Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Lakiteknologiaratkaisut

Lähestymistapamme lakiteknologiaratkaisuihin

Älykkäästä metadatahallinnoinnista sähköiseen allekirjoitukseen ja tekoälyratkaisuihin, voimme tukea lakitiimien transformaatiomatkaa tavalla, joka ottaa aina huomioon yhtiön koon, toimialan ja muut erityistarpeet. Sen lisäksi, että voimme auttaa sopivan ratkaisun valitsemisessa ja integroimisessa liiketoimintaan. Näin voimme muodostaa tehokkaan ja toisiaan tukevien toimintojen kokonaisuuden. 

Ratkaisujen integrointi on tekninen prosessi, jonka onnistumisen osalta avainasemassa on hyvin suunniteltu strategia: mitkä ratkaisut tulisi integroida, miten ja mitä tarkoitusta varten? Voimme auttaa tämän strategian suunnittelussa ja luoda puitteet, jotka palvelevat asiakkaidemme liiketoimintaa optimaalisesti.

Lakiteknologiaprojektit koskevat lukuisia sidosryhmiä, mukaan lukien niin laki-, compliance- kuin sisäisen tarkastuksen ryhmiä niin yrityksen kotimaassa kuin maailmallakin. Voimme avustaa erilaisissa tehtävissä laajalla skaalalla. Voimme esimerkiksi ohjata käyttöönottotestausta sekä jatkuvasti analysoida käyttäjien antamaa palautetta. Asiakkaidemme vaatimusten ja tarpeiden perusteella voimme luoda rooli-perusteisia interaktiivisia koulutuksia ja työpajoja, sekä luoda käyttöohjeet, jotka sopivat käyttäjille koko transformaatiomatkan ajan.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

 

Esimerkkejä lakiteknologian osaamisalueistamme

Sähköinen allekirjoitus

Sähköisen allekirjoitusratkaisun käyttöönotto tai käytössä olevan ratkaisun muuttaminen sellaiseksi, joka täyttää allekirjoituksia ja tietoturvaa koskevat kiristyneet vaatimukset, tai käyttäjän käyttökokemuksen parantaminen, ovat esimerkkejä lakitoimintojen transformaatiomatkasta. Sopivan palveluntarjoajan löytäminen, liiketoimintavaatimusten määrittäminen (kuten ratkaisun integroiminen sopimusten ja tiedostojen hallintajärjestelmään) ja sujuva käyttöönotto ovat kaikki tärkeitä edellytyksiä onnistumiselle.

Sopimusten elinkaaren hallinta ja sähköinen allekirjoitus

Sopimusten elinkaaren hallinta ja sähköinen allekirjoitus mahdollistavat lakitoimintojen virtaviivaistamisen yhteen sopimusten hallintajärjestelmään. Järjestelmässä jossa voi esimerkiksi luonnostella, kommentoida ja käydä neuvotteluja. Lisäksi voidaan luoda hyväksyntään, allekirjoituksiin, täytäntöönpanoon liittyvät prosessit ja seurata sopimusten toteutumista. Oikea-aikaiset muistutukset sopimusten seurannasta ja uusimisesta takaavat, että sopimusvelvoitteet tulee toteutettua ja sopimukset pysyvät ajantasaisina.

Sopimusanalyysi tekoälyn avulla

Sopimusten analysointi on aikaa ja tarkkuutta vaativa prosessi, jossa inhimilliset virheet voivat tulla kalliiksi. Autamme asiakkaitamme tehostamaan tätä prosessia ja minimoimaan siinä tapahtuvien virheiden riskiä tekoälyavusteisen sopimusanalytiikan avulla. Esimerkiksi due diligence -prosessissa autamme erottamaan merkityksellisen tiedon sopimuksista:

  • Luomalla ja konfiguroimalla kattavan ennalta-asetetun kriteeristön, joiden perusteella tekoäly prosessoi ja analysoi dokumenttikokonaisuuden

  • Systemaattisesti analysoimalla tekoälyn löydöksiä asetettujen kriteerien ja due diligence -prosessin tavoitteiden mukaisesti

  • Tunnistaa, kategorisoida ja liputtaa löydöksiä, kuten potentiaalisia puutteita tai riskejä, ja tulostaa löydökset raportointia varten

Tekoälyavusteisesti pystytään nopeasti ja tehokkaasti tunnistamaan koko dokumenttikokonaisuudesta esimerkiksi eroavaisuuksia, puutteita, trendejä tai muita mahdollisia riskejä sekä dokumentti- että sopimusehtotasolla. Tekoälyn analysointiehtoja muokkaamalla ja kehittämällä voidaan analyysia suorittaa todella laaja-alaisesti ja usealla eri kielellä.

 

IPR-oikeuksien hallinnointiratkaisut

IPR-oikeuksien hallinnointiohjelmisto on suunniteltu yhtiön IPR-oikeuksien ja muiden sellaisten aktiviteettien hallinnoimiseen, jotka liittyvät läheisesti immateriaalioikeuksiin, kuten asiakirjojen jättäminen, litigaatio ja compliance. Ohjelmisto voi auttaa mm. seuraavissa asioissa:

  • Kokonaiskuvan saaminen IPR-portfoliosta ja strategiasta maailmanlaajuisesti
  • Rutiinitehtävien virtaviivaistaminen ja tehokas hallinnoiminen
  • Perusteltujen IPR-strategiapäätösten tekeminen

Ota yhteyttä

Antti Hyttinen

Antti Hyttinen

Partner, Tax & Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7742

Jari Kärkkäinen

Jari Kärkkäinen

Vero- ja lakiteknologia, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7487

Seuraa ja osallistu