Yritysten tausta- ja maineselvitykset

Tämän päivän yrityspäätöksissä panoksia nostavat koko ajan kasvavat vaatimukset läpinäkyvyydelle, vastuulliselle toiminnalle ja käytännöille. On tiedettävä kenen kanssa tekee yhteistyötä ja se on myös pystyttävä osoittamaan. Perinteiset toimintatavat eivät siihen riitä. Mikäli ennakoiva tiedustelu hoidetaan puutteellisesti tai jätetään kokonaan hoitamatta, seuraukset vierailla ja kehittyvillä markkinoilla liiketoimia harkitseville yrityksille voivat olla hyvin vakavat. Luotettava päätös syntyy vain olemalla hyvin perillä kaikista liiketoimintatiedon taustatekijöistä.

Taustaselvitysten ja yritystiedustelun avulla luotu liiketoimintatieto on globaalissa taloudessa keskeistä. Väärän tai puutteellisen liiketoimintatiedon hinta, sakot sääntelyn tai lain noudattamatta jättämisestä tai vahinko yrityksen maineelle, voi olla todella kova. Autamme sinua ja yritystäsi saamaan korkealuokkaista liiketoimintatietoa, kun harkitset yrityskauppoja tai korkeiden panosten päätöksiä, joihin liittyy huomattavia riskejä.

Taustojen kartoitus on vain alku

Selvitämme yritysten ja niihin liittyvien henkilöiden mainetta ja aiempia suorituksia keräämällä ja analysoimalla informaatioita, joka tarjoaa oleellista näkemystä kauppoja ja muita liiketoimia harkitseville päätöksentekijöille (esimerkiksi fuusiot, ostot, yhteistyö, kolmansien osapuolten kanssa toimiminen sekä jakelija- ja jälleenmyyjäsopimukset). Mittaamme myös laaja-alaisesti potentiaalisia riskitekijöitä yrityksille, jotka harkitsevat toiminnan aloittamista ensi kertaa kehittyvällä markkina-alueella.

Raportoimme tietoa yksityiskohtaisesti käyttäen
  • pääsyä suojattuihin tietokantoihin, suomenkielisiä ja ulkomaisia mediatietopankkeja, rikostaustatietoja, tuomioistuintietoja sekä kansainvälisiä pakote- ja seurantalistoja
  • globaalia entisten lainvalvonta- ja tiedusteluviranomaisverkostoa ja luotettavia tietolähteitä, joilla on kohdennettua paikallista ja toimialakohtaista kokemusta
  • vankkaa kokemusta tiedonhausta kriittisistä koti- ja ulkomaisista julkisista tietokannoista
  • globaalia, korkeatasoista lähdeverkostoa mukaan lukien PwC:n maailmanlaajuiset yritystietokeskukset (Global Corporate Intelligence Centers of Excellence), joilla on huomattavaa paikallista ja toimialakohtaista erityistietoa
  • pitkälle kehitettyä hakuteknologiaamme, joka tehostaa hakua nopeuttaen tärkeiden löydösten arviointia ja raportointia kustannustehokkaasti
  • toimipisteitä ja asiantuntijoita 157 maassa ympäri maailmaa.

{{filterContent.facetedTitle}}

Contact us

Jani Arnell

Jani Arnell

Director, Cybersecurity & Privacy Leader

puh. +358 (0)20 787 8844

Seuraa ja osallistu