Whistleblowing-ilmoituskanava

Kun epäilyttävästä tilanteesta työpaikalla ei voi kertoa omalla nimellä tai omalle esimiehelle, tarvitaan riippumatonta viestikanavaa. Ratkaisu tähän on whistleblowing-ilmoituskanava.

Eettiset toimintaperiaatteet ja ilmoittaminen poikkeamista on osa vastuullista liiketoimintaa. Yritykset pyrkivät toimimaan vastuullisesti suhteessa henkilöstöönsä ja sidosryhmiinsä. Eettisissä toimintaperiaatteissa kuvataan ne yhteiset pelisäännöt, joiden mukaan kaikkien tulee toimia. Eettiset toimintaperiaatteet määrittelevät myös, mikä yrityksessä on sallittua ja mikä ei, eli mikä on yhteinen tapamme toimia. Se mahdollistaa yrityksen arvojen mukaisen toiminnan päivittäisessä työssä. Ilmoituskanavan käyttöönotto on yksi tapa seurata eettisten periaatteiden toteutumista yrityksessä.

Myös tuleva EU-tasoinen regulaatio asettaa yhä enemmän vaatimuksia ilmoituskanavien käyttöönottoon ja hallinnoimiseen suomalaisissa yhtiöissä. EU:n uuden ns. whistleblower-direktiivin myötä ilmoituskanava tulee olla käytössä sellaisilla organisaatioilla, joilla on yli 50 työntekijää. Direktiivi tähtää ilmoittajien suojeluun, joka on tällä hetkellä lainsäädännöllisesti Suomessa melko hajanaista. EU:n uusi whistleblower-direktiivi on pantava täytäntöön Suomessa viimeistään vuonna 2021.

Paras vaihtoehto kertoa yhtiön toimintaperiaatteiden vastaisesta toiminnasta on keskustella kasvokkain lähimmän esimiehen tai yhtiön muun johtohenkilön kanssa. Aina esimiehen puoleen kääntyminen ei kuitenkaan ole mahdollista. Näin voi olla esimerkiksi silloin, kun ilmoittaja kokee esimiehen olevan osallisena epäkohtaan. Joskus yrityksen työntekijä tai alihankkija saattaa pelätä, että epäkohdasta ilmoittaminen tietää ongelmia työ- tai yhteistyösuhteelle.

Organisaatiossa tulisikin miettiä valmiiksi, miten tällaisissa tilanteissa toimitaan ja millainen ilmoituskanava palvelee parhaiten yhtiön työntekijöitä ja sidosryhmiä.

 

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntarjoajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä on tähän saakka yleensä tarkoittanut sähköpostia sellaiselle taholle, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa työskentelevät henkilöt.

Yrityksen sisäisesti järjestämällä ilmoituskanavalla on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojan tai riippumattomuuden puutteellisuutta.

Luotettavalla ulkoisella palveluntarjoajalla ei ole näitä esteitä. Se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti laajan kokemuksensa pohjalta ilmoituskanavajärjestelmien rakentamisessa, käyttöönotossa ja ilmoitusten vastaanottamisessa. Ulkoisessa järjestelmässä myös anonymiteetti on varmistettu ja kanavan sisällä voidaan käydä turvallista keskustelua ilmoittajan kanssa, vaikkei ilmoittaja olisi jättänyt yhteystietojaan.

 

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Ulkoinen järjestelmä lisää uskottavuutta

Ilmoituskanava voidaan järjestää sisäisesti tai ulkopuolisen palveluntuottajan avulla.

Sisäisesti järjestettynä tämä tarkoittaa yleensä sähköpostia jollekin, joka on organisaatiossa riittävän kaukana päivittäisestä toiminnasta ja joka sopii rooliin. Tällaisia voivat olla esimerkiksi laki-, ja henkilöstö- ja tarkastustoiminnoissa olevat henkilöt.

Yrityksen sisäisesti hoidetulla järjestelyllä on kuitenkin ongelmansa. Ilmoitus jää ehkä kokonaan tekemättä, kun pelätään tietosuojaa ja riippumattomuutta.

Ulkoisella palveluntuottajalla ei noita rasitteita ole, ja se pystyy hoitamaan tilanteen asiantuntevasti.

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava suunnitelma, miten se käsitellään ja miten toimitaan.

Ilmoitusjärjestelmä ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi organisaatio, sitä vaativampaa on sen perustaminen ja käyttöönottaminen. Se on tehtävä toimivaksi ja tarkoituksenmukaiseksi, mutta samalla on otettava huomioon tietosuoja- ja yhteistoimintalainsäädännön kysymykset.

Hyvä suunnittelu ja asiantuntemus auttavat rakentamaan hyvän ja toimivan järjestelmän melko vaivattomasti.

Silloin työntekijät saavat yhden lisäkanavan epäeettisestä ja yritystä vahingoittavasta toiminnasta raportoimiseen.

Organisaatiolle taas tulee yksi uusi mahdollisuus nopeaan reagointiin. Se antaa myös aikaa valmistautua tapahtumasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Taloudelliset väärinkäytökset ja whistleblowing

Helmikuussa 2014 julkaistussa Global economic crime survey -selvityksessä ilmeni, että kansainvälisesti yli 60 %:lla vastaajista on käytössään jonkinlainen ilmoituskanava (whistleblowing), kun taas pohjoismaissa sitä hyödyntää alle puolet (45 %) organisaatioista. 

Lue lisää mm. tuloksista, lainsäädännön asettamista vaatimuksista, whistleblowing-järjestelmän valinnasta ja jalkauttamisesta

Mahdollisuus reagoida nopeasti

Kun ilmoitus tai vihje koskee väärinkäytöstä, organisaatiolla on oltava kyky ja valmius vihjeen käsittelemiseksi sekä toimintamalli väärinkäytöksen selvitystyötä varten. Yhtiö voi myös ulkoistaa ilmoitusten käsittelyn ja selvitystyön ulkopuoliselle asiantuntijalle. Tämä raportoi tapauksista organisaation määritellyille henkilöille sekä ehdottaa heille toimenpiteitä selvitystyön suorittamiseksi tapauskohtaisesti.

Ilmoituskanava ei ole pelkkää tekniikkaa. Mitä suurempi ja kansainvälisempi organisaatio on, sitä vaativampaa on ilmoituskanavan perustaminen ja käyttöönottaminen. Kanavan tulee tarjota tarkoituksenmukaisella tavalla anonymiteetin ja luottamuksellisuuden suojaa ilmoituksen tehneille työntekijöille ja sidosryhmien jäsenille. Oikealla yrityskulttuurilla ja ilmoituskanavaan liittyvällä riittävällä koulutuksella on keskeinen merkitys sille, miten kanavaa käytetään ja luotetaanko kanavan puolueettomuuteen ja ilmoitusten asialliseen käsittelyyn työpaikalla.

Organisaatio voi saada ilmoituskanavan kautta merkityksellistä tietoa epäkohdista ja mahdollisuuden reagoida niihin nopeasti. Ilmoituskanavan kautta aikaisessa vaiheessa tullut ilmoitus voi myös auttaa yhtiötä valmistautumaan epäeettisestä toiminnasta mahdollisesti seuraavaan julkisuuteen.

Ota meihin yhteyttä, jos haluat apua ilmoituskanavan perustamisessa, käyttöönotossa, ilmoitusten vastaanottamisessa ja hallinnoimisessa. Laaja kokemuksemme mahdollistaa nopean käyttöönoton, henkilöstön ja esimiesten kouluttamisen sekä valmiuden ilmoitusten vastaanottovaiheeseen siirtymiseen. 

 

Ota yhteyttä

Jarkko Sihvonen

Jarkko Sihvonen

Partner, Risk Advisory Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7771

Seuraa ja osallistu