Yrityksen veroilmoitus

Varmista, että veroilmoitus tulee kerralla kuntoon!

Veroilmoitus vaatii aikaa ja huolellista perehtymistä veroilmoituslomakkeen kohtiin. Virheelliset tai puutteelliset tiedot voivat myöhemmin aiheuttaa selvitystarpeita ja veronkorotuksia.

Jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä kirjanpitolain ja verotuksen säännökset eroavat yhä enemmän toisistaan. Me tunnemme sekä kirjanpito- että verolainsäädännön ja olemme ajan tasalla uusimmasta oikeuskäytännöstä.

Autamme yritystäsi veroilmoituksen laatimisessa, tarkastamisessa sekä veroilmoituslomakkeiden ongelmakohtien selvityksessä.

Veroilmoitusten laatimisessa kiinnitämme erityistä huomiota
  • verolaskelman laatimiseen
  • poistojen ja poistoerojen verotuskäsittelyyn
  • käyttöomaisuuden luovutuksiin ja romutuksiin
  • mahdollisten tappioiden tai lähdeverojen hyväksikäyttöön
  • yritysrakenteiden muutoksiin
  • ennakoiden vastaavuuteen
  • osinkojen, varausten ja lahjoitusten käsittelyyn
  • siirtohinnoitteludokumentointivelvollisuuteen.

Tarpeen mukaan avustamme myös veroilmoituksen täsmäyttämisessä kirjanpitoon ja verolaskentaan sekä kartoitamme yrityksesi verosuunnittelumahdollisuuksia ja veroriskejä.

 

Ota yhteyttä

Iain McCarthy

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7975

Seuraa ja osallistu