Yritysetiikka ja vaatimustenmukaisuus

Jos havaitset vilpin tai väärinkäytöksen yrityksessäsi, mitä sinun tulee tehdä asialle? Kuinka reagoit nimettömään tiedonantoon?

Epäammattimainen tai epäeettinen toiminta uhkaa yrityksen mainetta, osakkeen hintaa ja heikentää merkittävästi yrityksen mahdollisuuksia kestävään liiketoimintaan. Yhteiskunta odottaa yrityksiltä eettistä ja vastuullista toimintaa; samalla odotetaan yritysten kulttuurin tukevan oikeanlaista ja rehellistä päätöksentekoa.

Vaikka yritys valjastaisi voimavaroja sääntelyn noudattamisen valvontaan, se ei yksinään riitä varmistamaan tulevien virheiden minimointia. Tämä koskettaa erityisesti organisaatioita, joissa oikeat käyttäytymismallit nähdään jokaisen yksilön velvollisuutena.

Voimme tukea yritystäsi sääntelyvaatimusten täyttämisessä, yrityskulttuuritekijöiden diagnosoinnissa ja kestävän kulttuurinmuutoksen luomisessa.

Lahjonta ja korruptio

Lahjonnan- ja korruptionvastaisen ohjelman suunnitteleminen ja käytäntöön vieminen edellyttää lahjontariskin tunnistamista ja arviointia. Meillä on laaja kokemus korruptioriskien arvioinnista, riskien luokittelusta ja tarvittavien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelusta, korruptionvastaisten ohjelmien laadinnasta ja niiden jalkauttamisesta. Tunnemme yksityiskohtaisesti kansallisten lakien ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset, mukaan lukien UK Bribery Act, FCPA sekä Kiinan ja Venäjän korruption vastaiset lait.

Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 

Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 
Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 
Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 
Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 
Global State of Information Security Survey -tutkimus
Share
Global State of Information Security® Survey

While massive cybersecurity breaches have become almost commonplace, many organisations worldwide still struggle to comprehend and manage emerging cyber risks in an increasingly complex digital society. The report puts forward some key steps business leaders can take to get prepared.

Yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäsitykset Suomessa.
Share
Global Economic Crime Survey - Suomea koskevia havaintoja

Pohjoismaalaisten yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat entistä vakavampia; joka kymmennelle organisaatiolle taloudellinen vahinko oli vuonna 2015 jo yli miljoona dollaria.

Esineiden internetin luomat liiketoimintamahdollisuudet.
Luottamus ja esineiden internet
Luottamus ja esineiden internet

IoT (Internet of Things) eli esineiden internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintoja. IoT verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista sovelluksiin muuttaen kuluttajien ja yritysten arkea.

Contact us

Jani Arnell

Leader of Digital Security

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu