Kansainvälisen konsernin verojen hallinta

Kansainvälinen konserni ja globaalit mahdollisuudet tuovat mukanaan monimutkaisia verotuksen haasteita ja kysymyksiä. Näihin vastaaminen vaatii strategisia ja integorituja veroratkaisuja, sekä laaja-alaista erityisosaamista. Lainsäädännön ja verotuskäytännön asiantuntijoillamme on taito tarkastella erilaisia verotukseen liittyviä tulkintatilanteita kaikista näkökulmista. Kartoitamme parhaan kokonaisuuden yrityksellesi niin, että se kestää aikaa.

Miten voimme auttaa

Verostrategian laatiminen

Yhä useammin etenkin monikansalliset yhtiöt haluavat varmistaa, että heidän veroasiansa hoidetaan ylemmän johdon hyväksymän dokumentoidun mallin ja periaatteiden mukaisesti. Useimmiten tämä dokumentaatio kulkee nimellä Tax Policy tai Tax Strategy. Avustamme asiakasta tunnistamaan heidän organisaatioon, toimintaympäristöön ja yritysvastuuperiaatteisiin sopivan veropolitiikan tai verostrategian sekä esimerkiksi määrittämään sille sopivan hyväksymis- ja kommunikointiprosessin.

Verojen hallintamallin määrittäminen

Autamme asiakasta määrittämään heille parhaan ja toimivimman verojenhallintamallin mukaan lukien esimerkiksi verojenhallintaan tarvittavan organisaation, vastuunjaot sekä raportointilinjat.

Tuemme asiakasta nykytilan analysoinnissa sekä heidän liiketoimintaansa ja toimintaympäristöönsä sopivien, parhaiden toimintamallien tunnistamisessa. Verojenhallintamalli voi sisältää organisaation liittyviä kysymyksiä, rooleihin ja vastuisiin liittyviä kysymyksiä sekä tyypillisesti myös malleja miten ja missä laajuudessa konsernin veroasioita käsitellään. 

Veroriskien hallinta

Veropolitiikan, verojen hallintamallin ja veroriskien kartoittaminen nivoutuvat usein luonnolliseksi kokonaisprojektiksi. Kaikkia osa-alueita voidaan luonnollisesti toteuttaa erillisinä ja arvioitavien asioiden laajuus on aina hyvä arvioida tapauskohtaisesti.

Veroriskien sekä verojen hallinnan mahdolliset riskikohdat tai epävarmuusalueet voidaan määrittää omina projekteinaan. Kartoituksen avulla saadaan parempi kuva mahdollisista epävarmuusalueista, jonka perusteella on mahdollista esimerkiksi täsmentää prosesseja tai vastuita vero-organisaatiossa. Käytämme hyödyksi myös PwC ketjun veroriskien ja verojen hallinnan arviointiin kehitettyjä työkaluja.

Contact us

Sari Takalo

Partner, Transfer Pricing

puh. +358 (0)20 787 7262

Martti Virolainen

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7396

Jarno Laaksonen

Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7327

Iain McCarthy

Partner, Tax Reporting & Strategy

puh. +358 (0)20 787 7975

Juha Laitinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7409

Maarit Pokkinen

Partner, Indirect Taxation

puh. +358 (0)20 787 7864

Petri Seppälä

Partner, Corporate Taxation

puh. +358 (0)20 787 7909

Antti Hyttinen

Partner, Tax Services

puh. +358 (0)20 787 7742

Seuraa ja osallistu