Hyvä hallinnointitapa

 

Lainsäädäntö ja suositukset määrittävät hyvää hallinnointitapaa

Hyvä hallinnointitapa määrittelee organisaation johtamisen ja ohjauksen

  • rakenteet sekä niiden roolit ja vastuut,
  • toimintatavat ja -ohjeet sekä prosessit ja
  • ohjausta tukevat järjestelmät.

Pörssiyhtiöitä koskeva 1.1.2016 voimaan tullut uusi hallinnointikoodi on kokoelma hyvää hallinnointia koskevista suosituksista, jotka täydentävät lainsäädännöstä tulevia velvoitteita.

Sisäisen valvonnan tavoitteena on varmistaa, että yhtiön toiminta on tehokasta ja tuloksellista, informaatio luotettavaa ja että säännöksiä ja toimintaperiaatteita noudatetaan.

Osallistumme aktiivisesti hyvän hallintotavan periaatteiden kehittämiseen toimimalla läheisessä yhteistyössä muun muassa Hallitusammattilaiset ry:n ja Boardmanin kanssa.

Asiantuntijamme auttavat organisaatiotasi seuraavilla alueilla:

  • hyvän hallintotavan periaatteiden, ohjeistusten ja toimintamallien laatiminen
  • hyvän hallintotavan osa-alueiden toimivuuden arviointi ja kehittäminen
  • erityisesti hallituksen ja sen valiokuntien toiminnan arviointi
  • hyvän hallintotavan kansainvälisten ja kotimaisten kehityslinjausten ennakoiminen, seuraaminen ja vaikutusten analysointi sekä uuden hallinnointikoodin soveltaminen
  • kontrolliympäristön arvioinnit ja kehittäminen.

 

Contact us

Mikko Reinikainen
Legal Services
puh. +358 (0)20 787 7463
Lähetä viesti

Timo Takalo
Risk Assurance Services Leader
puh. +358 (0)20 787 7489
Lähetä viesti

Seuraa ja osallistu