Yritysetiikka ja vaatimustenmukaisuus

Jos havaitset vilpin tai väärinkäytöksen yrityksessäsi, mitä sinun tulee tehdä asialle? Kuinka reagoit nimettömään tiedonantoon?

Epäammattimainen tai epäeettinen toiminta uhkaa yrityksen mainetta, osakkeen hintaa ja heikentää merkittävästi yrityksen mahdollisuuksia kestävään liiketoimintaan. Yhteiskunta odottaa yrityksiltä eettistä ja vastuullista toimintaa; samalla odotetaan yritysten kulttuurin tukevan oikeanlaista ja rehellistä päätöksentekoa.

Vaikka yritys valjastaisi voimavaroja sääntelyn noudattamisen valvontaan, se ei yksinään riitä varmistamaan tulevien virheiden minimointia. Tämä koskettaa erityisesti organisaatioita, joissa oikeat käyttäytymismallit nähdään jokaisen yksilön velvollisuutena.

Voimme tukea yritystäsi sääntelyvaatimusten täyttämisessä, yrityskulttuuritekijöiden diagnosoinnissa ja kestävän kulttuurinmuutoksen luomisessa.

Lahjonta ja korruptio

Lahjonnan- ja korruptionvastaisen ohjelman suunnitteleminen ja käytäntöön vieminen edellyttää lahjontariskin tunnistamista ja arviointia. Meillä on laaja kokemus korruptioriskien arvioinnista, riskien luokittelusta ja tarvittavien ennalta ehkäisevien toimenpiteiden suunnittelusta, korruptionvastaisten ohjelmien laadinnasta ja niiden jalkauttamisesta. Tunnemme yksityiskohtaisesti kansallisten lakien ja kansainvälisen lainsäädännön vaatimukset, mukaan lukien UK Bribery Act, FCPA sekä Kiinan ja Venäjän korruption vastaiset lait.

Ota yhteyttä

Jarkko Sihvonen

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7771

Seuraa ja osallistu