Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Muiden kuin taloudellisten tietojen raportointi

PwC:n katsaus vuodelta 2019

Selvitimme jo toisena vuonna peräkkäin suomalaisten yhtiöiden lakiin perustuvaa muiden kuin taloudellisten tietojen raportointia. Selvitystä varten kartoitettiin 88 velvoitteen piiriin kuuluvaa yritystä helmi–huhtikuussa 2019. Näistä yrityksistä 85 % (77 kpl) on julkaissut selvityksen muista kuin taloudellisista tiedoista. Tämän lisäksi muutama yritys julkaisi selvityksen vapaaehtoisesti.

 

Keskeiset havainnot

Selvitys useimmin osana toimintakertomusta

Suurin osa yrityksistä, 68 kappaletta (2017: 52), sisällytti selvityksen osaksi toimintakertomusta vuonna 2018. Toimintakertomuksesta erillisenä muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksenä julkaistuista kaksi (2017: 8) oli allekirjoittamattomia, vaikka kirjanpitolaki edellyttää hallituksen ja toimitusjohtajan allekirjoittavan selvityksen.

Vain harva julkaisee selvityksen tilinpäätöstiedotteessa

Raportoivien yritysten määrän kasvusta huolimatta vain seitsemän (2017: 4) raportoivista yrityksistä sisällyttää muiden kuin taloudellisten tietojen selvityksen osaksi tilinpäätöstiedotetta. Selvityksen tilinpäätöstiedotteessaan julkaisseiden osuus kasvoi hieman edellisvuodesta.

Selvityksen tilinpäätöstiedotteessa mainitsevien yritysten määrä laski vertailuvuodesta. Vuonna 2018 kahdeksan yritystä mainitsi sen tilinpäätöstiedotteessaan, kun edellisvuonna vastaava luku oli 12.

Yritykset ovat siirtyneet kirjanpitolain temaattisten osa-alueiden mukaiseen raportointiin

Kolme neljäsosaa, eli 58 yritystä (2017: 43) raportoi muista kuin taloudellisista tiedoista kirjanpitolain temaattisten osa-alueiden (ympäristö; sosiaalinen ja henkilöstö; ihmisoikeuksien kunnioittaminen, korruption ja lahjonnan torjunta) mukaisesti. Elementtien (toimintaperiaatteet, riittävän huolellisuuden turvaavat menettelyt, riskit ja riskienhallinta, tunnusluvut, tulokset) mukaan raportoivien määrä on laskenut edellisvuodesta kahdeksasta kahteen, kun taas muiden, esimerkiksi edellisiä yhdistelevien esitystapojen mukaan raportoivien määrä on laskenut 23:sta 17:ään.

Muiden kuin taloudellisten tietojen selvitykset tiivistyneet edellisvuodesta

Enemmistö selvityksistä oli 3–5 sivun pituisia. Vain 11 kappaletta selvityksistä oli 6–10 sivun pituisia, kun edellisvuonna vastaava luku oli 17. Myös yli 10 sivun raportit vähenivät. Selvityksistä 12 kpl oli 1–2 sivun pituisia.

Yli puolet yrityksistä on raportoinut riskeistä kirjanpitolain temaattisten osa-alueiden mukaisesti

Neljäsosa yrityksistä raportoi riskit kaikista muiden kuin taloudellisten tietojen temaattisista osa-alueista. Vajaa kymmenesosa oli sekä tunnistanut että kuvannut riskit ja niiden vaikutukset yhtiölle. Seitsemän yritystä ei maininnut mitään muihin kuin taloudellisiin tietoihin liittyviä riskejä.

Tavoitteiden asettamisessa ja seurannassa kehitettävää

Yli puolet raportoivista yrityksistä ei ollut raportoinut mitattavia tavoitteita muiden kuin taloudellisten tietojen tunnusluvuille. Noin kolmasosa raportoivista yrityksistä oli asettanut tavoitteet osalle tunnusluvuista, ja vain kymmenen asetti tavoitteet niille kaikille.

Lähes kaikki yritykset raportoivat toimintaperiaatteita kaikilta kirjanpitolain temaattisilta osa-alueilta

Kolme neljäsosaa, eli 57 yritystä raportoi toimintaperiaatteista muiden kuin taloudellisten tietojen temaattisten osa-alueiden mukaisesti. Viideltä yritykseltä puuttuu toimintaperiaatteet kokonaan ja 15 yritykseltä löytyy toimintaperiaatteita vain osaan osa-alueista.

 

Ota yhteyttä

Jussi Nokkala

Jussi Nokkala

Sustainability & Climate Change Leader

puh. +358 (0)20 787 8189

Seuraa ja osallistu