Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Tapamme palvella

Haluamme olla asiakkaillemme kumppani, joka tuo asiakkaan toimintaan varmuutta, tehokkuutta ja kasvua.

Asiat tehdään oikein, kestävin perustein. Katseemme ulottuu pitkälle tulevaisuuteen. Kumppanuus tarkoittaa meille myös entistä parempaa asiakasymmärrystä, uusia kysyntään vastaavia palveluja sekä asiakaslähtöisiä toimintatapoja. Kuuntelemme asiakkaita ja keräämme palautetta. Kehitettävää meillä on yhä, mutta olemme oikealla tiellä.

Tavoitteena on, että asiakasvastuullisilla työntekijöillä on tulostavoitteissaan asiakkaan kokonaistyytyväisyyden ja suositteluhalukkuuden mittarit. Tiimejä kannustetaan käymään palaute läpi yhdessä asiakkaan kanssa vuosittain. Samalla on mahdollista sopia tulevan vuoden toimintatavat ja palvelun kehitystarpeet.

Jatkuvalla asiakaspalautteen keräämisellä ja analysoinnilla varmistamme, että haluttu toimintatapamme näkyy asiakkaalle jokapäiväisessä toiminnassamme. Sähköisten kyselyjen lisäksi teemme asiakkaiden syvähaastatteluja.

Asiakastyytyväisyyden kehitystä seurataan säännöllisesti myös PwC:n johtoryhmässä. Liiketoimintojen johtajat selvittävät yhdessä asiakastiimien kanssa mahdolliset reklamaatiot.

Asiakastyytyväisyyskyselyn tuloksista voit lukea tarkemmin yritysvastuukatsauksestamme.

Ota yhteyttä

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, CEO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7257

Kaisa Heikkinen

Kaisa Heikkinen

Brand & Communications Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7906

Seuraa ja osallistu