Väärinkäytösselvitykset ja erityistarkastukset

Mitä sinun kannattaa tehdä, jos havaitset vilpin tai väärinkäytöksen yrityksessäsi? Kuinka reagoit nimettömään tiedonantoon?

Autamme kaikissa yritystoimintaan liittyvien väärinkäytös- ja riitatilanteiden selvittämisessä esimerkiksi aineistotarkastuksin ja haastatteluin. Autamme myös elektronisen todistusaineiston esille hakemisessa ja turvaamisessa sekä taloudellisten vaikutusten arvioinnissa. Neuvomme korjaavien toimenpiteiden suunnittelussa ja täytäntöönpanossa. Autamme julkisia yhtiöitä, niiden ylintä johtoa sekä oikeudellisia neuvonantajia mm.

  • sisäisiin ja ulkoisiin väärinkäytöksiin liittyvissä tutkimuksissa
  • viranomaisten yritykseen kohdistamissa tutkintatilanteissa
  • riitatilanteissa
  • lahjonta- ja korruptioepäilyjen tutkinnassa
  • varojen väärinkäytön tutkimuksissa
  • säädösrikkomusten tunnistamisessa, paljastamisessa ja virheellisten väitteiden oikaisussa
  • maksukyvyttömyys- ja konkurssitutkimuksissa velkojien tai rahoittajien saatavien perinnän edistämiseksi.

Miksi PwC?

Autamme sinua ratkomaan monimutkaisia tapauksia liiketoiminnassasi suomalaisesta näkökulmasta kansainväliset ja paikalliset säädökset ja erityispiirteet huomioon ottaen. Olemme auttaneet lukuisia suomalaisia yrityksiä selvittämään mm. sääntöjenvastaista toimintaa yrityksissä, ilmoituskanavan kautta tai muutoin esitettyjä väitteitä ja epäilyjä, varojen väärinkäyttöä, epäsopivia liiketoimintasuhteita, liikesalaisuuksia, kirjanpitorikoksia, epäilyttäviä liiketapahtumia, eturistiriitoja sekä lahjontaa ja korruptiota.

Lue lisää ja lataa tutkimuksemme:

Global State of Information Security Survey -tutkimus
Share
Global State of Information Security® Survey

While massive cybersecurity breaches have become almost commonplace, many organisations worldwide still struggle to comprehend and manage emerging cyber risks in an increasingly complex digital society. The report puts forward some key steps business leaders can take to get prepared.

Yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäsitykset Suomessa.
Share
Global Economic Crime Survey - Suomea koskevia havaintoja

Pohjoismaalaisten yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat entistä vakavampia; joka kymmennelle organisaatiolle taloudellinen vahinko oli vuonna 2015 jo yli miljoona dollaria.

Luottamus ja esineiden internet

IoT (Internet of Things) eli esineiden internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintoja. IoT verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista sovelluksiin muuttaen kuluttajien ja yritysten arkea.

Contact us

Jani Arnell

Leader of Digital Security

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu