Winning today’s race while running tomorrow’s

26th Annual Global CEO Survey

Loka–marraskuun aikana 2022 haastattelimme noin 4 400 toimitusjohtajaa 105 eri maassa. Kysyimme muun muassa, miten he uskovat talouskasvun kehittyvän sekä miten luottavaisesti he suhtautuvat oman yrityksensä kasvuun. Globaalisti tarkasteltuna toimitusjohtajien luottamus talouskasvuun on kääntynyt päälaelleen edellisvuoteen verrattuna. Suomessa kyselyyn vastasi 41 toimitusjohtajaa. Suomalaiset toimitusjohtajat luottavat enemmän oman yrityksensä kasvunäkymiin kuin Suomen talouskasvun jatkumiseen.

Luottamus globaaliin talouskasvuun romahti

  • 73 % toimitusjohtajista ympäri maailmaa uskoo, että maailmantalouden kasvu hidastuu seuraavien 12 kuukauden aikana. Tämä tulos on pessimistisin näkymä yli kymmeneen vuoteen.
  • Lähes 40 % toimitusjohtajista ei usko, että heidän organisaationsa ovat taloudellisesti elinkelpoisia 10 vuoden kuluttua, jos ne jatkavat nykyisellään.
  • Inflaatio (40 %), makrotalouden epävakaus (31 %) ja geopoliittinen konflikti (25 %) ovat toimitusjohtajien näkemysten mukaan suurimpia maailmanlaajuisia uhkia, kun taas kyber- ja terveysriskien osuudet pienenevät vuoden takaisesta.
  • Toimitusjohtajat leikkaavat kustannuksia. Kuitenkin 60 prosenttia vastaajista ei aio vähentää henkilöstömäärää ja 80 prosenttia vastaajista ei aio pienentää palkkioita pitääkseen kiinni osaajista ”suuren irtisanoutumisaallon” jälkeen.
  • Ranskan, Saksan ja Iso-Britannian johtajat pessimistisempiä kotimaisen kasvun kuin globaalin kasvun suhteen kuin Yhdysvaltojen, Brasilian, Intian ja Kiinan johtajat.
  • Muuttuvat asiakkaiden vaatimukset, sääntely, osaajapula ja teknologiahäiriöt nähdään suurimpina haasteina pitkän aikavälin kannattavuudelle.
  • Toimitusjohtajat näkevät ilmastoriskin vaikuttavan heidän kustannusrakenteisiinsa ja toimitusketjuihinsa seuraavien 12 kuukauden aikana; 58 % kehittää strategiaa päästöjen vähentämiseksi ja ilmastoriskien vähentämiseksi.
  • Suomalaisista toimitusjohtajista 77 % uskoo globaalin talouskasvun hidastuvan ja 87 % uskoo Suomen talouskasvun hidastuvan.  
Maailmantalouden kasvu
Miten uskot talouskasvun muuttuvan globaalisti vs. Suomessa?

PwC:n julkaiseman toimitusjohtajatutkimuksen mukaan luottamus globaaliin talouskasvuun on romahtanut. Jopa 73 % toimitusjohtajista ympäri maailmaa usko, että maailmantalouden kasvu hidastuu seuraavien 12 kuukauden aikana. Tulosten mukaan näkymät ovat pessimistisimmät yli kymmeneen vuoteen tutkimuksen historiassa.

Mikko NieminenCEO, PwC Suomi

Suomalaiset toimitusjohtajat näkevät oman yrityksensä kasvunäkymät yleistä kotimaista kasvua valoisampina

Suomalaisista toimitusjohtajista kuitenkin 44 % näkee oman yrityksensä kasvunäkymät seuraavan vuoden aikana positiivisina. 

Yli puolet kaikista toimitusjohtajista näkee oman yrityksensä kasvunäkymät positiivisempana tulevien kolmen vuoden kuin seuraavan 12 kuukauden perspektiivillä. Suomalaisten toimitusjohtajien kolmen vuoden aikavälin luottamus oman yrityksensä kasvunäkymiin on jonkin verran globaalia korkeampi (64 %) ja vuoden perspektiivillä lähes samalla tasolla (44 %) kuin globaalisti.

Suomalaiset toimitusjohtajat kertovat tehneensä toimenpiteitä sopeutuakseen vallitsevaan markkinatilanteeseen.

Miten luottavainen olet oman yrityksesi talouskasvun suhteen

Ilmastoriskien hallinta on yhä useampien yritysten prioriteetti 

Tietoisuus energiamurroksen vaikutuksista on meillä korkeampi kuin globaalisti ja Suomessa puolet toimitusjohtajista näkee siirtymän uusiin energialähteisiin vaikuttavan merkittävästi toimialansa yritysten kannattavuuteen seuraavan kymmenen vuoden aikana. Tämä näkyy etenkin jo päästövähennysohjelmina, kestävien tuotteiden innovaatioissa sekä kestävyysdataa hyödyntävien hankkeiden aloitusten määrässä.

Contact us

Mikko Nieminen

Mikko Nieminen

Partner, Assurance, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7257

Mirva Laaksonen

Mirva Laaksonen

Partner, International Tax And Transfer Pricing Leader, PwC Finland

Tel: +358 (0)20 787 7261

Seuraa ja osallistu