Skip to content Skip to footer
Hae

Ladataan hakutuloksia

Sukupolvenvaihdos ja hyvä hallintotapa

Perheyritysten toiminnassa riskialttein vaihe on yritystoiminnan siirtäminen seuraavalle sukupolvelle. Yksityiskohtaisilla suunnitelmilla liiketoiminnan jatkamisesta ei ole merkitystä, jos suurinta sitä uhkaavaa riskiä ei oteta huomioon. Pahimmillaan sekä perhe että yritys ovat vaarassa.

Hyvin hallittu sukupolvenvaihdos voi parhaimmillaan kiihdyttää yrityksen uusiutumista vastauksena vaihtuviin olosuhteisiin ja tuoda uutta energiaa, jota tarvitaan kasvuun, tuotannon erilaistamiseen ja toiminnan ammattilaistamiseen. Sukupolvenvaihtoon liittyy valtava potentiaali, joka antaa perheyrityksille kultaisen mahdollisuuden ylittää omat toimintaedellytyksensä.

Seuraava sukupolvi tarvitsee kehityssuunnitelman, joka perustuu heidän vahvuuksiinsa ja kiinnostuksen kohteisiinsa. He tarvitsevat lisäksi mahdollisuuden tehdä vapaita valintoja ja testata osaamistaan. Perheyritysten nykyisen johdon on osattava löysätä ohjaksia oikeaan aikaan ja noudatettava selvää suunnitelmaa toimista seuraavassa vaiheessa ja parhaasta tavasta säilyttää vakavaraisuus myös tulevaisuudessa.

Sukupolvenvaihdossuunnitelman laatiminen antaa hyvän mahdollisuuden kehittää organisaation rakennetta niin, ettei se perustu kokonaan yhden henkilön varaan. Päätökset on tehtävä yhdessä perusteellisten tietojen ja hyvän valmistelun jälkeen – tämä on ratkaisevan tärkeä hyvän hallinnoinnin osa sekä suvulle että liiketoiminnalle.

Tämänvuotisen tutkimuksen mukaan perheyritysten toiminnan ammattimaistuminen jatkuu: esimerkiksi 43 % vastaajista sanoo, että liiketoiminnan ammattimaistuminen on keskeisen tärkeää seuraavan viiden vuoden aikana. Suomessa näin vastasi jopa 50 %. Kokemuksemme mukaan syynä tähän on liiketoiminnan ammattimaistumisen suora yhteys kasvuun ja kestävään kehitykseen, jotka ovat molemmat suomalaisten yritysten agendalla.

Ota yhteyttä

Marko Korkiakoski

Marko Korkiakoski

Partner, Private Company Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7220

Seuraa ja osallistu