Väärinkäytösselvitykset ja erityistarkastukset

Mitä sinun kannattaa tehdä, jos havaitset vilpin tai väärinkäytöksen yrityksessäsi? Kuinka reagoit nimettömään tiedonantoon?

Autamme kaikissa yritystoimintaan liittyvien väärinkäytös- ja riitatilanteiden selvittämisessä esimerkiksi aineistotarkastuksin ja haastatteluin. Autamme myös elektronisen todistusaineiston esille hakemisessa ja turvaamisessa sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Neuvomme korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Autamme julkisia yhtiöitä, niiden ylintä johtoa sekä oikeudellisia neuvonantajia mm.

  • sisäisiin ja ulkoisiin väärinkäytöksiin liittyvissä tutkimuksissa
  • viranomaisten yritykseen kohdistamissa tutkintatilanteissa
  • riitatilanteissa
  • lahjonta- ja korruptioepäilyjen tutkinnassa
  • varojen väärinkäytön tutkimuksissa
  • säädösrikkomusten tunnistamisessa, paljastamisessa ja virheellisten väitteiden oikaisussa
  • maksukyvyttömyys- ja konkurssitutkimuksissa velkojien tai rahoittajien saatavien perinnän edistämiseksi.

Miksi PwC?

Autamme sinua ratkomaan monimutkaisia tapauksia liiketoiminnassasi suomalaisesta näkökulmasta kansainväliset ja paikalliset säädökset ja erityispiirteet huomioon ottaen. Olemme auttaneet lukuisia suomalaisia yrityksiä selvittämään mm. sääntöjenvastaista toimintaa yrityksissä, ilmoituskanavan kautta tai muutoin esitettyjä väitteitä ja epäilyjä, varojen väärinkäyttöä, epäsopivia liiketoimintasuhteita, liikesalaisuuksia, kirjanpitorikoksia, epäilyttäviä liiketapahtumia, eturistiriitoja sekä lahjontaa ja korruptiota.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact us

Jani Arnell

Jani Arnell

Director, Cybersecurity & Privacy Leader

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu