Hyvä hallinnointitapa

Lainsäädäntö ja suositukset määrittävät hyvää hallinnointitapaa

Hyvä hallinnointitapa määrittelee organisaation johtamisen ja ohjauksen rakenteet sekä niiden roolit ja vastuut,  toimintatavat, -ohjeet ja prosessit sekä ohjausta tukevat järjestelmät.

Pörssiyhtiöitä koskeva, 1.1.2020 voimaan tullut uusi hallinnointikoodi on kokoelma hyvää hallinnointia koskevista suosituksista, jotka täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Osallistumme aktiivisesti hyvän hallintotavan periaatteiden kehittämiseen toimimalla läheisessä yhteistyössä muun muassa Hallitusammattilaiset ry:n ja Boardmanin kanssa.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi seuraavilla alueilla:

  • hyvän hallintotavan periaatteiden, ohjeistusten ja toimintamallien laatiminen
  • hyvän hallintotavan osa-alueiden toimivuuden arviointi ja kehittäminen
  • erityisesti hallituksen ja sen valiokuntien toiminnan arviointi
  • hyvän hallintotavan kansainvälisten ja kotimaisten kehityslinjausten ennakoiminen, seuraaminen ja vaikutusten analysointi sekä uuden hallinnointikoodin soveltaminen
  • kontrolliympäristön arvioinnit ja kehittäminen.

 

Ota yhteyttä

Mikko Reinikainen

Mikko Reinikainen

Partner, Legal, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7463

Timo Takalo

Timo Takalo

Partner, Cybersecurity & Privacy Assurance Services, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7489

Seuraa ja osallistu