Verojalanjälki

Yritysten ja organisaatioiden odotetaan toimivan vastuullisesti ja raportoivan toimistaan aiempaa läpinäkyvämmin. Myös verojen ja veroluonteisten maksujen raportointiin kaivataan avoimuutta. Autamme sinua vastaamaan näihin odotuksiin ja määrittämään järkevät rajat yrityksesi veroraportoinnille.

Mitä on verojalanjäljen raportointi?
 • Verojalanjälki on raportointimenetelmä, jonka avulla kuvataan yrityksen toiminnasta yhteiskunnalle kertyviä veroja.
 • Verojalanjälkiraportti kuvaa yrityksen toiminnan vaikutusta ja sen jakautumista eri maihin.
 • Verojalanjäljen laskemiseen ja esittämiseen ei ole olemassa yhteisesti sovittuja eikä vakiintuneita malleja.
 • Verojalanjäljen raportointi on yrityksille tällä hetkellä vapaaehtoista, mutta moni yritys raportoi verojalanjälkensä osana yritysvastuuraporttia.
Mitä hyötyä verojalanjäljen raportoinnista on yritykselle?
 • Korostaa yrityksen toiminnan taloudellista vaikutusta yhteiskunnalle.
 • Auttaa ymmärtämään yrityksen verokustannuksia.
 • Auttaa raportoimaan ja viestimään veroista avoimesti.
Mitkä ovat sinun haasteesi?
 • Tarvittava tieto verojalanjäljen määrittämiseksi on vaikeasti saatavilla tai se täytyy kerätä manuaalisesti eri lähteistä.
 • Olennaisen tiedon kerääminen on hankalaa, koska verot ja veroluonteiset maksut vaihtelevat maittain.
 • Olennainen tieto on yrityskohtaista ja riippuu esimerkiksi yrityksen toimialasta.
 • Lisääntyvä sääntely vaatii uudenlaisia prosesseja.
Miten voimme auttaa?
 • Kartoitamme yrityksesi verojalanjäljen kannalta olennaisen tiedon.
 • Suunnittelemme yrityksellesi prosessit (esim. ehdotus järjestelmien parantamiseksi).
 • Keräämme tiedot yrityksesi veroista (esim. maksetut verot vs. tilitetyt verot).

Verojalanjäljen raportointi

Perustaso: Nykyisen tiedon käyttäminen

 • Käytä kirjanpidosta saatavaa tietoa yrityksesi verojalanjäljen kokoamiseen.
 • Valmistaudu vastaamaan julkisiin kysymyksiin yrityksesi verojalanjäljestä.
 • Varmista, että avainhenkilöt tuntevat yrityksesi taloudelliset vaikutukset ympäröivään yhteiskuntaan.

Katso lisää

Keskitaso: Verovaikutuksen laajempi raportointi

 • Selvitä mitä veroja yrityksesi maksaa eri toiminta- tai tuotantomaissa.
 • Selvitä mitkä verot ja veroluonteiset maksut vaikuttavat yrityksesi kokonaisverokantaan.
 • Selvitä mistä lähteistä yrityksesi maksamat verot muodostuvat.

Katso lisää

Laaja taso: Verostrategian ja verojalanjäljen aktiivinen kommunikointi

 • Kuvaa verostrategia ja verojen hallinta läpinäkyvästi.
 • Tunnista verotuksesta liiketoiminnalle aiheutuvat riskit.
 • Huolehdi, että yrityksen hallitus ymmärtää verostrategian yhteyden liiketoiminnan pitkäkestoiseen menestykseen.

Katso lisää


Tietoa PwC Suomen verojalanjäljestä löytyy yritysvastuukatsauksemme sivuilta 13–14.

Contact us

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy

puh. +358 (0)20 787 7975

Seuraa ja osallistu