Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Innovaatiot ja yrittäjyys

Yritysten täytyy jatkuvasti kehittää liiketoimintaansa ja löytää uusia tapoja, joilla asiakkaita voidaan palvella paremmin. Autamme yrityksiä löytämään, rakentamaan ja skaalaamaan innovaatioita, joilla sekä kehitetään nykyistä liiketoimintaa että haetaan uusia kasvumahdollisuuksia.

Kasvu vaatii innovaatioita ja jokaisen yrityksen täytyy löytää siihen itselleen sopivat työkalut

Innovaatiot näkyvät usein asiakkaille uusina tuotteina ja palveluina. Jokainen yritys tarvitsee hyvän tuotekehitysprosessin, jonka avulla hyvät ideat saadaan jalostettuakannattavaksi liiketoiminnaksi. Kestävän kasvun rakentaminen innovaatioiden avulla vaatii kuitenkin paljon enemmän. Yrityksen täytyy harkita organisaatiokulttuurin kehittämistä, yhteistyömalleja tai esimerkiksi oman osaamisen laajentamista sijoittamisen tai yritysostojen kautta. Lisäksi on tärkeää huomioida sekä jokapäiväiset innovaatiotarpeet nykyliiketoiminnassa että uudet, mahdollisesti mullistavat tulevaisuuden kasvua rakentavat innovaatiot.

 

Vaikka uudet ja mullistavat innovaatiot vievät usein kaiken huomion, ei innovaatiotoiminnan aikaansaamia pieniä parannuksia sovi unohtaa. Asiakaspalvelun uudenlainen tapa palvella asiakkaita voi olla tärkeää asiakastyytyväisyyden kannalta ja tehtaan ylläpitoprosessin parantamiseen liittyvällä innovaatiolla voi olla merkittävä vaikutus koko yrityksen liiketoimintaan.

Innovaatioiden ja kasvun pohja on ihmisissä ja organisaatiokulttuurissa. Innovaatiotoiminta ei ole pelkästään pelle pelottomien tehtävä, vaan jokaisella työntekijällä on annettavaa innovaatioiden löytämisessä, kehittämisessä ja skaalaamisessa. Yrityksen työntekijöillä on oivallisia tilaisuuksia löytää uusia, potentiaalisia innovaatioalueita, jotka voivat liittyä niin uuden teknologian hyödyntämiseen kuin uusien asiakastarpeiden tunnistamiseen.

On hyvä muistaa, että paras osaaminen ei aina löydy omasta yrityksestä. Tekemällä yhteistyötä erilaisten kumppanien kanssa yritys voi löytää uusia näkemyksiä, lähestymistapoja ja liiketoimintamahdollisuuksia. Omasta liiketoiminnasta voi nousta esille aivan uusia mahdollisuuksia, jos esimerkiksi startup-yritys tarkastelee sitä tuorein silmin. Kun tulevaisuuden kasvua halutaan rakentaa pitkäjänteisesti, on yhteistyö ja jopa sijoittaminen esimerkiksi teknologia-startupeihin hyvä tapa vahvistaa innovaatiokyvykkyyksiä. Näin voidaan paremmin ennakoida muutoksia ja olla itse rakentamassa tulevaisuuden innovaatiivisia ratkaisuja.

 

Kuinka voimme auttaa

Ideoista käytäntöön

  • Ideoiden arviointi
  • Käytännön toimintamallien tunnistaminen ja rakentaminen

Katso lisää

Startup-yhteistyön aloittaminen ja kiihdyttäminen

  • Startup-yhteistyömallien ymmärtäminen ja omalle yritykselle parhaan etenemistavan löytäminen
  • Pilottien skaalaaminen liiketoiminnaksi

Katso lisää

Innovaatiotoimintakultuurin kehittäminen

  • Henkilöstön innovatiivisuuden lisääminen
  • Henkilöstön osaamisen ja liiketoiminnan tarpeiden kehittäminen sisäisen yrittäjyyden avulla

Katso lisää

Strateginen sijoittaminen innovaatiotoiminnan tukena

  • Venturing-mallin rakentaminen strategian toteuttamisen työkaluksi
  • Lyhyen aikavälin liiketoimintatarpeiden ja pidemmän aikavälin kasvutavoitteiden huomioiminen

Katso lisää

Innovaatioarkkitehtuurin rakentaminen

  • Innovaatiotoiminnan suunnittelu, jalkautus ja kehittäminen
  • Innovaatiokulttuurin vahvistaminen

Katso lisää

Seuraa ja osallistu