Tulevaisuuden taloushallinto

Mikä erottaa parhaat talousfunktiot muista?

Miten yritysten taloustoiminnot muokkaavat toimintaansa jatkuvassa muutoksessa? Mikä tekee toisista talousfunktioista tehokkaampia ja liiketoimintaa paremmin palvelevia? PwC:n seitsemäs globaali vertailututkimus taloushallinnon tehokkuudesta selvittää, mikä erottaa alan parhaat toimijat muista.

Yritysten toimintaympäristö, kilpailijat ja markkinat ovat jatkuvassa muutoksessa. Teknologia ja digitalisaatio on tehnyt näistä muutoksista aikaisempaa nopeampia ja vaikeampia ennakoida. Taloushallinnolle tämä luo merkittävän muutospaineen. 

Taloushallinnon on kehitettävä uusia toimintamalleja sekä investoitava teknologiaan ja ihmisten osaamiseen voidakseen vaikuttaa organisaatioiden menestykseen.  

Menestyvä taloushallinto vaikuttaa yrityksen kannattavuuteen investoimalla liiketoiminnan johtamista tukevan tiedon tuottamiseen, käyttämällä vähemmän aikaa rutiinitransaktioiden prosessointiin ja toimimalla samalla alhaisemmilla kustannuksilla. 

Mikä erottaa parhaat talousfunktiot muista?

Teknologian kehitys muuttaa parhaillaan taloushallinnon perinteisiä rakenteita ja rooleja kiihtyvällä tahdilla. Pilvipohjaiset ratkaisut, ohjelmistorobotiikka ja data-analytiikka ovat keskeinen osa nykyaikaista taloushallintoa. Teknologian hyödyntäminen ei kuitenkaan yksin riitä. Vaaditaan myös muutosta taloushallinnon roolissa ja ihmisten osaamisessa.

Taloushallinnon tehokkuus: neuvonta

Neuvonta

Yli 50 % yrityksistä kokee, etteivät taloustoiminnon edustajat osallistu päätöksentekoon tai avusta liiketoiminnan kehittämisessä ja ohjaamisessa. Taloushallinnon rutiinien automatisoituessa lisäarvoa tuottavan neuvonnan merkitys kasvaa. Taloushallinnon on kyettävä tuottamaan aidosti liiketoiminnan ohjausta tukevia näkökulmia. 

Taloushallinnon tehokkuus: automaatio

Automaatio

Pilvipohjaiset ratkaisut, robotiikka ja älykäs automaatio antavat tehokkaasti hyödynnettynä taloushallinnolle mahdollisuuden parantaa prosessiensa laatua ja laskea kustannuksia. Johtavat talousorganisaatiot toimivat 36 % mediaania alemmilla kustannuksilla. 

Taloushallinnon tehokkuus: automaatio

Analytiikka

Vertailututkimuksen mukaan alle neljännes taloushallinnon ajasta kuluu liiketoimintaa tukevan tiedon tuottamiseen ja analysointiin. Analytiikkatyökalujen kehitys tukee data-analytiikan ja tiedolla johtamisen hyödyntämistä liiketoiminnassa. 

Contact us

Jari Viljanen

Partner, Finance & Accounting

puh. +358 (0)20 787 7505

Seuraa ja osallistu