Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

ERP-transformaatio

Uuden ERP-järjestelmän käyttöönotto tai vanhan ERP-järjestelmän skaalaaminen avaavat mahdollisuuden nostaa ERP-järjestelmän toimintalogiikan ja automatisaation tasoa esimerkiksi puuttuvien järjestelmäintegraatioiden toteutuksella. Parantamiskohteita voi löytyä esimerkiksi hankintaan, myyntiin, kuluseurantaan, arvonlisäveromäärittelyyn ja siirtohinnoitteluun liittyvistä prosesseista.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

Lähestymistapamme ERP-transformaatioihin

Tarjoamme kokonaisvaltaisen kattauksen ratkaisuja niin verotuksellisissa, teknisissä kuin strategisissakin haasteissa. Autamme asiakkaitamme tehokkaassa projektinhallinnassa ja varmistamme vaivattoman käyttöönoton rooli- tai aluekohtaisten työpajojen, ohjeistuksen ja koulutusten avulla.

Voimme auttaa muun muassa seuraavissa ERP-transformaation vaiheissa:

1. Arviointi: Selvitämme tämän hetken tilan (“As-Is”) ja määritämme tarvittavan ratkaisun laajuuden. 

2. Suunnittelu: Määrittelemme halutun tilan (“To-Be”) ja sitä varten tehtävät järjestelmämuutokset.

3. Rakentaminen: Valmistelemme käyttötapaukset, hallinnoimme testausta ja käyttäjäkoulutusta.

Esimerkkejä ERP-transformaatioiden osaamisalueistamme

ERP-siirtymäsuunnitelman laadinta

Tuleviin verotuksellisiin haasteisiin on hyvä varautua jo hyvissä ajoin. Autamme asiakkaitamme varmistamaan oikean verokäsittelyn ERP-järjestelmässä sekä teknisesti että sisällöllisesti.

Katso lisää

Lainsäädännöllisten muutosten hallinta

On tärkeää reagoida hyvissä ajoin uusia sisäisiä kontrolleja vaativiin verotuksellisiin ja lainsäädännöllisiin muutoksiin. Voimme analysoida näiden muutosten vaikutusta ERP-järjestelmän toimivuuteen, ja varmistaa tarvittavien järjestelmä- ja prosessimuutosten onnistunut implementointi ja käyttöönotto.

Katso lisää

Olemassa olevien prosessien tehostaminen automaation avulla

ERP-prosessien automatisoinnilla on mahdollista saavuttaa merkittäviä aika- ja kustannussäästöjä ja minimoida inhimillisten virheiden riskiä. Voimme auttaa tunnistamaan sopivia kohteita, suunnittelemaan yksityiskohtaisen automaatiosuunnitelman ja avustamaan muutosprosessin joka vaiheessa.

Katso lisää

Lainmukaisuuden ja raportoinnin hallinnan suunnittelu ERP-järjestelmissä

Kansainvälisen kaupankäynnin yksi suurimmista haasteista on kuinka varmistua siitä, että noudattaa paikallista verotusta ja lainsäädäntöä niissä maissa, joissa tekee liiketoimintaa. Viime aikoina on yleistynyt tarve lähettää säännöllisesti sähköisiä dokumentteja paikallisille verohallinnoille. Autamme asiakkaitamme suunnittelemaan ja käyttöönottamaan tarvittavat ERP-prosessit ja -toiminnot, ja sitä kautta saamaan varmuuden lakisääteisen raportoinnin oikeellisuudesta ja ajantasaisuudesta.

Katso lisää

Olemassa olevien veroasetusten prosessi- ja riskianalyysit

Autamme asiakkaitamme saamaan paremman näkyvyyden verotuksen raportointiprosesseihin, jolloin heillä on paremmat kyvykkyyden puolustautua mahdollisissa verotarkastustilanteissa. Esimerkiksi toimittajien ja asiakkaiden perustietojen, verokoodien ylläpidon ja veroprosessien analysoinnin avulla voidaan tunnistaa syitä väärälle verokohtelulle ja kartoittaa potentiaalia arvonlisäverosäästöille.

Katso lisää

Verotukseen ja veron käsittelyyn vaikuttavat ERP-integraatiot

Mikäli käytössä on useampi ERP- ja/tai muu raportointiratkaisu, on erityisen tärkeää varmistaa, että verotukseen liittyvät ratkaisut toimivat saumattomasti yhteen esimerkiksi HR:n, hankinnan, IT ja taloushallinnon käyttämien järjestelmien kanssa. Näin voidaan varmistua siitä, että veroraportoinnin data on tarkkaa ja ajantasaista.

Katso lisää

Ota yhteyttä

Antti Hyttinen

Antti Hyttinen

Partner, Tax & Legal Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7742

Jari Kärkkäinen

Jari Kärkkäinen

Vero- ja lakiteknologia, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7487

Maarit Pokkinen

Maarit Pokkinen

Partner, Välillinen verotus, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7864

Seuraa ja osallistu