Global Digital Operations Survey 2018

Digitaalisten palveluiden kehittämisessä ja tilaus-toimitusketjun ja tuotannon tehostamisessa Suomi toimii haastavassa ympäristössä: Kaiken kaikkiaan EMEA-alue on eniten jäljessä verrattuna Aasiaan, Yhdysvaltoihin ja Etelä-Amerikkaan.

Suomalaiset teollisuusyritykset ylittävät selvästi muut EMEA-alueen maat uuden teknologian hyödyntämisessä ja digitaalisten ekosysteemien kypsyysasteessa.

Aasian ja Tyynenmeren alueen valmistavan teollisuuden yritykset ovat digitalisaation edelläkävijöitä niin digitaalisten palveluiden kehittämisessä kuin tilaus-toimitusketjun ja tuotannon tehostamisessa. Suomalaisten yritysten digitalisaatioaste on keskimäärin globaalilla tasolla, mutta edelläkävijäyrityksiä on Suomessa selkeästi vähemmän. Etenkin organisaation ja kulttuurin kehittämisessä suomalaiset yritykset ovat muuta maailmaa jäljessä.

Digital Champions: How industry leaders build integrated operations ecosystems to deliver end-to-end customer solutions raportissa kartoitetaan valmistavan teollisuuden digitalisaation kehitystä. Tulokset pohjautuvat 1 155 johtajan vastauksiin globaaleista teollisuusyrityksistä 26 maasta. Suomesta tutkimukseen osallistui 50 yritystä.

Raportin mukaan 19 % Aasian valmistavan teollisuuden yrityksistä luetaan digitaalisiksi edelläkävijöiksi, kun Yhdysvalloissa ja Etelä-Amerikassa 11 % ja EMEA-alueella vain 5 % yrityksistä yltää tälle tasolle. Suomalaisista yrityksistä edelläkävijöitä on 4 % vastanneista. Aasiassa on yritysjohtajina nuoria teknologiataitureita, jotka omaksuvat innolla digitalisaation tuomat muutokset. Tämä yhdistettynä jatkuvasti kasvaviin palkka- ja tuotantokuluihin ajaa Aasian ja Tyynenmeren alueen yrityksiä digitalisoimaan avainoperaatioitaan merkittävästi muuta maailmaa nopeammin.

 

Suomalaiset yritykset hyödyntävät uusia teknologioita laajasti, mutta tekoälyn mahdollisuuksiin ei olla varauduttu

Uusia teknologioita otetaan käyttöön laajalti niin Suomessa kuin maailmalla, mutta vain digitaaliset edelläkävijät ovat onnistuneet luomaan merkittävää arvoa teknologioiden hyödyntämisellä omissa arvoketjuissaan. Edelläkävijät eivät toteuteta vain yksittäisiä projekteja, vaan keskeiset teknologiat otetaan kattavasti koko organisaatiossa käyttöön yhdessä strategisten kumppanien kanssa. Tästä syystä edelläkävijät odottavat myös saavansa tuntuvia kustannussäästöjä ja tehokkuusetuja teknologiatoteutuksista.

Tekoälytoteutukset ovat kaikkialla maailmassa vielä lapsenkengissä. Useimmissa yrityksissä tiedostetaan tekoälyn mahdollisuudet, mutta keskeisiä käyttötapauksia alkaa vasta nyt ilmaantua. Vain 12 % suomalaisista yrityksistä näkee merkittävää potentiaalia tekoälyn ratkaisuissa, kun maailmanlaajuisesti 29 % yrityksistä odottaa merkittäviä hyötyjä. Lisäksi 80 %:lla suomalaisista teollisuusyrityksistä ei ole suunnitelmaa tekoälyn hyödyntämiseksi toiminnoissaan.

 

Ihmiset ovat digimurroksen keskiössä – Suomessa organisaation ja kulttuurin kehittämiseen ei panosteta riittävästi

Kaksi kolmasosaa vastaajista sanoi, ettei heillä ole selkeää visiota tai strategiaa tukemaan digitaalista muutosta, ja vain 27 % uskoo työntekijöidensä osaamispääoman riittävän tulevaisuutta ajatellen. Edelläkävijöistä puolestaan 70 %:lla johtajista on selkeä visio ja he toimivat roolimalleina organisaatioissaan. Edelläkävijät myös investoivat voimakkaasti henkilöstön kehittämiseen ja koulutukseen ja niillä on monialaisia tiimejä edistämässä innovaatioiden syntymistä yli toiminnallisten rajojen. Suomi jää useimmilla organisaation, kulttuurin ja henkilön kehityksen mittareilla selkeästi jälkeen muuta maailmaa.

 

Contact us

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Consulting Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7504

Antti Niku

Antti Niku

Data analytics & AI, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7512

Seuraa ja osallistu