Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Customer Transformation -palvelut

Autamme kaikessa myyntiin, markkinointiin ja asiakaspalveluun liittyvässä konsultoinnissa.

Autamme organisaatiotasi kasvamaan tehokkaasti

Autamme yritystäsi saamaan lisää asiakkaita, maksimoimaan asiakkuuksien elinkaarien arvoa parantamalla asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä sekä saamaan nykyiset asiakkaat ostamaan lisää, useammin ja paremmalla katteella. Teemme tämän digitalisoimalla ja tehostamalla asiakasprosesseja, antamalla työntekijöille paremmat työkalut onnistumiseen sekä ottamalla automaation ja datan tehokkaaseen käyttöön.

Ota yhteyttä asiantuntijoihimme

The Evolving Customer: Profile of a Winner

The Evolving Customer: Profile of a Winner

Millaiset yritykset menestyvät tänä päivänä? Mitkä tekijät erottavat heidät muista? Haastattelimme yli 500 yritysjohtajaa ymmärtääksemme, miten markkinajohtajat eivät vain selviydy, vaan myös menestyvät näiden poikkeuksellisten olosuhteiden aikana.
 
 

Asiakaskäyttäytymisen muutosten vaikutukset liiketoimintaan

Digitalisaatio ja tiedon lisääntyminen ovat merkittävästi muuttaneet asiakaskäyttäytymistä niin B2C- kuin B2B-markkinoillakin. Nykyään asiakkaat haluavat yhä tarkemmin juuri heidän tarpeisiinsa vastaavia palveluita, itsepalvelua ja räätälöityjä asiakaskokemuksia. Huonosti suunniteltu ja toteutettu asiakaskokemus rajoittaa yrityksen kasvua, sillä nykyisten asiakkaiden tyytymättömyys johtaa pienempään kuluttamiseen. Uusia asiakkaita voi olla vaikea saada.

Kannattavaa kasvua dataa hyödyntämällä

Datan avulla asiakastarpeet pystytään tunnistamaan ja ennakoimaan aikaisempaa paremmin. Yritykset, jotka hyödyntävät dataa, voivat tehostaa myynti- ja markkinointiprosessejaan, parantaa päätöksentekoaan ja hakea kannattavaa kasvua mm. merkityksellisten ja sujuvien asiakaskohtaamisien sekä paremmin kohdennetun mainonnan ja markkinoinnin automaation avulla. Yrityksen asiakaspalvelua voidaan nykyaikaistaa, automatisoida ja ohjata itsepalvelukanaviin, jolloin asiakaspalvelun kuorma vähenee ja vaativimmat tapaukset voidaan hoitaa nopeammin ja tehokkaammin. Asiakkaiden tarpeita vastaava asiakaskokemus ja sitä tukevat dataan ja automaatioon perustuvat tehokkaat prosessit ja modernit CRM- ja markkinoinnin automaation työkalut auttavat pitämään myös työntekijäsi tyytyväisinä ja tehokkaina.

 

Customer Transformation

Customer Transformation -ratkaisumme

Sales and Marketing Excellence: B2B-markkinointi ja -myynti

PwC:n Sales & Marketing Excellence on modernin B2B-markkinoinnin ja myynnin end-to-end-ratkaisu ja pelikirja aina liidien generoinnista tilausprosesseihin asti. Sales & Marketing Excellence -ratkaisu käyttää reaaliaikaista dataa kaikissa prosessin eri vaiheissa, parantaen asiakastyytyväisyyttä sekä kasvattaen myyntiä ja asiakkuuden elinkaaren arvoa.

Service Excellence: Asiakaspalvelun modernisointi

Service Excellence -ratkaisumme auttaa nykyaikaistamaan asiakaspalvelun ja field-service-operaatiot. Asiakaspalvelun kuorma pienenee, kun prosessointi ja priorisointi hoidetaan automaattisesti ja vaativat tapaukset pystytään hoitamaan tehokkaammin ja nopeammin. Monikanavainen kommunikaatio koko asiakkuuden elinkaaren ajan parantaa asiakasuskollisuutta.

CommerceNext: B2B-verkkokauppa nopeasti pystyyn

CommerceNext tarjoaa nopeutetun mallin integroitujen ratkaisujen käyttöönottoon. Ratkaisulla, joka yhdistää digitaalisen markkinoinnin ja kaupankäynnin, voidaan tukea monimutkaisia tuotteita ja ainutlaatuisia käyttötapoja.

Yksilöllisen asiakaskokemuksen muotoilu

Monipuolinen kuluttajateknologia ja myyntikanavien valikoima tuovat yrityksen ulottuville enemmän tietoa asiakkaista kuin ennen. Asiakaskäyttäytymistä ymmärtämällä voimme luoda parhaat mahdolliset palvelut, hinnoittelumallit ja lisätä tuotteen käyttöönottoa.

Lue lisää

Connected Digital Front Office: Kuluttajatuotteiden myynnin ja markkinoinnin digitalisointi

Connected Digital Front Office -ratkaisumme kuluttajatuotteita valmistaville yrityksille on rakennettu Salesforcen Consumer Goods Cloudin päälle. Se tarjoaa ratkaisuja ja parhaita käytäntöjä, jotka mahdollistavat kasvun ja tuottavuuden kilpailulla alalla. 

Customer of One: Markkinoinnin automaatio

Customer of One on B2C-kuluttajamarkkinoilla toimiville yrityksille rakennettu palvelukokonaisuus. Sen avulla voit rakentaa markkinoinnin automaation ja Asiakas 360 -datan päälle yrityksellesi räätälöidyn asiakkuuksien hallintakoneiston. Hyvin kohdennettu markkinointi tuottaa arvoa asiakkaalle ja kasvattaa asiakastyytyväisyyttä ja -pysyvyyttä. Myös asiakkuuksien elinkaaren arvo nousee, kun asiakkaat ostavat enemmän, pidempään ja parempikatteisia tuotteita.

Customer Insights Platform: Asiakasanalytiikan ratkaisut

Customer Insights Platform on asiakasymmärrys- ja analytiikka-alusta, jonka avulla asiakkaiden tarpeet voidaan tunnistaa ja ennakoida. Asiakkuuksien elinkaarien arvon laskeminen, segmentointi ja asiakasosuuksien kasvattaminen onnistuvat alustan kautta. Customer Insights Platform suosittelee arvoa tuottavia toimenpiteitä datan perusteella. 

 

OneBank: Modernin pankin Front Office yhdessä paketissa

PwC:n OneBank-ratkaisun avulla pankkien työntekijät ymmärtävät asiakkaidensa kokonaisvaltaisen tilanteen ja pystyvät palvelemaan kaikkia yksilöllisesti. Ratkaisun ytimessä on Asiakas 360 -asiakastietokanta, jonka tietoihin perustuen voidaan lähettää esimerkiksi erilaisia ennakoivia hälytyksiä, työohjeita ja asiakasviestintää. Kehittynyt analytiikka antaa mahdollisuuden kehittää pitkäaikaisia luottamuksellisia asiakassuhteista.

Amplifier: Digitaalisen ajan muutosjohtaminen

70 % digitaalisista transformaatioista epäonnistuu, koska käyttäjät eivät omaksu uusia toimintatapoja tai työkaluja. Amplifier on älykäs muutosjohtamisen ja  käyttöönottojen onnistumisen varmistava ratkaisu.  Sen kautta voit seurata muutoksen jalkautumista sekä suunnitella tarvittavia muutostoimenpiteitä. Erilaiset alustat, kuten CRM, ERP ja HCM, ovat vain niin hyviä kuin niitä käyttävät ihmiset. Amplifier varmistaa, että onnistut muuttamaan organisaatiosi toimintatapoja pysyvästi ja menestymään digitaalisessa transformaatiossasi.

 

Referenssit

Uuden CRM-järjestelmän käyttöönotto Varmalla

Varma päätti vuoden 2020 alussa lähteä selvittämään asiakkuuksien johtamisen työkalujen päivittämistä paremmin heitä palvelevaan malliin. Ratkaisuksi valikoitui Salesforce CRM, jonka käyttöönottoviikon jälkeen yli 80 % kaikista lisenssinhaltijoista oli kirjautunut jo sisään Salesforceen ja ensimmäisen kuukauden jälkeen luku oli yli 90 %.

Ota yhteyttä

Antti Kilpelä

Antti Kilpelä

Service Design Director, PwC Finland

puh. +358 (0) 20 787 7113

Seuraa ja osallistu