Yritysten tausta- ja maineselvitykset

Tämän päivän yrityspäätöksissä panoksia nostavat koko ajan kasvavat vaatimukset läpinäkyvyydelle, vastuulliselle toiminnalle ja käytännöille. On tiedettävä kenen kanssa tekee yhteistyötä ja se on myös pystyttävä osoittamaan. Perinteiset toimintatavat eivät siihen riitä. Mikäli ennakoiva tiedustelu hoidetaan puutteellisesti tai jätetään kokonaan hoitamatta, seuraukset vierailla ja kehittyvillä markkinoilla liiketoimia harkitseville yrityksille voivat olla hyvin vakavat. Luotettava päätös syntyy vain olemalla hyvin perillä kaikista liiketoimintatiedon taustatekijöistä.

Taustaselvitysten ja yritystiedustelun avulla luotu liiketoimintatieto on globaalissa taloudessa keskeistä. Väärän tai puutteellisen liiketoimintatiedon hinta, sakot sääntelyn tai lain noudattamatta jättämisestä tai vahinko yrityksen maineelle, voi olla todella kova. Autamme sinua ja yritystäsi saamaan korkealuokkaista liiketoimintatietoa, kun harkitset yrityskauppoja tai korkeiden panosten päätöksiä, joihin liittyy huomattavia riskejä.

Taustojen kartoitus on vain alku

Selvitämme yritysten ja niihin liittyvien henkilöiden mainetta ja aiempia suorituksia keräämällä ja analysoimalla informaatioita, joka tarjoaa oleellista näkemystä kauppoja ja muita liiketoimia harkitseville päätöksentekijöille (esimerkiksi fuusiot, ostot, yhteistyö, kolmansien osapuolten kanssa toimiminen sekä jakelija- ja jälleenmyyjäsopimukset). Mittaamme myös laaja-alaisesti potentiaalisia riskitekijöitä yrityksille, jotka harkitsevat toiminnan aloittamista ensi kertaa kehittyvällä markkina-alueella.

Raportoimme tietoa yksityiskohtaisesti käyttäen
  • pääsyä suojattuihin tietokantoihin, suomenkielisiä ja ulkomaisia mediatietopankkeja, rikostaustatietoja, tuomioistuintietoja sekä kansainvälisiä pakote- ja seurantalistoja
  • globaalia entisten lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaisverkostoa ja luotettavia tietolähteitä, joilla on kohdennettua paikallista ja toimialakohtaista kokemusta
  • vankkaa kokemusta tiedonhausta kriittisistä koti- ja ulkomaisista julkisista tietokannoista
  • globaalia, korkeatasoista lähdeverkostoa mukaan lukien PwC:n maailmanlaajuiset yritystietokeskukset (Global Corporate Intelligence Centers of Excellence), joilla on huomattavaa paikallista ja toimialakohtaista erityistietoa
  • pitkälle kehitettyä hakuteknologiaamme, joka tehostaa hakua nopeuttaen tärkeiden löydösten arviointia ja raportointia kustannustehokkaasti
  • toimipisteitä ja asiantuntijoita 157 maassa ympäri maailmaa.

Lue lisää ja lataa tutkimuksemme: 

Global State of Information Security Survey -tutkimus
Share
Global State of Information Security® Survey

While massive cybersecurity breaches have become almost commonplace, many organisations worldwide still struggle to comprehend and manage emerging cyber risks in an increasingly complex digital society. The report puts forward some key steps business leaders can take to get prepared.

Yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäsitykset Suomessa.
Share
Global Economic Crime Survey - Suomea koskevia havaintoja

Pohjoismaalaisten yritysten kohtaamat taloudelliset väärinkäytökset ovat entistä vakavampia; joka kymmennelle organisaatiolle taloudellinen vahinko oli vuonna 2015 jo yli miljoona dollaria.

Esineiden internetin luomat liiketoimintamahdollisuudet.
Luottamus ja esineiden internet
Luottamus ja esineiden internet

IoT (Internet of Things) eli esineiden internet luo uusia liiketoimintamahdollisuuksia ja liiketoimintoja. IoT verkottaa kodit ja erilaiset älylaitteet terveysrannekkeista sovelluksiin muuttaen kuluttajien ja yritysten arkea.

Contact us

Jani Arnell

Leader of Digital Security

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu