Uudistu ja menesty – Global CEO Survey 2024

Mukana 41 suomalaisjohtajaa

PwC tekee vuosittain laajan, kansainvälisen CEO Survey -tutkimuksen, johon haastatellaan yli 4 700 toimitusjohtajaa. Viime tutkimuksessa johtajat nostivat esille erityisesti yritystoiminnan uudistamisen kriittisyyden. Tuoreen, järjestyksessään 27. tutkimuksen tulokset vahvistavatkin, että suuri osa yrityksistä on jo aloittanut toimintansa uudistamisen. Katso alta tutkimuksen avaintulokset!

Kuuntele raportin avaintulokset

Listen to the CEO Survey report and insights from our experts

PwC:n CEO Survey 2024 -tutkimuksen avaintulokset 

  • Uudistumispyrkimyksistä huolimatta pitkän aikavälin kannattavuus herättää yritysjohtajissa yhä huolta: 45 % vastaajista ei ole varmoja, selviäisikö heidän yrityksensä nykyisellään yli vuosikymmenen. Tästä huolimatta toimitusjohtajat suhtautuivat viime vuotta toiveikkaammin kansainväliseen talouskasvuun. 
  • Oman yrityksensä kasvunäkymiin lyhyellä aikavälillä suomalaiset toimitusjohtajat luottavat enemmän kuin toimitusjohtajat maailmanlaajuisesti. Liki puolet suomalaisista toimitusjohtajista on varmoja yrityksensä kasvusta tulevan vuoden aikana, kun globaalisti vastaava luku on 37 %. 
  • Paine yritystoiminnan uudistamiseen on kasvanut maailmanlaajuisesti. 
  • Tekoälyn arvioidaan vaikuttavan henkilöstön määrään laskevasti, vaikka henkilöstön määrä onkin kokonaisuudessaan kasvussa.  
  • Ilmastosyistä alhaisemmat tuotto-odotukset hyväksyisi puolet suomalaisista ja neljä kymmenestä toimitusjohtajasta kansainvälisesti.

Merkittävä osa yrityksistä on jo aloittanut toimintansa uudistamisen. Kehityskulkua vauhdittaa ja muutokseen pakottaa erityisesti tekoälyn ja ilmastonmuutoksen mukanaan tuoma murros.

Kauko StorbackaToimitusjohtaja, PwC Suomi

Kasvava tarve uudistua 

76 % toimitusjohtajista on tehnyt ainakin yhden toimenpiteen, jolla oli suuri tai erittäin suuri vaikutus yrityksen liiketoimintamalliin. Tämä havainto heijastelee kasvavaa huolta yritystoiminnan kannattavuudesta: 45 % vastaajista epäili, ettei heidän yrityksensä olisi enää kymmenen vuoden päästä kannattava nykyisellä liiketoimintamallilla. Suomalaisista toimitusjohtajista puolet ei usko yrityksensä olevan taloudellisesti elinkelpoinen kymmenen vuoden kuluttua, jos se jatkaa nykyisellä tiellään. Painetta uudistumiselle tuovat etenkin teknologiaan, asiakkaiden tarpeisiin ja valtion sääntelyyn liittyvät muutokset.


Piristysruiske maailmantaloudelle? 

Toimitusjohtajat suhtautuivat maailmantalouden piristymiseen viime vuotta myönteisemmin. Maailmantalouden kasvun hidastumista ei nähdä enää yhtä todennäköisenä kuin vuosi sitten – 38 % vastaajista odottaa kasvun paranevan vuonna 2024. Viime vuonna näin arvioi ainoastaan 18 % vastaajista. Suomalaiset toimitusjohtajat ovat kansainvälisiä kollegoitaan positiivisempia, ja vain kolmannes uskoo maailmantalouden kasvun hidastumiseen. Suomalaisjohtajat luottavat myös edellisvuotta voimakkaammin Suomen talouskasvun vahvistumiseen, vaikka kasvun hidastumista povaakin lähes puolet vastaajista. Toimitusjohtajat Suomessa luottavat myös oman yrityksensä kasvunäkymiin lyhyellä aikavälillä enemmän kuin toimitusjohtajat maailmanlaajuisesti. Liki puolet suomalaisista toimitusjohtajista on varmoja yrityksensä kasvusta tulevan vuoden aikana, kun globaalisti vastaava luku on 37 %.


Tekoälyn monet mahdollisuudet 

Toimitusjohtajat näkevät, että tekoäly uudistaa liiketoimintamalleja, prosesseja ja jopa kokonaisia toimialoja. Noin 60 % toimitusjohtajista odottaa tekoälyn parantavan jonkin tuotteen tai palvelun laatua. Lähes 70 % vastaajista uskoo tekoälyn lisäävän kilpailua, muuttavan organisaatioiden liiketoimintamalleja sekä vaativan henkilöstöltä uusia taitoja seuraavien kolmen vuoden aikana. Generatiivisen tekoälyn oli jo ottanut käyttöönsä yrityksessään noin kolmannes vastaajista, kun taas Suomessa 49 % tutkimukseen osallistuneista yrityksistä on alkanut hyödyntää tekoälyä. Suomalaisjohtajat odottavat generatiiviselta tekoälyltä ennen kaikkea myönteisiä liiketoimintavaikutuksia, kuten tulojen ja tehokkuuden kasvua. Samalla huolta herättävät kyberturvallisuusriskit.


Ilmasto tuotto-odotusten edelle 

Kahdella kolmasosalla toimitusjohtajista maailmanlaajuisesti on käynnissä toimenpiteitä yrityksensä energiatehokkuuden parantamiseksi. Puolet heistä kertoo, että heillä on meneillään myös toimia ilmastoystävällisten tuotteiden ja palveluiden kehittämiseksi. 40 % vastaajista oli valmiita asettamaan ilmaston yrityksen tuotto-odotusten edelle, mikä on linjassa PwC:n Global Investor Survey 2023 -tutkimuksen kanssa. State of Climate Tech 2023 -tutkimus osoitti niin ikään merkkejä yksityisten sijoittajien kiinnostuksesta siirtyä vihreään teknologiaan ja päästöintensiivisempiin sektoreihin.

Contact us

Kauko Storbacka

Kauko Storbacka

Partner, CEO, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7368

Mirva Laaksonen

Mirva Laaksonen

Partner, International Tax And Transfer Pricing Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7261

Kimmo Nieminen

Kimmo Nieminen

Partner, Advisory and Markets Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7504

Seuraa ja osallistu