Post Merger Integration

Operatiiviset M&A-palvelut

Arvon luominen yrityskaupan yhteydessä on avaintekijä yrityskauppaprosessiin ryhtymiselle, oli se sitten tarkoitus toteuttaa myynnin kasvulla tai kustannustehokkuuden parantamisella. Integraatiotuki ja muut operatiiviset M&A-palvelut tukevat transaktion käytännön valmistelussa ja toteutuksessa, sekä arvon realisoinnissa. Yritysjärjestelyn onnistuminen ja arvo maksimoidaan hyvällä suunnittelulla ja johdonmukaisella käytännön toteutuksella.

Mitattavat konkreettiset tavoitteet edesauttavat tavoitteiden saavuttamista. Huonosti toteutettu analyysi yrityskaupan suunnitteluvaiheessa saattaa aiheuttaa ei-toivottuja yllätyksiä toteutus- eli integraatiovaiheessa. Tässä kohdin kurssin muuttaminen on haastavaa, ellei jopa mahdotonta. Yrityksen myyminen saattaa epäonnistua myös siinä tapauksessa, että myyjän valmistautuminen on pintapuolista. Potentiaaliset ostajat eivät tällöin tunnista kohdeyrityksen arvoa.

Miten voimme auttaa?

Teollisen yrityskaupan arvo juontuu synergioista, ja kaupan onnistuminen arvioidaan mitattavien synergioiden toteutumisella. Tunnistamalla toimintojen optimoimisesta saatavat tuotto- ja kustannusynergiat, voidaan integraatio perustaa arvoa tuottavaan suunnitelmaan.

Miten voimme auttaa?

 • Analysoimme ja tunnistamme potentiaaliset tuotto- ja kustannussynergiat ja tarkistamme suunnitellut synergiaedut.
 • tuemme synergiasuunnitelman ja mitattavien tavoitteiden luomisessa
 • toteutumisen seuranta ja arvon toteutumisen mittaaminen

Yrityskaupan onnistuminen ja siitä juontuva lisäarvo riippuu pitkälti toteutuksesta. Kokemuksemme mukaan integraation suunnittelussa on löydettävä tasapaino integraatioprojektin ja liiketoiminnan pyörittämisen välillä, riippumatta yrityksen koosta tai toimialasta. Liiketoimien ei kuuluisi häiriintyä integraatiosta, mutta toisaalta integraation mahdollisimman ripeä toteutus nopeuttaa synergioiden realisoitumista.

Miten voimme auttaa?

 • Integroinnin suunnittelu: muutamme synergiaedut ja hankintastrategian toteutuskelpoiseksi toimintasuunnitelmaksi, jonka tulokset voidaan mitata.
 • Yritysoston jälkeisen integraatioprojektin hallinnointi: ensimmäisten sadan päivän aikana on tärkeää vakiinnuttaa vastahankittu yritystoiminta ja estää arvon ”vuotaminen”.
 • Siirtymäkauden palveluiden määrittely ja 1. päivän suunnittelu: määrittelemme oikeat palvelut, jotka tukevat yrityskaupan jälkeistä siirtymäkautta.

 

Valmistavassa teollisuudessa yrityskauppaa harkittaessa operatiivinen due diligence auttaa ymmärtämään ostettavan yrityksen tai yritysjärjestelyn kohteena olevan liiketoiminnan operatiivista toimintamallia ja sen vaikutusta yrityksen toimintaan ja kehittymiseen. Analyysissä tarkastellaan kohteen toimintamallia mm. organisaation, liiketoimintaprosessien ja niitä tukevien IT-järjestelmien näkökulmasta. 

Miten PwC voi auttaa?

 • Ymmärrys kohteen liiketoiminnasta: arvioimme kohteen liiketoimintaperiaatteet ja siihen liittyvät riskit
 • Yrityksen operatiivisten toimintojen tarkistus: analysoimme potentiaaliset mahdollisuudet liiketoiminnan parantamiseksi, esim. kulusäästöjen, operatiivisen uudelleenjärjestelyn tai offshoringin kautta

 

Kokemuksemme mukaan myyjän valmistautuminen liiketoiminnan irtauttamiseen vaikuttaa suuresti ostajaehdokkaiden vakuuttumiseen yrityskaupan kannattavuudesta. Toisaalta ostajalla pitää olla selkeä käsitys siitä, mitä ostettavaan kokonaisuuteen kuuluu.

Miten voimme auttaa?

 

 • Carve-out-suunnittelu: Autamme tunnistamaan liiketoimintojen ja tukifunktioiden väliset riippuvuudet ja tunnistamme oikeat liiketoimet ja laadimme suunnitelman irtautettavan liiketoiminnan itsenäisen toiminnan pystyttämiselle.itsenäiselle liiketoiminnalle
 • Siirtymäkauden palveluiden määrittely ja 1. päivän suunnittelu: määritelemme oikeat palvelut, jotka tukevat yrityskaupan jälkeistä siirtymäkautta.
 • Kustannusten hallinta: tunnistamme jäljellä olevan liiketoimintasalkun ylimääräisen kapasiteetin ja myyntivoiton.

 

Miksi PwC?

Meillä on vankka kokemus eri toimialoilta ja monipuolinen ymmärrys myynnin, tuotannon ja tukitoimintojen rooleista yrityskaupoissa. Olemme tukenasi kaupan suunnittelu- ja toteutusvaiheessa halutessasi alusta loppuun asti. Vaihtoehtoisesti voit valita palveluistamme vain tarvitsemasi.

Sovellamme työssämme PwC:n kansainvälisiä menetelmiä ja työkaluja, joiden avulla räätälöimme jokaisen hankkeen vastaamaan juuri sinun tarpeitasi. Ulkomaille kohdistuvissa yrityskaupoissa voimme hyödyntää PwC:n maailmanlaajuisen Delivering Deal Value -verkoston paikallistuntemusta. Yhteisten työskentelytapojemme ansioista työskentelemme saumattomassa yhteistyössä, taaten asiakkaillemme näin parhaan mahdollisen palvelun.

PwC on ainoa palveluntarjoaja, joka tarjoaa operatiivisiin kysymyksiin, vero- tai lakiasioihin tai muuhun neuvonantoon liittyvät palvelut jouhevasti yhdestä paikasta.

 

Ota yhteyttä

Marko Koski

Marko Koski

Partner, Transaction Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8745

Seuraa ja osallistu