure.

Tässä tietosuojakäytännössä “henkilötiedoilla” tai “henkilökohtaisilla tiedoilla” tarkoitetaan tietosuojalainsäädännön mukaisesti sellaisia tietoja, joiden perusteella sinut voidaan tunnistaa. “Henkilötietojen käsittelyllä” tarkoitetaan puolestaan esimerkiksi henkilötietojen käsittelyä, keräämistä, suojaamista sekä säilyttämistä.

Tekstissä olevista linkeistä pääset yksityiskohtaisempiin kuvauksiin.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitukset

Toimintaamme liittyy keskeisesti henkilötietojen käsittely erilaisia tarkoituksia varten, kuten

 • asiakas- ja markkinointirekisterin hallinta ja niissä olevien tietojen käsittely
 • sidosryhmien henkilötietojen käsittely
 • lakisääteisten velvoitteiden täyttäminen, kuten asiakkaidemme tuntemisvelvollisuuteen ja rahanpesun estämiseen liittyvä käsittely
 • asiantuntijapalveluiden tarjoamisen yhteydessä tapahtuva käsittely
  • Käytäntömme mukaisesti keräämme henkilötietoja asiantuntijapalveluiden yhteydessä vain siinä laajuudessa kun se on tarpeellista sovittuun tarkoitukseen. Pyydämme asiakkaitamme jakamaan henkilötietoja meille vain siinä laajuudessa kuin se on tarpeellista näihin tarkoituksiin. Asiantuntijapalveluiden sisällöstä riippuen käsittelemme henkilötietoja joko rekisterinpitäjän tai henkilötietojen käsittelijän roolissa.
 • työnhakijoiden tietojen käsittely rekrytointitarkoituksia varten
 • työntekijöiden tietojen käsittely työsuhteisiin liittyvien velvoitteidemme hoitamista varten
 • alumnien henkilötietojen käsittely alumnitoimintamme yhteydessä
 • laatu- ja riskienhallintakontrollien suorittaminen
 • liiketoimintamme ja palvelujemme kehittäminen
 • ymmärtääksemme, miten ihmiset käyttävät Verkkosivustojamme sekä Verkkosivustojemme ominaisuuksia ja toimintoja parantaaksemme käyttäjäkokemusta
 • mihin tahansa muihin tarkoituksiin, joihin annoit tietojasi PwC:lle.

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet

Henkilötietojen käsittelyn oikeusperusteet ovat seuraavia:

 • oikeutettu etumme tietojen ja palvelujen tehokkaaseen tuottamiseen sinulle
 • oikeutettu etumme liiketoimintamme tehokkaaseen ja lainmukaiseen toimintaan sekä asiakkaidemme oikeutetun edun mukaisten oikeuksien toteuttaminen kun tarjoamme heille asiantuntijapalveluitamme (jos nämä eivät ole ristiriidassa oikeuksiesi kanssa)
 • oikeutettu etumme kehittää ja parantaa liiketoimintamme ja palveluitamme, sekä kehittää PwC:n teknologioita (jos nämä eivät ole ristiriidassa oikeuksiesi kanssa)
 • täyttää meitä koskevat lakien ja säädösten mukaiset velvollisuudet (esimerkiksi niissä asiantuntijapalveluissa, joissa lainsäädäntö edellyttää palvelun tuottamisen tapahtuvan tietyllä tavalla tai tilanteissa, joissa olemme velvollisia tunnistamaan asiakkaamme)
 • suorittaa välillämme olevan sopimuksen mukaiset tai käyttöehtojen mukaiset velvollisuutemme
 • kun olet suostunut henkilötietojesi käsittelyyn tiettyä tarkoitusta varten, jos muuta perustetta käsittelylle ei ole.

Henkilötietojen siirto

Kansainväliset siirrot

Koska PwC on maailmanlaajuinen verkosto, jolla on jäsenyhtiöitä ympäri maailmaa, henkilötietojasi saatetaan siirtää ja säilyttää sen maan ulkopuolella, jossa oleskelet. Tähän sisältyvät Euroopan talousalueen (ETA) ulkopuoliset maat sekä maat, joissa ei ole henkilötietoja erityisesti suojaavia lakeja. Siirto EU/ETAn ulkopuolelle tulee tapahtumaan vain

 • vastaanottajalle, joka sijaitsee maassa, joka tarjoaa riittävän suojan tason henkilötiedoillesi, ja/tai
 • sellaisen sopimuksen alaisena, joka täyttää EU:n vaatimukset henkilötietojen siirrolle tietojenkäsittelijöille ja rekisterinpitäjille EU- ja ETA-alueen ulkopuolella, kuten Euroopan komission hyväksymät mallisopimuslausekkeet.

Siirrot muille PwC:n jäsenyhtiöille

Saatamme jakaa henkilötietoja muiden PwC:n jäsenyhtiöiden kanssa tässä tietosuojakäytännössä kuvattuja tarkoituksia varten. Esimerkiksi asiantuntijapalveluiden tarjoamisen yhteydessä saatamme jakaa tietoja muille PwC:n jäsenyhtiöille, jotka osallistuvat palveluiden tarjoamiseen.

Ulkopuoliset palveluntarjoajat

Saatamme jakaa henkilötietoja ulkopuolisille palveluntarjoajille. Nämä palveluntarjoajat tukevat PwC-jäsenyhtiöitä niiden tarjotessa palveluitaan ja auttavat meitä hallinnoimaan IT-järjestelmiämme, mukaan lukien tuki- ja tietopalvelut. Esimerkkinä ulkopuolisesta palveluntarjoajasta, jota saatamme käyttää, on pilvipalveluiden tarjoaja. Tiedot sijaitsevat turvallisissa datakeskuksissa eri puolilla maapalloa, ja henkilötietojasi voidaan tapauksesta riippuen käsitellä missä tahansa niistä. 

Edellä mainitut ulkopuoliset palveluntarjoajat voivat käyttää omia alihankkijoitaan, joilla on pääsy henkilötietoihin (alikäsittelijät). Toimintaperiaatteeseemme kuuluu, että käytämme vain sellaisia ulkopuolisia palveluntarjoajia, jotka ovat sitoutuneet ylläpitämään riittävää turvallisuuden ja luottamuksellisuuden tasoa, prosessoimaan henkilötietoja vain PwC:n ohjeistamalla tavalla sekä valvomaan, että samat velvollisuudet koskevat heidän alikäsittelijöitään. 

Muu luovuttaminen

Saatamme siirtää tai luovuttaa keräämiämme henkilötietoja ulkopuolisille sopimustahoille, alihankkijoille ja/tai näiden tytär- ja osakkuusyhtiöille. Nämä kolmannet tahot tukevat PwC-verkostoa palveluiden tarjoamisessa ja auttavat IT-järjestelmien hallinnoinnissa sekä niihin liittyvissä tuki- ja neuvontapalveluissa. Esimerkkeinä ulkopuolisista sopimustahoista ovat käyttämämme pilvipalvelut sekä verkkosivujen hallinnointi ja ylläpito. 

Saatamme luovuttaa henkilötietojasi kolmansille osapuolille myös seuraavissa tilanteissa:

 • kun sitä itse nimenomaisesti pyydät
 • kun toimitamme julkaisuja tai materiaalia sinun pyynnöstäsi
 • kun olemme mukana järjestämässä kolmannen osapuolen isännöimiä tapahtumia
 • kun meitä velvoittavat säännökset vaativat tätä
 • tässä tietosuojakäytännössä muuten esitetyn mukaisesti.

Saatamme myös luovuttaa henkilötietojasi viranomaisille sekä ammatillisten elinten ja muiden kolmansien osapuolien käyttöön, kuten sovellettava laki tai säädökset vaativat ja/tai edellyttävät. Tähän sisältyy tietojen luovuttamista Suomen rajojen ulkopuolelle. PwC saattaa myös tarkistaa ja käyttää henkilötietojasi määrittääkseen, onko luovuttaminen vaadittua ja sallittua.

Henkilötietojen turvallisuus

Noudatamme yleisesti hyväksyttyjä teknologiastandardeja ja tietoturvatoimia suojellaksemme henkilötietoja tuhoamiselta, häviämiseltä, muuttamiselta, luvattomalta luovuttamiselta tai väärinkäytöltä. Vain valtuutetuille henkilöille annetaan pääsy henkilökohtaisesti tunnistettaviin tietoihin, joita käsittelemme  ja tällaiset henkilöt ovat sitoutuneet ylläpitämään näiden tietojen luottamuksellisuutta.

Vaikka käytämme asianmukaisia tietosuojatoimenpiteitä saatuamme henkilötietosi, tietojen lähetys internetin välityksellä (mukaan lukien sähköposti) ei koskaan ole täysin turvattua. Pyrimme suojaamaan henkilötietojasi, mutta emme voi taata meille tai meiltä lähetettyjen tietojen turvallisuutta.

Henkilötietojen säilyttäminen

Säilytämme käsittelemiämme henkilötietoja niin kauan kuin tarvitsemme niitä, ottaen huomioon ne tarkoitukset, joita varten ne kerättiin, tai kuten tietosuojalainsäädännössä tai muussa erityislainsäädännössä edellytetään.

Markkinointi

Lähetämme sinulle markkinointimateriaalia vain, jos meillä on jokin yllä kuvattu henkilötietojen käsittelyn oikeudellinen peruste markkinointimateriaalin lähettämiseen.

Jos teet jonkin tilauksen, saat automaattisia sähköposteja, kun sisältöä päivitetään. Jos päätät tilata uutiskirjeitä, saat ne sähköposteina. Jos valitset kiinnostavia aihealueita, kuten jotkin toimialat, voit saada sähköpostiviestintää, joka liittyy näihin valitsemiisi aiheisiin.

Jos ryhdyt rekisteröityneeksi käyttäjäksi, saatamme ottaa sinuun yhteyttä sähköpostitse ja lähettää markkinointiviestejä aiheista, joiden uskomme kiinnostavan sinua. Saatamme lähettää sähköposteja ja markkinointiviestintää itse tai yhdessä toisen organisaation kanssa, jonka kanssa toimimme yhteistyössä.

Säilytämme yhteystietosi (kuten postituslistatiedot) kunnes peruutat tilauksen tai pyydät kyseisten tietojen poistamista. Jos haluat poistaa nimesi postituslistalta, saatamme säilyttää tietyt rajoitetut tiedot sinusta, jotta voimme noudattaa pyyntöäsi.

Oikeutesi tietojasi koskien

Sinulla on oikeus

 • pyytää kopiota henkilötiedoista, joita meillä on sinusta
 • pyytää, että päivitämme henkilötietoja, joita meillä on sinusta, tai korjaamme henkilötietoja, jotka ovat mielestäsi virheellisiä tai epätäydellisiä
 • pyytää, että poistamme henkilötietoja, joita meillä on sinusta, tai rajoitamme tapaa, jolla käytämme henkilötietoja
 • kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi
 • peruuttaa suostumuksesi henkilötietojesi käsittelyyn meidän toimestamme (siinä määrin, kuin tällainen käsittely perustuu suostumukseen ja suostumus on ainoa sallittu peruste käsittelylle).

Jos et halua saada sähköposteja tai markkinointiviestintää meiltä, voit milloin tahansa kieltää markkinointiviestinnän saamasi viestin lopussa olevasta linkistä tai ottaa meihin yhteyttä ja pyytää meitä lopettamaan tällainen viestintä. Jos haluat peruuttaa vain tietyn viestinnän tilauksen tai lopettaa niiden saamisen, ilmoita pyynnössäsi, mistä viestinnästä on kyse. Jos päätät peruuttaa joitakin tai kaikki postitukset, saatamme säilyttää sinusta riittävät tiedot tunnistaaksemme sinut, jotta voimme noudattaa pyyntöäsi.

Jos haluat käyttää näitä oikeuksia tai ymmärtää, koskevatko nämä oikeudet sinua, ota meihin yhteyttä. Pyydämme sinua lisäksi huomioimaan, että saattaa olla tilanteita, joissa salassapito- sekä muut esimerkiksi lainsäädännöstä johtuvat velvollisuutemme saattavat estää meitä luovuttamasta tai poistamasta henkilötietojasi tai muulla tavoin estää sinua käyttämästä edellä mainittuja oikeuksiasi, mikäli henkilötietojen käsittely liittyy asiakastyöhömme kuten asiakastoimeksiantoihin.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysyttävää tai palautetta tästä tietosuojakäytännöstä tai tavasta, jolla käsittelemme henkilötietojasi , tai haluaisit käyttää yllä mainittuja oikeuksiasi, voit ottaa meihin yhteyttä jollakin seuraavista tavoista:

Tällä lomakkeella

Sähköpostitse: asiakaspalvelu@fi.pwc.com

Postitse:   

PricewaterhouseCoopers Oy
Tietosuoja-asiat
PL 1015
00101 Helsinki

Sinulla on myös oikeus tehdä valitus tietosuojaviranomaiselle. Asianomainen tietosuojaviranomainen on Suomessa Tietosuojavaltuutetun toimisto.

Muutokset

Tätä tietosuojakäytäntöä muokattiin viimeksi marraskuussa 2020. Saatamme päivittää tämän tietosuojakäytännön milloin tahansa julkaisemalla päivitetyn version tällä sivulla. Jotta tiedät, milloin teemme muutoksia tähän tietosuojakäytäntöön, muutamme päivityspäivämäärää sivun yläosassa. Uusi muokattu tai korjattu tietosuojakäytäntö tulee voimaan päivityspäivämäärästä lähtien. Kehotamme sinua lukemaan tämän tietosuojakäytännön säännöllisesti, jotta tiedät, miten suojaamme tietojasi.

 

Seuraa ja osallistu