Kaupallinen due diligence -selvitys

Kun yritys tai pääomasijoittaja haluaa ostaa yrityksen, sen on saatava kokonaiskuva ostettavan yrityksen nykytilasta ja tulevasta kannattavuudesta. Kaupallinen due diligence -selvityksemme sisältää kattavan katsauksen yrityksen liiketoimintasuunnitelmaan sekä toimialan tilaan ja kilpailutilanteeseen.

Esimerkkejä tilanteista, joissa voimme auttaa:

  • Harkitset yritysostoa, mutta markkinoissa tai kilpailutilanteessa on jotain epävarmuutta aiheuttavaa. Tämä voi liittyä esimerkiksi tekniikkaan, asiakkaisiin, trendeihin, lainsäädäntöön tai vahvoihin asiakkaisiin tai liiketoiminta olisi uudella maantieteellisellä alueella. Ennen ostoa sinun on tiedettävä, miten nämä tekijät vaikuttavat tai voivat vaikuttaa ostettavan yrityksen arvoon nyt ja tulevaisuudessa.
  • Harkitset ostavasi yrityksen, jonka esittämät liikevaihto- ja voittoennusteet vaikuttavat erittäin korkeilta verrattuna aiempaan menestykseen. Sinun on arvioitava, ovatko ennusteet saavutettavissa.
  • Harkitset ostavasi yrityksen, jonka liikevaihto- ja voittoennusteista suuri osa näyttää perustuvan uuden tuotteen, asiakkaiden tai markkinoiden menestykseen.

Sinun on arvioitava, miten realistisia odotukset ovat ja mikä on niiden toteutumisen todennäköisyys.

Kansainväliseen strategiaryhmäämme kuuluu yli 100 due diligence -asiantuntijaa, joista kukin on erikoistunut tiettyyn sektoriin. Toimialatuntemuksen ansiosta pystymme esittämään suoraan järjestelylle oleellisimmat kysymykset ja analysoimaan vastaukset nopeasti.

Tekemämme päätelmät perustuvat aina huolelliseen tutkimukseen ja yhdistävät kaikki näkökulmat yhdeksi kattavaksi näkemykseksi. Tavalliseen due diligence -selvitykseen verrattuna toimintatapamme on tehokkaampi ja sujuvampi: yrityksesi saa vain yhden raportin, mikä säästää sekä aikaa että kustannuksia.

Näkemyksemme perusteella pystyt tekemään päätöksesi, kannattaako yritysostossa edetä vai ei.

Tiimimme jäsenillä on myös kykyä hahmottaa strategisia kokonaisuuksia nopeasti, sillä monet tiimiläisistämme ovat olleet johtajina maailman suurimmissa yrityksissä. He seuraavat jatkuvasti alaansa ja pysyvät näin aina viimeisimmän kehityksen tasalla.

Asiakkaanamme käytössäsi ovat paitsi due diligence -asiantuntijamme myös koko maailmanlaajuinen verkostomme. On erittäin todennäköistä, että meillä on kokemusta samalta toimialalta jo entuudestaan. Et joudu maksamaan meidän asiantuntijoidemme oppirahoja, mikä pitää kustannukset kohtuullisina.

Arvioimme muun muassa seuraavia tekijöitä:

  • Kilpailukyvyn ja tulojen jatkuvuus
  • Liiketoimintasuunnitelmien tavoitteiden saavutettavuus
  • Kohdekohtaiset markkinaan tai toimialaan liittyvät sijoitusriskit
  • Strategiset ja markkinoiden liittyvät arvontuottomahdollisuudet
  • Vaikutukset taloudelliseen tulokseen/arvonmääritykseen.

Ota yhteyttä

Kauko Storbacka

Kauko Storbacka

Partner, CEO, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7368

Mikael Österlund

Mikael Österlund

Partner, Transaction Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7838

Michael Hardy

Michael Hardy

Partner, Transaction Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7442

Ilkka Simula

Ilkka Simula

Partner, Transaction Services Leader & Private Equity Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 8522

Seuraa ja osallistu