GRI-sertifioidut vastuullisuusraportointikoulutukset

PwC on ainoa GRI-sertifioituja vastuullisuusraportointikoulutuksia järjestävä taho Suomessa. Koulutuksemme auttaa viemään organisaationne vastuullisuusraportoinnin seuraavalle tasolle. Tutustu koulutuksiimme alla.

GRI training partner

Sertifioitu GRI-koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa keskitytään kestävyysraportoinnin prosessiiin, olennaisuusarvioinnin toteutukseen, sidosryhmien odotusten ymmärtämiseen ja kestävän kehityksen tulosten mittaamiseen. Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien osaamista ja kykyä toteuttaa kestävyysraportoinnin käytännön projekteja sekä ymmärtää ja analysoida kestävyysraporttien tietoja. Koulutus sisältää luentoja, interaktiivisia harjoituksia, parhaiden käytäntöjen jakamista sekä keskusteluja. Koulutus on kaksipäiväinen ja sen suorittamalla saat GRI:n myöntämän sertifikaatin. Koulutus järjestetään englanniksi tai suomeksi.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Koulutus on suunnattu yritysten raportoinnin, vastuullisuuden ja kestävän kehityksen, kestävyystietojen varmennuksen, johtamisen ja viestinnän parissa työskenteleville, jotka ovat kiinnostuneet kehittämään osaamistaan kestävyysraportoinnissa yleisesti ja valmistautumaan EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin vaatimuksiin. Koulutus ei edellytä aiempia tietoja kestävyysraportoinnista, mutta perustiedot yritysten kestävyysvaikutuksista, riskeistä ja mahdollisuuksista on hyvä omata.

Koulutuksen tavoitteet

Koulutuksen tavoitteena on kehittää osallistujien kykyä viedä läpi tai osallistua kestävyysraportoinnin laadinnan prosessiin, lisätä ymmärrystä GRI-standardien mukaisesta raportoinnista ja siitä kuinka kestävyysraportointia voidaan käyttää hyödyksi organisaation toiminnan kehittämisessä.

Järjestämme seuraava koulutukset syksyllä ja ilmoitamme niiden tarkemmasta ajankohdasta tällä sivulla myöhemmin.

GRI-standardeista kohti ESRS:n mukaista raportointia -koulutus

Koulutuksen kuvaus

Koulutuksessa tutustutaan kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) taustaan ja sen vaikutuksiin koskien eri organisaatioita sekä direktiivin yhteyttä eurooppalaisiin kestävyysraportointistandardeihin (ESRS). Käymme koulutuksessa läpi ESRS:n rakennetta, keskeisimpiä käsitteitä ja tulkintaohjeet suomalaisten yritysten näkökulmasta. Lisäksi vertaamme ESRS:n mukaista olennaisuuden määrittelyprosessia GRI:n mukaiseen prosessiin. Teemme perusteellisen vertailun ESRS:n ja GRI:n välillä, ja tutkimme ESRS:n vaatimuksia koskien kestävyysraportin rakennetta ja julkistamista. Lopuksi tarkastelemme käytännönläheisemmin keskeisimpiä työkaluja, jotka ovat GRI:n mukaan raportoiville yrityksille hyödyllisiä valmistauduttaessa ESRS:n mukaiseen raportointiin. Koulutuksen kesto on 5,5 tuntia, johon sisältyy aamiainen ja lounas. Suoritettuaan koulutuksen osallistujille myönnetään GRI:n sertifikaatti.

Kenelle koulutus on tarkoitettu

Kurssi on suunnattu raportoinnin ammattilaisille ja kestävyysraportointiin osallistuville henkilöille, joilla on kokemusta GRI-standardien käytöstä. Muita GRI-standardien käyttäjiä, kuten opiskelijoita, tutkijoita, datan käyttäjiä ja päättäjiä rohkaistaan myös osallistumaan. Vaikka erityisiä edellytyksiä kurssille ei ole, GRI-standardien osaaminen ja aikaisempi kokemus niiden soveltamisesta kestävyysraportoinnissa on suositeltavaa.

Koulutuksen tavoitteet

Kurssin loppuun mennessä pystyt: 

  • Kuvailemaan CSRD:n tarkoitusta ja sen keskeisiä piirteitä
  • Antamaan yleiskatsauksen ESRS:n rakenteesta ja sen tärkeimmistä ominaisuuksista, mukaan lukien yhtäläisyyksistä  ja eroista GRI- standardeihin 
  • Kertomaan ESRS:n olennaisuusprosessista, sekä nimeämään yleiset ja aihekohtaiset tiedonantovaatimukset
  • Tunnistamaan, kuinka hyödyntää nykyisiä GRI-olennaisuusprosesseja ja tiedonantovaatimuksia ESRS-vaatimusten täyttämiseksi 
  • Luettelemaan ESRS:n mukaisen raportin julkaisemiseen tarvittavat tekniset vaatimukset, mukaan lukien vaadittavat merkinnät ja viittaukset
  • Ymmärtämään, mitä ESRS-standardit merkitsevät suomalaisille yrityksille 
  • Perustelemaan, miksi ja miten organisaatiot voivat raportoida käyttäen sekä GRI- että ESRS-standardeja.

Järjestämme seuraavat koulutukset syksyllä ja lisäämme ne tälle sivulle myöhemmin.

Mikä on GRI

GRI (Global Reporting Initiative) on johtava yritysvastuullisuusraportointistandardien laatija ja heidän raportoinnin viitekehys on maailman laajimmin käytetty. Käymällä sertifioidun GRI:n perusteiden koulutuksen saat GRI:n myöntämän sertifikaatin. 

Kouluttajamme

Mikael Niskala

Mikael Niskala on riippumaton kestävän kehityksen laskennan, raportoinnin ja varmennuksen asiantuntija. Hän työskentelee partnerina ja vastuullisuusliiketoiminnan johtajana PwC:llä Suomessa.

Hänellä on yli 25 vuoden kokemus GRI-standardeista, kestävyystietojen raportoinnista ja raportoinnin käytännöstä. Mikael on kansainvälisten raportointistandardien ja -viitekehysten (GRI, SASB, TCFD, ISSB) syväosaaja ja käytännön soveltamisen asiantuntija.

Hän on ollut toteuttamassa GRI:n sertifioimia koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Mikael on European Financial Reporting Advisory Groupin (EFRAG) asiantuntijajäsen europpalaisten kestävyysraportoinnin standardeja laativassa työryhmässä. Yritysten raportoinnin käytännön kysymysten ohella Mikael on työskennellyt alan tutkijana ja kirjoittanut tietokirjailijana useita raportointia käsitteleviä yrityskirjoja ja artikkeita sekä luennoinut aiheesta. Mikaelilla on myös kokemusta kestävää kehitystä koskevien sisältöjen kehittämisestä osaksi tilinpäätösraportoinnin standardeja.

mikael.niskala@pwc.com
+358 20 787 7003

Mikael Niskala

Tomi Pajunen

Tomi on kestävän kehityksen asiantuntija, joka on erikoistunut ilmasto- ja ympäristöasioihin, sekä laajempaan kestävyysraportointiin käytettävään dataan, prosesseihin ja järjestelmiin. Hän työskentelee PwC:n Yritysvastuutietojen varmennus ja raportointipalvelut -tiimissä senior managerina. Tomilla on yli 20 vuotta käytännön kokemusta työskenneltyään pohjoismaisten ja maailmanlaajuisten ESG ja kestävän kehityksen johtajien kanssa. Hän keskittyy tieteeseen ja datapohjaisiin ratkaisuihin ja palveluihin tehokkaan hallinnan, mittauksen ja raportoinnin mahdollistamiseksi.

Tomi on ollut toteuttamassa GRI:n sertifioimia koulutuksia vuodesta 2010 lähtien. Lisäksi hän on johtanut GRI-sertifioidun suorituskyvyn mittaamiseen ja raportointiin käytettävän ohjelmistoratkaisun kehitystä.

tomi.pajunen@pwc.com
+358 20 787 7235

Mikael Niskala

Anna Toiviainen

Anna Toiviainen on kestävän kehityksen varmentamiseen ja raportointiin erikoistunut kestävän kehityksen ammattilainen. Anna työskentelee PwC Suomen Kestävyysraportointi ja -varmennukset -tiimissä Senior Associatena. 

Anna on työskennellyt kestävän kehityksen raportoinnin parissa vuodesta 2020 alkaen. GRI-pohjaisen kestävyysraportoinnin lisäksi hänellä on kokemusta uusista eurooppalaisista kestävyyysraportointistandardeista (ESRS) useiden kaksoisolennaisuus- ja gap-arviointien toimeksiantojen myötä.

Anna on GRI:n sertifioima kestävyysraportointikouluttaja.

anna.toiviainen@pwc.com
+358 20 787 7898

Mikael Niskala
Seuraa ja osallistu