Digitalisaatio ja innovaatiot

Useimmissa suomalaisissa perheyrityksissä tunnistetaan digitalisaation merkitys, mutta sen hyödyntämisessä ollaan jäljessä verrattuna vastaaviin ulkomaisiin yrityksiin. Vain hieman alle puolet (48 %) yrityksistä sanoo ymmärtävänsä digitalisaation konkreettiset edut ja on ottanut käyttöön realistisen suunnitelman niiden mittaamiseksi. Osuus on pienempi kuin kaikissa kyselyyn osallistuneissa yrityksissä keskimäärin (59 %) ja merkittävästi pienempi kuin ruotsalaisissa (66 %) ja saksalaisissa (67 %) yrityksissä. 

Suomalaisissa yrityksissä luotetaan keskimääräistä vähemmän siihen, että yrityksen strategia sopii digitalisaation aikakaudelle. Suomalaisista yrityksistä 52 % pitää strategiaansa sopivana, kun vastaava osuus saksalaisista yrityksistä on 64 % ja ruotsalaisista 71 %. Vain 17 % suomalaisista yrityksistä pitää liiketoimintaansa haavoittuvaisena digitaalisille häiriöille, kun vastaava osuus kaikista kyselyyn osallistuneista yrityksistä on 25 %.

Aiemmin toteuttamamme Next Generation Survey 2016 -raportin perusteella perheyritysten nuorempi sukupolvi ponnistelee saadakseen äänensä kuuluville digitalisaatioon ja uusiin teknologioihin liittyvissä asioissa. He tekevät kovaa työtä saadakseen yrityksen ymmärtämään digitaalisen strategian tärkeyden.

Vain 43 % suomalaisista perheyrityksistä on valmistautunut tietomurron tai kyberhyökkäyksen varalta, kun 56 % ruotsalaisista ja 65 % saksalaisista yrityksistä on jo valmistautunut näihin uhkakuviin.

Contact us

Marko Korkiakoski

Marko Korkiakoski

Partner, Private Company Services Leader, PwC Finland

puh. +358 (0)20 787 7220

Seuraa ja osallistu